Banner - CTA V2

 

Зверху має бути "шапка" юридичної особи (назва, коди, адреса, Ттелофони та ін.). 

 

ДОВІРЕНІСТЬ

Приватне Підприємство "Будмаш", що є юридичною особою (ідент. код 123123), яка розташована за адресою вул. Хрещатик 217, у м. Черкаси, уповноважує спеціаліста-юрисконсульта Приватного Підприємства "Будмаш" – Бодашко Олександра Олександровича 17 грудня 1983 р.н., який проживає за адресою: бул. Шевченка 207, к. 405, у м. Черкаси (паспорт серія Н20 123123, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл. 21 липня 2004 р.) представляти інтереси Приватного Підприємства "Будмаш" в усіх судових установах і з усіма правами наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі (без виключень), повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, укладення мирової угоди.
 Для виконання цієї довіреності та для здійснення своїх представницьких функцій, Бодашко Олександру Олександровичу надається право подавати позовні заяви, заяви, скарги до суду, одержувати довідки та документи (рішення, постанови, тощо), знайомитись з матеріалами справ, здійснювати витяги та знімати копії процесуальних документів, вести переговори, в т.ч. надавати докази, усні та письмові пояснення, оскаржувати рішення суду, а також виконувати всі інші повноваження, які надаються представнику у суді. Подавати на виконання до відповідних державних виконавчих служб виконавчи листи та накази.
Довіреність видана на три роки і дійсна до 01 лютого 2013 року.

 

Директор
"___" __________________ 2010 р. ПП "Будмаш" ___________О.В.Вернигора

 

Примітка до довіреності юридичної особи: 

1. Коротко, чітко та зрозуміло. В усіх судових інстанціях проходила.

2. Обов'язково, поверх підпису директора (начальника, керівника) поставте печать юридичної особи, що видала Вам таку довіреність.

Banner - CTA V1

Back to top