Banner - CTA V2


ТОВ «Велика справа»
69089, м. Запоріжжя, вул. Козаків, 12

 

 

ПАТ «Статус» направляє Вам для підписання два примірники Акту звірку взаємних розрахунків за період з 01.01.2011 р. по 25.03.2013 р., що підписані зі сторони ПАТ «Статус».
Після підписання Вами даних актів, один його примірник просимо повернути ПАТ «Статус».

Додаток: Два примірники підписаних актів звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2011 р. по 25.03.2013 р.    

 

Директор                                     О.І.Правник

 

Примітка до супровідного листа на підписання акту звірки взаємних розрахунків:

1. Акт звірки взаємних розрахунків, є одним із документів, що забезпечує Вашу доказову базу у судовому процесі.

2. Акт звірки взаємних розрахунків - є доказом наявності чи відсутності заборгованості однієї сторони перед іншою.

Banner - CTA V1

Back to top