Banner - CTA V2

МИРОВА УГОДА
на стадії виконання судового рішення

м. Київ                                   «___»_____________2012 р.

Стягувач: Кут Кристина Валеріївна, що є позивачем у справі № 125/569/11, та
Боржник: Овал Олександр Григорович, що є відповідачем у справі №125/569/11

, та є Сторонами виконавчого провадження № ___________, відкритого державним виконавцем відділу державної виконавчої служби __________________________________ у справі щодо виконання судового рішення, прийнятого 12.08.2011 р. Печерським районним судом м. Києва по справі №125/569/11 за позовом Кут Кристини Валеріївни до Овал Олександра Григоровича про стягнення заборгованості за договором позики, домовились про укладення Мирової угоди на стадії виконання, закінчення виконавчого провадження на зазначених умовах:

ВРАХОВУЮЧИ, ЩО:

згідно з рішенням Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2011 р. року, далі по тексту іменується як - Рішення суду, Боржник є зобов’язаною особою за Рішенням суду, відповідно до якого було задоволено позовну заяву Стягувача та вирішено було стягнути із Боржника на користь Стягувача:
•    Суму боргу за договором позики в розмірі: 300000 (триста тисяч) доларів США, що за курсом НБУ на дату ухвалення рішення складає 2 392 108 грн. (сума прописом) грн. 00 коп. та 3% річних в розмірі 2900 (прописом) доларів США, що за курсом НБУ на дату ухвалення рішення складає 23012,34 грн. (сума прописом) грн. 34 коп.;
•    Судовий збір в розмірі 1 700 грн. (одна тисяча сімсот) грн. 00 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 120 грн. (сто двадцять) грн. 00 коп.

ТОМУ:

1. Боржник та Стягувач виходячи з положень ст. 372 Цивільного процесуального кодексу України а також з метою мирного врегулювання існуючого спору, вирішили укласти цю Мирову угоду на стадії виконання про таке:

1.1. Рішенням суду встановлено факт наявності заборгованості Боржника перед Стягувачем за договором позики розмір якої визначений у регулятивній частині Рішення суду.

1.2. Боржник визнає всю заборгованість перед Стягувачем у розмірі, встановленому Рішенням суду.

1.3. Сторони, розуміючи значення своїх дій, домовляються та визнають ту обставину, що сплачувана Боржником грошова сума призначається виключно для забезпечення розвитку, навчання, та виховання спільної малолітньої дитини Сторін: Кут-Овал Тетяни Олександрівни.

1.4. Стягувач, отримуючи вказану у даній Мировій угоді суму грошових коштів, зобов’язана витрачати виключно для потреб їх спільної дитини, передбачених у п. 1.3. цієї Мирової угоди.

1.5. Боржник гарантує, що заборгованість, яка встановлена Рішенням суду на загальну суму 2 043 220,34 грн. (сума прописом), буде погашена перед Стягувачем у повному обсязі через 5 років, починаючи із визначеного у п. 1.6. даної Мирової угоди моменту.

1.6. Стягувач, підписанням цієї Мирової угоди підтверджує отримання від Боржника, часткового погашення заборгованості за Рішенням суду у розмірі 30000 (тридцять тисяч) доларів США, що є гривневим еквівалентом на день прийняття Рішення суду, грошової суми в розмірі 230 920 грн. (сума прописом).

1.7. Стягувач, з моменту підписання цієї Мирової угоди та отримання від Боржника грошової суми визначеної у п. 1.6. даної Мирової угоди, не пізніше двох тижнів, зобов’язується зняти всі арешти на майно (як рухоме так і нерухоме), банківські метали, грошові кошти у банківських установах, заборони на перетинання кордону України та інших можливих заходів, що були запровадженні відділом ______________________ ДВС, з метою забезпечення виконання Рішення суду.

1.8. Сторони визнають, що у разі невиконання Боржником свого грошового зобов’язання перед Стягувачем в повному обсязі до спливу 5 (п’яти) річного строку, Стягувач має право звернутися із позовною заявою до суду щодо стягнення заборгованості із Боржника в частині грошових коштів, виходячи із суми визначеної у п. 1.5. даної Мирової угоди.

1.9. Боржник та Стягувач домовилися, що будь-які витрати, пов’язані з виконавчим провадженням, що виникатимуть чи можуть виникнути після затвердження судом умов цієї Мирової угоди, покладаються на Боржника.

1.10. Стягувач заявляє, що з моменту підписання цієї Мирової угоди не матиме жодних майнових претензій до Боржника, з приводу заборгованості, погашення якої є предметом цієї Мирової Угоди.

1.11. Стягувач стверджує, що з моменту набрання чинності цією Мировою угодою він відмовляється від примусового виконання вказаного Рішення суду, після чого виконавче провадження №____________, відкрите державним виконавцем відділу державної виконавчої служби _____________ у справі щодо виконання судового рішення, прийнятого 12.08.2011 р. Печерським районним судом м. Києва по справі №125/569/11 за позовом Кут Кристини Валеріївни до Овал Олександра Григоровича про стягнення заборгованості за договором позики, підлягає закінченню.

1.12. Стягувач та Боржник також домовляються, що наслідком набуття чинності цією Мировою угодою відповідно до ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження» є закінчення виконавчого провадження.

1.13. Боржник та Стягувач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, у тому числі й держави.

1.14. Сторони погоджуються з тим, що відповідно до умов цієї Мирової угоди вони дійшли згоди щодо повного та остаточного врегулювання будь-яких зустрічних претензій.

1.15. Сторони даної Мирової угоди повністю усвідомлюють умови, мету та сутність цієї Мирової угоди.

1.16. Сторони підтверджують, що всі викладені умови цієї Мирової угоди відповідають їх реальному волевиявленню та інтересам і породжують настання наслідків, зазначених у тексті цієї Мирової угоди, а саме п. 1.3. даної Мирової угоди. Наслідки затвердження цієї Мирової угоди Сторонам відомі.

1.17. Уся інформація, викладена в цій Мировій угоді, сприймається Сторонами як повною мірою достовірна. Кожна Сторона окремо несе повну відповідальність за недостовірність інформації, яка зазначена в цій Мировій угоді.

1.18. Ця Мирова угода передається на затвердження до суду, який знаходиться за місцем виконання Рішення суду (ст. 372 ЦПК України), і набуває чинності після затвердження цієї Мирової угоди судом.

1.19. Дана Мирова угода складена у _________ примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Стягувач:                                                              Боржник:
Кут Кристина Валеріївна                                     Овал Олександр Григорович
19800, Черкаська область,                                27503, Кіровоградська область,
смт. Рильці, вул.Мирової угоди № 2/2,                  м. Норільськ,
кв. № 11                                                              вул. Мирової угоди бyд. 12, кв. 52

______________________(К.В.Кут)                  ____________________(О.Г.Овал)

 

Коментар до Мирової угоди, яка заключається на стадіїї виконання судового рішення:

При виконанні даної мирової угоди, головне "домовитись" із державним виконавцем, щоб він подав таку мирову угоду до затвердження до суду, який знаходиться за місцем виконання судового рішення (місцезнаходженням ДВС). При розмові із державним виконавцем, виникали запитання щодо правильності таких дій (дій сторін: Стягувача та Боржника). ЦПК України, надає таку можливість а тому, вкажіть державному виконавцю на передбачену норму (ст. 372 ЦПК) та "попросіть" його подати таку Мирову угоду на її затвердження до суду.

Banner - CTA V1

Back to top