Banner - CTA V2

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

курсанта 4-го курсу (повна назва закладу),

рядового міліції Яремчука Івана Яковича 

1984 року народження, українця, освіта середня, в академії навчається з 25.07.2002

 

Рядовий міліції Яремчук І.Я. на навчання до академії направлений УМВС України у Київській області з числа цивільних осіб у 2002 році. 

За час навчання зарекомендував себе з позитивного боку як здібний, дисциплінований, старанний, наполегливий курсант. Безпідставних пропусків і запізнень на заняття без поважної причини не допускає. Навчається переважно на «відмінно» та «добре». До разових доручень ставиться з відповідальністю, виконує їх якісно, добросовісно, своєчасно. Бере активну участь у громадському житті курсу та інституту. Працює над підвищенням професійного та наукового рівня, є учасником наукових конференцій. Має добре розвинені комунікативні та організаторські здібності, цілеспрямованість і працелюбність, оптимізм і стійкість у життєво-службових умовах. Багато читає, вільно володіє англійською мовою.

Курсант Яремчук накази та статути ОВС знає та їх дотримується. На критику з боку керівництва реагує позитивно, вчасно усуває недоліки

За складом характеру скромний, стриманий, урівноважений, ввічливий, спокійний. Має авторитет серед викладачів та товаришів, проявляє високу культуру у спілкуванні, вміє переконати та відстояти свою точку зору.

Фізично підготовлений добре. Займається спортом. Має охайний зовнішній вигляд. Добре володіє вогнепальною зброєю та спеціальними засобами захисту, на практичних заняттях показує відмінні результати.

З урахуванням ділових і моральних якостей характеристика курсанта Яремчука подається до присвоєння спеціального звання «сержант міліції». 

Начальник 4-го курсу Інституту

підготовки кадрів кримінальної міліції КНУВС

полковник міліції        (підпис)             В.М. Басов

(печатка)

"__"_____ 2020 р.

 З нашими реально виграними судовими справами (з відсканованими рішеннями суду), ви можете ознайомитись за посиланням: Виграні справи

Примітка до Службової Характеристики:

Характеристика - документ, в якому сформульована громадська думка про особу як члена колективу, дається оцінка ділових та моральних якостей працівника за підписами представників установи, закладу тощо. 

Характеристика, оформлена належним чином, вважається офіційним документом. її видає адміністрація установи, навчального закладу на вимогу працівника, слухача, курсанта. Пишуть чи друкують її у двох примірниках, один з яких видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.

Характеристики подаються при вступі до навчального закладу, при атестаціях, представленні до нагороди, до чергового військового звання, після проходження практики курсантами і слухачами тощо.

Оформляють характеристику на загальних бланках або на стандартних аркушах паперу формату А4.

У роботі органів внутрішніх справ широко використовуються такі види характеристик 

– характеристика;

– службова характеристика;

– характеристика-відгук;

– характеристика-рекомендація;

– атестаційна характеристика.

Правильно складена характеристика об'єднує чотири частини, логічно пов'язаних між собою.

 Перша частина – анкетні дані, що йдуть за назвою документа, де зазначається звання, прізвище, ім'я по батькові (у родовому відмінку), рік народження, посада, національність, освіта, служба в органах, які прийнято писати у стовпчик від середини – праворуч.

Друга частина – дані про трудову діяльність (для курсантів – зазначають з якого часу навчаються, за якою спеціальністю, відомості про навчання), (для працівників – з якого часу працюють в органах, відомості про переміщення по службі, рівень професійної майстерності).

Третя частина – власне характеристика, де розглядається ставлення до роботи, підвищення професійного рівня, участь у громадському житті колективу, стосунки у трудовому колективі, з товаришами по службі, громадянами, заохочення (стягнення), відомості про урядові нагороди, участь у заходах тощо).

Четверта частина – висновки та призначення характеристики.

Якщо характеристика складається на особу, яка звільнилася з роботи, то текст викладається в минулому часі, а якщо в момент складання характеристики курсант (слухач) навчається чи працівник працює – то в теперішньому часі.

Як правило, характеристику підписують керівник установи чи керівник структурного підрозділу, на підпис якого ставиться гербова печатка.

Міфи про адвоката 

Banner - CTA V1

Back to top