Banner - CTA V2

Ректорові (назва закладу)

генерал-лейтененту міліції

Савченку В.Ю.

 

РАПОРТ

 

Прошу надати мені чергову відпустку за 2006 рік з 1 липня 2006 року з правом виїзду до м. Севастополя.

 

Доцент кафедри
юридичного документознавства
підполковник міліції    (підпис)    Т.Т. Марченко

20.06.2006

 

Примітка до Рапорту:

У діяльності органів внутрішніх справ України всі працівники на відміну від заяви складають рапорт.

Рапорт – це письмове звернення працівника до вищої посадової особи з проханням (надання відпустки, матеріальної допомоги, покращення житлових умов, переведення, звільнення тощо) чи поясненням особистого характеру.

Рапорт має відповідати всім вимогам щодо його оформлення, містити відповідні реквізити. Пишеться рапорт на стандартному аркуші паперу формату А4 у довільній формі з дотриманням як технічних, так і лінгвістичних вимог.

Реквізити рапорту: адресат; назва документа (рапорт); текст-прохання та його обгрунтування (докази) – для рапортів про звільнення чи переведення; посада, звання, підпис, ініціали, прізвище; дата

Banner - CTA V1

Back to top