Banner - CTA V2

Герб України

МІНІСТЕРСТВО    УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


«___» ____________ 2011 р.                                                                    м. Київ

Текст:


1. Констатуюча частина.

2. Розпорядча частина

ПОСТАНОВИВ (чи ПОСТАНОВЛЯЄ):
1._______________
2._______________

Керівник установи                 (підпис)             ініціали, прізвище

Секретар                                (підпис)             ініціали, прізвище

Примітки до постанови:

Постанова — нормативний акт, що приймається вищими і деякими центральними органами колегіального управління з метою вирішення найважливіших завдань, які стоять перед даними органами, і встановлення наистабільніших норм чи правил поведінки.

Постанови приймаються Президією Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України та іншими органами управління. Текст постанови складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої. Констатуюча частина містить вступ, оцінку становища чи посилання на розпорядчий документ вищої установи.

У розпорядчій частині наводяться запропоновані постановою заходи, визначається виконавець, термін виконання. Підписують її дві особи: голова колегіального органу та керуючий справами (секретар).

Реквізити: Герб України; назва установи, що підготувала постанову; назва виду документа; дата і місце видання; заголовок (стислий виклад змісту постанови); текст; підписи.

Banner - CTA V1

Back to top