Banner - CTA V2

 

Претензія від юридичної особи складається на її фірмовому

 

ТОВ «Агенство безпеки «Вовк»
83055, м. Донецьк, бул. Леніна, 21

 

Претензія
щодо невиконання умов договору № 123-12/12-12 від 12.11.2020 р.
 про надання послуг зі встановлення механічних загороджень та охоронної сигналізації

 

12.11.2020 р. між ПАТ «Еліт» та ТОВ «Агенство безпеки «Вовк», було укладено Договір № 123-12/ про надання послуг зі встановлення механічних загороджень та охоронної сигналізації. Виконавцем за даним договором є ТОВ «Агенство безпеки «Вовк».
Відповідно до п. 1.1 вказаного Договору, «Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послуги з встановлення механічних загороджень та охоронної сигналізації, в порядку та на умовах, визначених цим Договором на об’єкті Замовника, а сам: на підстанції ПС 35/10 кВ «Східна» у м. Маньківка Черкаської області у відповідності до Додатку № 1 до цього Договору «локальний кошторис на придбання устаткування та встановлення периметральної огорожі з охоронними системами ПС 35/10 кВ «Східна».
ПАТ «Еліт», що є Замовником за даним Договором, зобов’язалось здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1 170 160,57 грн. (один мільойн сто сімдесят тисяч сто шістдесят гривень 57 коп.).
Пункт 3.2. Договору зазначає, що «Розрахунки між Сторонами проводяться шляхом 100 % (стовідсоткової) попередньої оплати Замовником, яка здійснюється на підставі виставленого Виконавцем рахунку».
Таким чином, після виставлення Вами відповідного рахунку, ПАТ «Еліт» на виконання своїх зобов’язань за Договором – здійснило 100% (стовідсоткову) оплату вартості послуг, що підтверджується платіжним дорученням № 1234 від 12.11.2020 р.
    
Термін дії Договору до 31.01.2021 р., тобто до вказаного терміну Ви зобов’язані були своєчасно та якісно надати послуги, що зазначені в даному Договорі.
На сьогоднішній день Вами так і не були надані послуги за Договором, що є порушенням та невиконанням умов підписаного з Вашої сторони Договору.
Згідно до ст. 526 ЦК України, «Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до ст.629 ЦК України, «Договір є обов'язковим для виконання сторонами».
Частиною 2 ст. 849 ЦКУ Зазначено, що «Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків».
На підставі викладеного, вимагаємо протягом 7 (семи) календарних днів, з дня отримання даної претензії, повернути сплачені Вам ПАТ «Еліт» за даним Договором грошові кошти в сумі 1 170 160,57 грн. (один мільйон сто сімдесят тисяч сто шістдесят гривень 57 коп.).
У випадку невиконання Вами наших законних вимог, ПАТ «Еліт» буде змушене звернутися до відповідних органів за захистом своїх прав та законних інтересів.
Всі документи, що необхідні для розгляду даної претензії є у Вас в наявності.

 

Додаток: Копія платіжного доручення № 1234 від 12.11.2020 р.

 

Представник ПАТ "Еліт"                      О.О.Бодашко

 З нашими реально виграними судовими справами (з відсканованими рішеннями суду), ви можете ознайомитись за посиланням: Виграні справи

Примітка до Претензії (підряд):

 

1. Основним моментом, пов'язаним із будь-якою претензією є те, щоб в ній зазначити саме дату виконання зобов'язань по сплаті коштів, оскільки у разі відстутності дати (протягом якого Боржник має сплатит кошти), у такого Боржника не виникає обов'язку оплатити суми коштів (ст. 530 ЦК України).

 

Banner - CTA V1

Back to top