Banner - CTA V2

Начальникові УМВС України

у Київській області

полковнику міліції

Шокалу П.П.

Коваленка Петра Миколайовича,

10.02.1989 року народження   (мешкаю

за адресою:

вул. Миру, 5, м. Київ - 32, 25032)

 

ЗАЯВА

 

Прошу направити мене на денну форму навчання до (повна назва вищого навчального закладу________________________).

З умовами проходження служби (навчання) в органах внутрішніх справ, труднощами, пов'язаними під час служби (навчання) та ненормованим робочим днем (роботою у вихідні та святкові дні), ознайомлений.

Покладені на мене обов'язки буду виконувати чесно та сумлінно.

Дата    (підпис)

Примітка до Заяви:

Одним із найпоширеніших кадрових документів є заява. Вона має декілька стандартних зразків, складається однією особою.

Заява - це документ, що містить прохання чи пропозицію особи, адресовану посадовій особі установи.

Заява найчастіше пишеться від руки на чистому аркуші паперу формату А4. Але організація може мати заздалегідь розроблену і тиражовану трафаретну форму, яку заповнює особа, що оформляється на роботу.

У заяві мають бути такі реквізити:

– адресат;

– відомості про заявника (прізвище, ім'я, по батькові, зазначені повністю у родовому відмінку, домашня адреса, номер телефону);

– назва виду документа (заява);

– текст;

– перелік додатків (копій документів);

– дата (проставляють дату складання документа переважно цифровим способом);

– підпис заявника.

Адресат, відомості про заявника зазначаються на початку робочої площі у правому верхньому куті аркуша (від середини); кожна частина заяви пишеться з окремого рядка.

У заяві не прийнято вживати прийменника від.

Заяву про прийняття на роботу адресують начальникові установи. Після розгляду її разом з іншими необхідними документами мають як підставу для видання наказу про зарахування особи на посаду. У разі відмови заявникові його повідомляють про це усно чи письмово (за вказаною в заяві адресою чи телефоном).

Banner - CTA V1

Back to top