Banner - CTA V2

 КРЕДИТОР: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_______»
Код ЄДРПОУ __
ІПН: __
П/Р
Податкова адреса: __

БОРЖНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_______»
Код ЄДРПОУ __
ІПН: __
П/Р
Податкова адреса: __

ЦІНА ПОЗОВУ: 306 029 (триста шість тисяч двадцять девять) гривень 82 коп.

ПРЕТЕНЗІЯ
про повернення основного боргу та сплати штрафних санкцій
по Договору поставки №14 від 14 травня 2019р.

Згідно Договору поставки пшениці №14 від 14 травня 2019р. (надалі - Договір) ТОВ «¬¬__» з 15 травня 2019 р. по 14 серпня 2019р поставило для ТОВ «__» пшеницю (надалі - товар) на загальну суму: 1210928 (один мільйон двісті десять тисяч девятсот двадцять вісім) гривень 60 копійок, що підтверджується видатковими накладними.
Згідно Спеціфікацій до Договору поставки «Покупець» сплачує: 100% оплати за поставлений товар проводиться Покупцем, на протязі трьох банківських днів, згідно копії рахунку-фактури на відвантажений товар у складі Покупця.
Усі умови договору ТОВ «__» виконало, але оплату ТОВ «__» (код 20608169) проводило з затриманням та станом на 09 вересня 2019 р. має борг в сумі: 50000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 коп.
Відповідно до ст.526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Згідно ст.629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами. Якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк відповідно до ч. 1 ст.530 Цивільного кодексу України).
Відповідно до ст.525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Частинами 1, 2 ст.625 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник, який построчив виконання грошового зобов'язання, зобов'язаний на вимогу кредитора сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми; боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.
Таким чином, ТОВ «__» було порушені договірні зобов'язання щодо здійснення оплати за поставлений товар за Договором та норми чинного законодавства України, а саме: ст. ст. 525, 526, 530, 629, Цивільного кодексу України, ст. 193, 230, 231, 232 Господарського кодексу України.

Відповідно умов Договору поставки та згідно п.5.4. «У разі не оплати партії товару, або за порушення строків оплати, ПОКУПЕЦЬ сплачує штраф у розмірі 20% (двадцять відсотків) від загальної вартості Специфікацій (додатків) до даного Договору.»
Загальна вартість Спеціфікацій до Договору поставки №14 від 14.05.19р. складає: 1280149 (один мільйон двісті вісімдесят тисяч сто сорок девять) гривень 10 копійок.
За порушення умов Договору ТОВ «__» вимогає від ТОВ «__» (код __) сплатити штрафні санкції в сумі: 306 029 (триста шість тисяч двадцять девять) гривень 82 коп.

З огляду на викладене,
ПРОСИМО ВАС:

У семи денний строк, з дати отримання цієї Претензії, сплатити суму основного боргу 50000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 коп. та штрафні санкції, згідно п.5.4. Договору поставки № 14 від «14» травня 2019р. в сумі 256029 (двісті п’ятдесят шість тисяч двадцять дев’ять) гривень 82 коп., а разом: 306 029 (триста шість тисяч двадцять девять) гривень 82 коп. на рахунок ТОВ «__»

 

У випадку невиконання цих законних та обґрунтованих вимог в строк до 18 вересня 2019 року, до Господарського суду буде надіслано позовну заяву про примусове стягнення, вказаної суми боргу, з урахуванням трьох відсотків річних за користування коштами ТОВ «__», збитків з урахуванням індексу інфляції, штрафних санкцій по Договору поставки № 14 від 14.05.2019р., моральних відшкодувань, судових витрат та витрат на послуги адвокатів у повному обсязі.

Перелік документів, які додаються:
1.Акт звірки взаєморозрахунків від 31.08.2019р. – 2 примірника.

 З повагою,
Генеральний директор
ТОВ «__О»

Banner V1

Banner - CTA V1

Back to top