Banner - CTA V2
до Київського апеляційного адміністративного суду

18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316

Суд першої інстанції:

Соснівський районнийо суду м. Черкаси

(місцевий загальний суд як адміністративний суд)

18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316

Позивач (апелянт):

Кім Юрій Васильович

06.02.1912 р.н. та ІПН 9876543210

місце реєстрації:

18000, м. Черкаси, вул. Ярославська, буд. 12, кв. 45

м. тел.: (067) 470-54-67

Відповідач:

Управління Міністерства Внутрішніх справ України

в Черкаській області

місцезнаходження:

18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 57

тел./факс: (0472) 39-34-59

Треті особи:


 1. Міністерство внутрішніх справ України


місцезнаходження:

01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

тел.: (044) 254-91-02


 1. Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» Україна


місцезнаходження:

01021, м. Київ, вул. Інститутська, 29/3

тел.: (044) 253-44-24


Звільнений від сплати судового збору на підставі

ч. 9 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»

Суд першої інстанції:

Суддя – Мельник І.О.

Справа – 123/58623/14-ц

Провадження – 3/25/25/25

Апеляційна скарга

 на ухвалу суду від 01.01.2015 р.


            01.01.2015 р. під час розгляду судової справи за моїм позовом до УМВС України в Черкаській області, треті особи: МВС України, ФСТ «Динамо» Україна про визнання незаконними дії та зобов’язання вчинити певні дії, судом було прийнято ухвалу, у відповідності до якої було відмовлено у задоволені моєї позовної заяви, у зв’язку із нібито пропущенням мною строку позовної давності, який визначено ч. 5 ст. 99 КАС України.

            Станом на момент складання та подання даної апеляційної скарги, мною так і не було отримано оскаржувану ухвалу, проте як тільки я її все ж таки отримаю – одразу надішлю додатково на адресу Київського апеляційного адміністративного суду.


            Я вважаю, що оскаржувана мною ухвала є необґрунтовано, незаконною, необ’єктивною та такою, що прийнята з порушенням норм як матеріального так і процесуального права. Мною не було пропущено строк звернення до суду з даним позовом, а тому на правильність своєї позиції зазначаю суду про наступне.

У відповідності до ч. 5 ст. 99 КАС України для звернення до адміністративного суду щодо оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів, встановлюється місячний строк.


Як вбачається з матеріалів справи, суд першої інстанції, постановляючи ухвалу про залишення позову без розгляду, виходив саме з цієї норми, однак такий висновок є помилковим, з огляду на наступне.


            Полковник міліції у відставці Кім Юрій Васильович (надалі - Позивач), 1912 р.н., працював на різних посадах рядового та начальницького складу в УМВС України в Черкаській області.


І            11.11.2002 р. ним було подано відповідний рапорт про звільнення з органів внутрішніх справ у зв’язку з хворобою.

            Згідно з наказом Міністра внутрішніх справ України від 12.12.2002 р. № 12 о/с Позивача було звільнено з органів внутрішніх справ за віком, станом на 12.12.2002 р. вислуга років Позивача становила 61 рік.

            Наказом Управління МВС України в Черкаській області від 12.12.2002 р. за № 123 о/с, продовжено його перебування у розпорядженні за посадою заступника голови ради Черкаської області організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України з 21.12.2002 р.

Отже останні роки служби, він займав посаду заступника голови Черкаської обласної ради ФСТ «Динамо» Україна.

При його звільненні у свідоцтві про хворобу було зазначено перелік хвороб і втрату працездатності у розмірі 25%.

Враховуючи його стан здоров’я, Черкаською обласною МСЕК 25.01.2013 р. йому була призначена друга група інвалідності з втратою 75% професійної придатності.

Департамент фінансового забезпечення і бухгалтерського обліку МВС України листом від 23.01.2014 № 11/5-О-53 повідомив Позивача, що передбачена одноразова грошова допомога має виплачуватися за останнім місцем роботи, тобто ФСТ «Динамо» України.

На його письмове звернення про виплату йому одноразової допомоги при звільненні, ФСТ «Динамо» України листом від 21.03.2014 № 22-12 повідомило, що не передбачено виплати грошового забезпечення особам начальницького складу органів внутрішніх справ.

Також в листі зазначено, що головним розпорядником коштів є Міністерство внутрішніх справ України, а тому ФСТ «Динамо» України немає юридичних підстав для виплати йому одноразової грошової допомоги, передбаченої Законом.


ІІ

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом та звільняються зі служби за віком, станом здоров’я виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби».

Особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України, звільненим зі служби безпосередньо з посад, займаних в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або у сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, виплата одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених частинами першою та другою цієї статті, здійснюється за рахунок коштів органів, у яких вони працювали».


Як вбачається з наказу міністра внутрішніх справ України від 12.12.2002 № 12 о/с, Позивач, на час звільнення перебував у розпорядженні Управління МВС України в Черкаській області, а тому вважаю, що саме УМСВ України в Черкаській області мало виплатити йому одноразову грошову допомогу, передбачену ст. 9 Закону № 2262-ХІІ.

            Окрім того, згідно висновку від 21.11.2013 р. про призначення одноразової грошової допомоги працівнику міліції в разі поранення або встановлення інвалідності згідно із Законом України від 20.12.1990 р. № 565-XII «Про міліцію» УМВС України в Черкаській області, затвердженого Заступником Директора ДФЗБО МВС України, розмір призначеної Позивачу допомоги складає 772 828,00 грн. (сімсот сімдесят дві тисячі вісімсот двадцять вісім гривень 00 коп.), з яких згідно довідки НАСК «Оранта» за № 2-12/123 від 12.12.2013 р. я 12.01.2014 р. отримав 2000 грн. за державним обов’язковим особистим страхуванням за втрату працездатності 25 % в період проходження служби, а тому сума одноразової грошової допомоги до виплати складає 70 828,00 грн. (сімдесят тисяч вісімсот двадцять вісім гривень 00 коп.).

            Його право на отримання такої одноразової грошової допомоги передбачено чинним законодавством, зокрема Постановою КМУ від 12.05.2007 р. за № 707 «Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції, податкової міліції». 


 


III

11.09.2013 р. за № 123/03-01 ГУПФУ в Черкаській області видало Позивачу Довідку про те, що він є одержувачем пенсії за вислугу років відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

10.10.2013 р. за № 122/1230 Відповідач склав довідку про грошове забезпечення Позивача для виплати одноразової грошової допомоги.

Отже, зібравши відповідний перелік документів, 16.11.2013 р. Позивач звертається із відповідною заявою до Відповідача в якій просить провести виплату йому одноразову грошову допомогу у зв’язку з тим, що йому встановлена ІІ група інвалідності. До даної заяви  ним були додані також відповідні документи.

            Зібрані Позивачем та подані документи, Відповідач з невідомих причин безпідставно направляє їх своїм листом від 12.12.2013 р. за № 12/О-134 на ім’я в.о. першого заступника голови обласного фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Дудки В.А. та просить здійснити виплату одноразової грошової виплати.

            Після вказаних обставин Позивач отримував такі відповіді від ФСП «Динамо» Україна, МВС України, Відповідача з яких виходило, що кожен із вказаних суб’єктів правовідносин «відправляв» з питанням щодо виплати Позивачу одноразової грошової допомоги – один до одного.

            Сторона Позивача вважає, що такі дії Відповідача та третіх осіб а фактично їх бездіяльність в цілому, призводе до порушення законних прав та охоронюваних законом інтересів Позивача, стосовно отримання такої грошової виплати.


Оскільки Позивач на момент звільнення перебував у розпорядженні УМВС України в Черкаській області, запис про звільнення у моїй трудовій книжці зроблено на підставі наказу УМВС України в Черкаській області, то з огляду на приписи ст. 9 Закону № 2262-ХІІ адміністративний позов про стягнення з УМВС України в Черкаській області 770 828,00 грн. є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Частиною 4 ст. 9 Закону 2262-ХІІ передбачено, «що виплата одноразової грошової допомоги здійснюється Міністерством внутрішніх справ України, за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на їх утримання», а тому вважаю, що спірну допомогу слід стягнути на користь Позивача саме з УМВС України в Черкаській області.

           

ІV


Вважаю, що починаючи з 27.11.2013 р. не вчиняючи жодних дій, Відповідачем завдано Позивачу шкоди через його бездіяльність, оскільки саме Відповідач повинен здійснити мені виплату одноразової грошової допомоги передбачену ст. 9 ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» на підставі Висновку про призначення одноразової грошової допомоги працівнику міліції в разі поранення або встановлення інвалідності згідно із Законом України від 20.12.1990 р. № 565-XII «Про міліцію».

Відповідач повинен виплатити Позивачу одноразову грошову допомогу, в порядку та у відповідності до ст. 9 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 р. № 2262-ХІІ та Постанови КМУ від 12.05.2007 р. за № 707 «Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції, податкової міліції».

Статтею 183-2 Кодексу адміністративного судочинства встановлено, що скорочене провадження застосовується в адміністративних справах щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

Тому вважаю, що маю право клопотати перед судом розглянути дану справу в скороченому провадженні.


Окрім того, вважаю за необхідне зазначити, що даний позов підсудний саме Соснівському районному суд м. Черкаси, оскільки 12.08.2014 р. Черкаським окружним адміністративним судом було прийнято ухвалу по справі № 123/1234/14 за позовною заявою Кіма Ю.В. до управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області, треті особи Міністерство Внутрішніх справ України, фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» Україна про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити дії.

У вказаній ухвалі зазначено, що «З огляду на зазначені норми права, за своєю сутністю одноразова грошова виплата за втрату працездатності за наслідками проходження служби в органах внутрішніх справ є складовою системи соціального захисту громадян, у зв’язку з чим суд дійшов висновку, що дані правовідносини виникли у сфері одержання та виплати соціальних доплат.

Вказане свідчить про те, що одноразова грошова допомога в разі інвалідності працівника міліції, встановленої після звільнення з органів внутрішніх справ, виплата якої передбачена статтею 23 Закону України «про міліцію» та згаданим Порядком, є гарантією соціального захисту працівників міліції та є соціальною виплатою (допомогою) в розумінні пункту 4 частини 1 статті 18 КАС України.

Так, позивач в позовній заяві просить суд розглянути справу в скороченому провадженні посилаючись на норми статті 183-2 КАС України де зазначено, що скорочене провадження застосовується в адміністративних справах щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг. Таким чином позивач зазначає, що предметом даного адміністративного позову є обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам.

Враховуючи приписи вказаних правових норм суд дійшов висновку, що дана справа підсудна місцевому загальному суду як адміністративному суду, оскільки чинне законодавство України, на сьогодні, виключає можливість розгляду цієї справи окружним адміністративним судом.

Згідно пункту 6 частини третьої статті 108 КАС України позовна заява повертається позивачеві, якщо справа не підсудна цьому адміністративному суду.

Разом з тим, повернення позовної заяви, згідно з вимогами частини шостої статті 108 Кодексу адміністративного судочинства України, не позбавляє права позивача для повторного звернення до адміністративного суду (у даному випадку до відповідного місцевого суду, як адміністративного суду) в порядку, встановленому законом».

Дана ухвала суду набрала законної сили.


Враховуючи все вищевикладене, а також те що у відповідності до діючого законодавства України Позивач має право на отримання одноразової грошової допомоги, на підставі ст. 18, 19, 186 КАСУ, Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», Постанови КМУ від 12.05.2007 р. за № 707,


Прошу: 1. Прийняти позовну заяву до розгляду та задовольнити її.


  1. Розглядати справу відповідно до статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України в скороченому провадженні. 1. Визнати неправомірними дії Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області щодо невиплати Кіму Юрію Васильовичу (ІПН 9876543210) суми одноразової грошової допомоги.


  1. Зобов’язати Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаської області здійснити виплату на користь Кіма Юрія Васильовича (12.02.1951 р.н. та ІПН 9876543210) одноразової грошової допомоги передбаченої ст. 9 Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 р.         № 2262-ХІІ у розмірі 770 828,00 (сімсот сімдесят тисяч вісімсот двадцять вісім) гривень 00 копійок. 1. Повідомити сторін та інших учасників процесу про дату та час судового засідання.


 


Додатки: 1. Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду Позивача;

 2. Копія пенсійного посвідчення Позивача;

 3. Копія трудової книжки Позивача;

 4. Копія наказу МВС України від 12.12.2002 р. за № 123 о/с;

 5. Копія наказу УМВС України в Черкаській обл. від 12.12.2002 р. за № 126 о/с;

 6. Копія довідки МСЕК від 12.01.2013 р.;

 7. Копія виписки із акта огляду МСЕК від 12.01.2013 р.;

 8. Копія листа ДФЗБО МВС України від 31.12.2014 р. за № 1/5-О-53;

 9. Копія листа ФСТ «Динамо» України від 31.02.2014 р. за № 01-152;

 10. Копія висновку від 11.11.2013 р.;

 11. Копія довідки від НАСК «Оранта» за № 1-12/123 від 12.08.2013 р.;

 12. Копія довідки ГУПФУ в Черкаській області 11.12.2013 р. за № 1234/03-01;

 13. Копія довідки Відповідача від 11.11.2013 р. за № 11/1234;

 14. Копія моєї заяви від 22.09.2013 р.;

 15. Копія листа Відповідача від 11.11.2013 р. за № 11/О-134;

 16. Копія ухвали ЧОАС від 05.01.2014 р. по справі № 123/1234/14;

 17. Копія адвокатського ордеру та витягу з договору про надання правової допомоги - суду;

 18. Примірники позовних заяв з додатками для Відповідача та третіх осіб.


 


 


«___»_____________ 2015 р.                                                               _________________ О.О.Бодашко

                                                                                                                                           (представник Кіма Ю.В.)

Banner - CTA V1

Back to top