Banner - CTA V2

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор (назва закладу) (звання)
(підпис)    (ініціали,
прізвище),
«_____»__________ 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про структурний підрозділ

Структура тексту:
1. Загальні положення.
2. Основні завдання.
3. Функції.
4. Права та обов'язки.
5. Керівництво.
6. Взаємовідносини, зв'язок.
7. Майно і кошти.
8. Контроль, перевірка та ревізування діяльності.
9. Порядок реорганізації та ліквідації.

Керівник структурного
підрозділу                      (підпис)    (ініціали, прізвище)

Примітка до Положення про структурний підрозділ:

Положення - це правовий акт, що визначає основні правила організації і діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств, що їм підпорядковані.

Існують положення типові та індивідуальні.

Типові положення розробляються для системи установ та підприємств вищим органом управління, індивідуальні - на підставі типових положень, які затверджуються керівником установи, закладу, організації. Положення про установу затверджується розпорядчим документом вищої організації.
Положення містить такі розділи: загальну частину (преамбулу); основні функції (що треба робити для виконання поставлених завдань); права; порядок утворення й організація праці. Положення підписує керівник організації і затверджує вища за підпорядкуванням організація.
Типовий формуляр положення містить: герб, назву відомства, організації, структурного підрозділу; гриф затвердження, назву виду документа (положення,); місце видання; дату; індекс, заголовок до тексту; текст; підпис; відмітку про положення.

Banner - CTA V1

Back to top