Banner - CTA V2

ПРОТОКОЛ
зі створення ініціативної групи для реєстрації об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: ________

м. Буча " __ " ______ 2020 року

Присутні співвласники багатоквартирного будинку за адресою:
__________
1. ____________, власник квартири № 22;
2. ____________, власник квартири № 118;
3. ____________, власник квартири № 21;
4. ____________, власник квартири № 113;
5. ____________, власник квартири № 173.

Про обрання Голови та Секретаря Зборів, затвердження регламенту Зборів.

СЛУХАЛИ:
_______, яка запропонувала обрати Головою Зборів _______, Секретарем Зборів _______, рішення приймати шляхом голосування.
______, яка запропонував затвердити наступний порядок денний Зборів:
1. Утворення ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку за адресою: ___________ (далі – Ініціативна група).
2. Затвердження плану роботи Ініціативної групи.
3. Затвердження порядку проведення засідань Ініціативної групи.
4. Визначення уповноваженого для отримання інформації (в електронному вигляді) з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
УХВАЛИЛИ:
Обрати Головою Зборів ________, Секретарем Зборів _____, рішення приймати шляхом голосування, резолюції з питань порядку денного ставити на голосування у порядку їхнього надходження.
Затвердити наступний порядок денний Зборів:
1. Утворення ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку за адресою: _________ (далі – Ініціативна група).
2. Затвердження плану роботи Ініціативної групи.
3. Затвердження порядку проведення засідань Ініціативної групи.
4. Визначення уповноваженого для отримання інформації (в електронному вигляді) з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Розгляд питань порядку денного:
З першого питання порядку денного.
1. Слухали: Утворення ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку за адресою: __________

Виступила: ________ – запропонувала утворити Ініціативну групу до складу якої включити присутніх на цьому засіданні.
Голосували:
"За" – одноголосно.
Вирішили:
Утворити Ініціативну групу у складі:
1. ____________, власник квартири № 22;
2. ____________, власник квартири № 118;
3. ____________, власник квартири № 21;
4. ____________, власник квартири № 113;
5. ____________, власник квартири № 173.
З другого питання порядку денного.
2. Слухали: Затвердження плану роботи Ініціативної групи.
Виступила: ________ – запропонувала такий план роботи Ініціативної групи:
1) Скласти список власників квартир та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку за адресою: ___________.
2) Провести роз'яснювальну роботу серед співвласників щодо необхідності вибору способу управління спільним майном у багатоквартирному будинку, преваг створення ОСББ, порядку та особливостей його роботи;
3) Підготувати такі документи для проведення установчих зборів ОСББ:
- проект протоколу установчих зборів,
- список власників квартир та нежитлових приміщень;
- форму для визначення результатів поіменного голосування під час проведення установчих зборів;
- пропозиції щодо складу правління ОСББ;
- проект статуту ОСББ;
- повідомлення співвласників про проведення установчих зборів,
4) Провести установчі збори ОСББ.
Голосували:
"За" – одноголосно.
Вирішили:
Затвердити запропонований план роботи Ініціативної групи:

З третього питання порядку денного
3. Слухали: Визначення уповноваженого для отримання інформації (в електронному вигляді) з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Виступила: _______ – запропонувала уповноважити гр. _________, яка є власником кв. №22 на отримання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно у ________міській Раді.
Голосували:
"За" – одноголосно
Вирішили:
Уповноважити гр. _________ яка є власником кв. №22 на отримання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно у ________ міській Раді.

Підписи членів Ініціативної групи:

_____________________ /_________________________________________________/
(підпис) (прізвище, ініціали)

_____________________ /_________________________________________________/
(підпис) (прізвище, ініціали)

_____________________ /_________________________________________________/
(підпис) (прізвище, ініціали)

_____________________ /_________________________________________________/
(підпис) (прізвище, ініціали)

_____________________ /_________________________________________________/
(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Banner - CTA V1

Back to top