Banner - CTA V2

 

м. ______________                            "___" ______________ 20__ р.

 

Я, ________________________, "___" _______________ 19__ року народження, ідентифікаційний номер _________, паспорт: серія _____ N ____________, виданий _________________________________ "___" _____________ ____ р., який проживає в м. _____________________, вул. __________________, буд. _____, кв. _____, цією розпискою підтверджую, що не заперечую проти укладення моєю дружиною (чоловіком) _____________________ договору позики на суму _______________ (________________), у якому моя дружина (чоловік) виступає ПОЗИКОДАВЦЕМ, строком на ___________ (______________) календарних днів від дня передачі коштів.
_________________________________________
м. ______________, вул. ______________, __/__
паспорт: серія _______ N __________________,
який видано ___.___.____ р.
___________________ РВ ДМУ УМВС України
в _________________________________ області
ідентифікаційний номер ___________________
____________________ ____________________
(підпис)

 

Стягнення боргу через суд, особливості!

Banner - CTA V1

Back to top