Banner - CTA V2

ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (назва закладу) (звання)


П.В. Сергеєнко


«____» ________ 2011 р.


ПРАВИЛА


внутрішнього розпорядку


Текст


Особа, яка відповідає


за складання правил    (підпис)                       ініціали, прізвище


 


Примітка до правил внутрішнього розпорядку:


Правила — це службові документи організаційного характеру, в яких викладаються постанови чи вимоги, що регламентують певний порядок будь-яких дій чи поведінки.


Групи:


1. Правила внутрішнього розпорядку.


2. Правила підготовки документації для передачі до архіву.


3. Правила працівників ... тощо.


За формою та змістом правила подібні до інструкції, іноді є їх складовою частиною.


Реквізити: гриф затвердження; назва виду документа; заголовок (стислий виклад призначення правил), дата і номер; текст; підпис особи, яка відповідає за складання правил.

Banner - CTA V1

Back to top