Banner - CTA V2

РІШЕННЯ

Вченої ради (повна назва закладу)

м. Київ    18 вересня 2006 року

Про стан впровадження

української мови в діяльність академії

Заслухавши й обговоривши інформацію (кого? про що?), Вчена рада зазначає, що в академії здійснюється відповідна робота щодо виконання Закону про мови від 28 жовтня 1989 р., постанови Ради Міністрів України від 12 лютого 1991 р. №41 «Про державну програму розвитку української мови» та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 р.», комплексної програми Міністерства освіти з цих питань, схваленої колегією міністерства ....

Водночас Вчена рада визначає, що українська мова в навчальному процесі й при спілкуванні нею в академії здійснюється належним чином.
Проте мають місце й певні недоліки. Зокрема, ...

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати роботу....

2. Звернути увагу (кого, на що)...

3. Затвердити заходи щодо ...

4. Контроль за виконанням ... покласти на ...

 

Голова Вченої ради      (підпис)      ініціали, прізвище

Секретар                (підпис)      ініціали, прізвище

Примітка до Зразку Рішення:

Рішення – 1) правовий акт, що приймається органом виконавчої влади в колегіальному порядку з метою вирішення найважливіших питань щодо їх компетенції. Рішення – це також спільні акти, що видаються кількома неоднорідними органами – колегіональними та органами, що діють на правах єдиноначальності, державними органами та громадськими організаціями;

2) документ, що містить висновки суду чи арбітражу за результатами розгляду цивільного права в суді чи спірного питання в арбітражі;

3) резолюція зборів, наради тощо.
Реквізити рішення:

– назва документа (рішення);

– місце складання, дата;

– заголовок;

– текст;

– додатки (уразі потреби);

– підпис уповноваженої особи.

Banner - CTA V1

Back to top