Banner - CTA V2

ЗАПОВІТ

 

м. Київ, десятого жовтня дві тисячі шостого року, 14 годин 20 хв.

Я, Печериця Сергій Максимович, що мешкаю за адресою: вул. Смілянська, 48, м. Київ, цим заповітом на випадок моєї смерті даю такі розпорядження:

усе майно, яке на день смерті буде мені належати, де б воно не знаходилося й у чому б не полягало, заповідаю дочці Панчук-Печериці Тетяні Сергіївні, у тому числі будинок з усіма будівлями за адресою: вул. Смілянська, 48, м. Київ. Зміст статей 534-535 ЦК України мені роз'яснено.

(підпис)

Посвідчення на заповіті:

10 жовтня 2006 року цей заповіт посвідчено мною, Маценко Т.Т., державним нотаріусом Першої київської нотаріальної контори.

Заповіт підписано власноручно Печерицею Сергієм Максимовичем у моїй присутності.

Особу заповідача встановлено, дієздатність перевірено. Зареєстровано в реєстрі за № 59022.

Стягнено державного збору _________________.

Цей заповіт складено і підписано у двох примірниках, один з яких залишається на зберігання у справах державної нотаріальної контори, а другий — видається заповідачу.

Державний нотаріус    (підпис)    Т.Т. Маценко

(печатка)

Примітка до Заповіту:

Заповіт – це документ, в якому викладено волевиявлення однієї особи (заповідача) щодо розпорядження майном, що йому належить, на випадок смерті.

Заповіт, як правило, викладається в письмовій формі із зазначенням місця й часу його складання, підписується заповідачем і нотаріально засвідчується.

Відеоконсультація адвоката Київ (як відмінити заповіт)

Banner - CTA V1

Back to top