Banner-V2

 

Акт виконаних робіт № 23-ц/а-11

 

м. Черкаси                                                                        «___» червня 2011 р.

 

Я, Фуркало Іван Сергійович (паспорт серія НЕ 123456 виданий 21.06.1945 р. Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області; далі – Виконавець) передаю, згідно з нижче зазначенним переліком наданих юридичних послуг (далі – Перелік) за вчинення консультацій та складання Апеляційної скарги на рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 02.06.2011 р. (суддя – Кальчук А.П.) а ПП «Черкаський авіаційний завод» яке діє на підставі Статуту в особі директора Лєонова Федіра Степановича (далі – Замовник), приймає від Виконавця роботу, згідно Переліку, та оплачує її в повному розмірі на момент підписання Акта виконаних робіт.

Перелік наданих юридичних послуг Виконавцем

 

1) Виїзна консультація (10.06.2011 р).……………………….….....…..50 грн. (п’ятдесят грн.);
2) Подання Заяви про апеляційне оскарження (10.06.2011р.)…….100 грн. (сто грн.);
3) Складання Апеляційної скарги (14.06.2011р.)…………………...550 грн. (п’ять сот п’ятдесят грн.);
Всього до сплати:…………………………………………………….700 грн. (сімсот грн.)

 

Виконавець своїм підписом свідчить про оплату Замовником всієї суми наданих послуг, а Замовник підтверджує факт оплати зазначеної грошової суми та відсутність будь-яких претензій щодо наданих Виконавцем послуг.

 


Виконавець________________І.С.Фуркало               Замовник______________________Ф.С.Лєонов

 

 

 

Примітка до акту виконаних робіт - зразок:


1. Пам'ятайте, що будь-який акт щодо здійснення, виконання тих чи інших робіт, надання послуг має складатися із основних моментів, а саме: найменування сторін, найменування наданої послуги (виконаної роботи), вартість таких послуг (робіт), дата та місце виконання, відсутність претензій щодо наданої послуги (виконаної роботи), підписи уповноважених представників сторін. 

Banner V1

Back to top