Banner - CTA V2

Додаток № 1 до договору оренди  майна від "__"_______ 20__ р.

 

АКТ

прийому – передачі майна


м. Черкаси                                                                                       "__" _______ 20__ року

Цей акт складено про те, що _________________________________________________, надалі іменується “Орендодавець”, передає, а _______________________________________, надалі іменується “Орендар”, приймає  в орендне користування наступне майно:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Майно здається в оренду в придатному для використання стані й приймається без зауважень.


ОРЕНДОДАВЕЦЬ                ОРЕНДАР

Примітка до акту прийому-передачі майна:

1. Даний акт є додатком до договору оренди майна, та посвідчує факт передачі майна орендарю.

http://pravo-porada.com.ua/practice/64-dogovora/189-dohovir-orendi-mayna.html
Banner - CTA V1

Back to top