Banner - CTA V2

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
ЮФ «Майоров, Нерсесян та Партнери» пропонує надання комплексних послуг із юридичного супроводження діяльності юридичних осіб та адвокати (Київ, Оболонь, Буча) можуть надати широкий спектр послуг, в тому числі, без виключення:

Banner V2 Юридичне консультування та супроводження щодо структурування та штатного регулювання, проведення оперативного контролю за діяльністю структурними підрозділами, коригування проектів управлінських документів, документованого супроводу рішень керуючих органів Одеського національного медичного університету, супровід електронного управління, його впровадження та функціонування. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом.


 Правове інформування та супровід освітніх послуг, впровадження дистанційної освітнього процесу, електронної системи управління та контролю за освітнім процесом, регулювання договірної робота з здобувачами освіти, впровадження та функціонування антикорупційного навчання, дотримання ліцензійних умов, введення ліцензійної справи та внесення змін до ліцензійної справи. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом.


 Юридичне консультування та супровід, щодо мотиваційного менеджменту та кадрової політики, правове інформування щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, з приводу вирішення трудових конфліктів, проведення службового розслідування, організації кадрової роботи, документованого супроводу кадрової політики. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом.


 Правове інформування щодо створення та введення супровідних документів експлуатації будівлі, функціонування комісії з експлуатації будівлі. Юридичне консультування та супроводження, щодо документованого супроводу будівництва, капітального та поточного ремонту, в тому числі (але не обмежуючись) складення проектно-кошторисної доументації, заключення договорів на закупівлю, проведення технічного нагляду, експертизи, паспортизації. Юридичне консультування щодо інфентаризації будівлі та її частини, встановлення та регуювання орендних відносин, позички, розміщення клінічних кафед, взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємтсвами, установами, організаціями з приводу питань нерухомого майна. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом.


 Правове інформування (розробка типових документів) щодо документованого супроводу впровадження, контролю та функціонування системи охорони праці, щодо інструктування та обліку в системі охорони праці. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом.


 Консультування та супровід, щодо укладення договір з надання послуг, виконання робіт, надання рекомендацій до проектів договорів запропонованих до укладення між університетом та контрагентами. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом.


 Юридичне консультування та супровід щодо дотримання чинного законодавства під час закупівлі, проведення спрощеної закупівлі, тендерної процедури. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом.


 Надання консультацій щодо дотримання чинного законодавства під час опрацювання та підготовки відповідей на звернення громадян. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом. Підготовка відповідей на запити та листи, які надходять від громадян, установ та організацій.


 Правове інформування та супроводження, щодо укладення зовнішньо-економічних договорів, дотримання міжнародного права, укладення договорів з іноземцями, особами без громадянства, укладення договорів з нерезидентами України, розробка та впровадження міжнародних, міждержавних проектів, щодо участі в міжнародних заходах чи заходах іншої держави освітнього, наукового, дослідницького, лікувального характеру; взаємодії з міжнародними організаціями, виконання рішень, рекомендацій міжнародних організацій. Юридичне консультування щодо попередження та вирішення конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом.


 Представництво інтересів, захист прав та обов’язків Одеського національного медичного університету у органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органах України та інших країн, підприємствах установах та організаціях резидентів та нерезидентів України, та перед фізичними особами-підприємцями, громадянами, іноземцями, особами без громадянства, міжнародними організаціями.

 Правове інформування щодо дотримання ліцензійних умов надання медичних послуг, в тому числі (але не обмежуючись) зміни ліцензійної справи в Міністерстві охорони здоров’я України, в тому числі (але не обмежуючись) консультування щодо деталізування змін даних, зазначених у ліцензуванні на провадження господарської діяльності з медичної практики. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом


 Розробка проекту плану-графіку з заходів та дій щодо дотримання відповідності даним ліцензійної справи до актуального стану діяльності. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом.


 Правове інформування щодо попередження грубого ставлення до пацієнтів, щодо попередження зловживання службовим становищем, супровідні документи нарад з етики та деонтології, з попередження грубого ставлення та зловживання службовим становищем; інформування щодо порядку оформлення медичної документації, видачі конфіденційної інформації, супровід комісій з розгляду скарг, вивчення летальних випаків, винекнення побічних реакцій, реєстрації лікарських помилок їх розгляд та дослідження. Правова консультація щодо конфліктних ситуацій та попередження таких ситуацій щодо питань цього пункту. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом


 Правове інформування щодо розробки проектів документів та консультування з координування введення документованої роботи з дотримання лікарської таємниці, конфіденційної інформації та комерційної таємниці під час надання медичних послуг. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом.


 Правове інформування щодо розробки проектів документів та консультування з координування введення документованої роботи з дотримання лікарської таємниці, конфіденційної інформації та комерційної таємниці під час надання медичних (лабораторних) послуг. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом.


 Правове інформування щодо розробки типових договорів та документів, в тому числі посадових інструкцій


 Правове інформування та супроводження, щодо встановлення та регулювання СЕР, в тому числі правил ПСО, валідації, алгоритмізація правового контролю за дотриманням СЕР, дотримання СЕР під час надання медичної допомоги, введення бакконтролю, його аналіз, супровід діяльності КІК, алгоритмізація медсестринства, контроль за ВЛІ, контроль та супровід розгляду за ВЛЗ, регулювання занять ОНІ, план дій, ротація деззасобів. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом.


 Правове інформування та супроводження, щодо укладення договорів на погодженн з медичними відходми, паспортизації відходів; щодо поводження з медичними відходами, уповноваження відповідального за вентиляція, розробка функціональних повноважень уповноваженого. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом.
 Юридичне консультування та супроводження щодо структурування та штатного регулювання, проведення оперативного контролю за діяльністю структурними підрозділами, коригування проектів управлінських документів, документованого супроводу рішень керуючих органів Одеського національного медичного університету, супровід електронного управління, його впровадження та функціонування. Юридичне консультування щодо вирішення та попередження конфліктних ситуацій з питань передбачених цим пунктом.

 

Banner - CTA V1

Back to top