Banner - CTA V2

 

Акт виконаних робіт № 23-ц/а-11

 

м. Черкаси                                                                        «___» червня 2011 р.

 

Я, Фуркало Іван Сергійович (паспорт серія НЕ 123456 виданий 21.06.1945 р. Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області; далі – Виконавець) передаю, згідно з нижче зазначенним переліком наданих юридичних послуг (далі – Перелік) за вчинення консультацій та складання Апеляційної скарги на рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 02.06.2011 р. (суддя – Кальчук А.П.) а ПП «Черкаський авіаційний завод» яке діє на підставі Статуту в особі директора Лєонова Федіра Степановича (далі – Замовник), приймає від Виконавця роботу, згідно Переліку, та оплачує її в повному розмірі на момент підписання Акта виконаних робіт.

Перелік наданих юридичних послуг Виконавцем

 

1) Виїзна консультація (10.06.2011 р).……………………….….....…..50 грн. (п’ятдесят грн.);
2) Подання Заяви про апеляційне оскарження (10.06.2011р.)…….100 грн. (сто грн.);
3) Складання Апеляційної скарги (14.06.2011р.)…………………...550 грн. (п’ять сот п’ятдесят грн.);
Всього до сплати:…………………………………………………….700 грн. (сімсот грн.)

 

Виконавець своїм підписом свідчить про оплату Замовником всієї суми наданих послуг, а Замовник підтверджує факт оплати зазначеної грошової суми та відсутність будь-яких претензій щодо наданих Виконавцем послуг.

 


Виконавець________________І.С.Фуркало               Замовник______________________Ф.С.Лєонов

 

 

 

Примітка до акту виконаних робіт - зразок:


1. Пам'ятайте, що будь-який акт щодо здійснення, виконання тих чи інших робіт, надання послуг має складатися із основних моментів, а саме: найменування сторін, найменування наданої послуги (виконаної роботи), вартість таких послуг (робіт), дата та місце виконання, відсутність претензій щодо наданої послуги (виконаної роботи), підписи уповноважених представників сторін. 

Banner - CTA V1

Back to top