Banner - CTA V2

Зразок зустрічної позовної заяви в суд про визнання договору недійсним                                                                                                             

   Придніпровський районний суд м. Черкаси

Позивач: Тараненко Іван Олександрович

18000, м. Черкаси, вул. Горького, 89, кв. 26

Відповідач: Районне експлуатаційне управління № 5

18000, м. Черкаси, вул. Чехова 50

Ціна позову 119583,90

 

Зустрічна позовна заява

про визнання дій протиправними, визнання правочину недійсним,

стягнення матеріальної та моральної шкоди.

 

16 листопада 2009 року Районне експлуатаційне управління № 5 звернулося до Придніпровського районного суду м. Черкаси із позовною заявою до Тараненко Івана Олександровича про стягнення заборгованості за надані послуги з утримання будинку та при будинкової території. Позовні вимоги базуються на неналежному виконанні обов’язку, що завдає майнової шкоди Позивачу.

25 листопада 2009 року Придніпровським районним судом м. Черкаси прийнято ухвалу, якою відкрито провадження у справі № 2-3652/2009 р.

Керуючись ст. 123 Цивільного процесуального Кодексу, вважаю за необхідне пред’явити зустрічний позов про визнання дій протиправними, визнання правочину недійсним, стягнення матеріальної та моральної шкоди.

Первісний і зустрічний позов є взаємопов’язані і їх спільний розгляд вважаю доцільним, оскільки вони виникають з одних правовідносин і задоволення зустрічного позову може виключити задоволення первісного позову.

В заявленому первісному позові, Позивач вказує на те, що будинок № 89 розташований по вул. Горького, згідно Рішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради № 324 від 18.09.2008 р., передано на баланс Районного експлуатаційного управління № 5.

Слід зазначити, що відповідно до названого Відповідачем рішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради та згідно до доданих Відповідачем копій документів до первісної позовної Заяви, вищезазначений будинок не був переданий на баланс Районного експлуатаційного управління № 5.

Доданий Відповідачем до первісної позовної заяви Додаток 2 до рішення виконкому від 24.09.2008 р. № 356 також не містить жодної інформації щодо житлового будинку № 89 який розташований по вул. Горького у м. Черкаси.

Дана обставина вже виключає розгляд даної справи в тому обсязі вимог, які на мою думку є безпідставно заявленими, оскільки Відповідачем в заявленому ним первісному позові фактично не зазначено, в чому саме полягає порушене мною його права та на підставі яких актів цивільного законодавства чи то договорів, виникло у Відповідача право вимоги та право на звернення до суду із позовом, щодо стягнення з мене заборгованості за надані послуги з утримання будинку та при будинкової території.

Посилання Відповідача, на п. 17 «Правил користування приміщеннями жилих будинків та при будинковими територіями» затверджених Постановою КМУ № 572 від 08.10.1992 року, є нікчемним оскільки зобов’язання по оплаті послуг виникає лише з підстав передбачених законом, тобто Цивільним кодексом України. Так, згідно до ч. 1 ст. 901 Цивільного Кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Варто зазначити, що визначальною ознакою послуг за загальним правилом є те, що вони споживаються замовником у процесі надання, тобто на момент завершення виконання відсутній результат як певний відокремлений матеріалізований об’єкт. Отже, надання послуг, не є договором з переданням певного результату, і саме тому ст. 901 Цивільного Кодексу України не покладає на замовника обов’язку прийняти послугу.

Однією з основних підстав виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема є договори та інші правочини. Більше того, свобода договору є однією з загальних засад цивільного законодавства.

Окрім того, надання послуг здійснюється виключно на добровільних засадах.

Між мною та Відповідачем не існує жодних усних чи письмових домовленостей щодо надання останнім мені будь-яких послуг. Жодних договірних відносин між мною та Відповідачем про надання послуг ніколи не існувало. Я ніколи не потребував та не замовляв таких послуг в Районного експлуатаційного управління № 5. Таким чином, надання Відповідачем мені послуг було вчинено проти моєї волі та є незаконним відповідно до статті 203 Цивільного Кодексу України.

Відповідно до ст. 215 Цивільного Кодексу України, підставами недійсності правочину по наданню Відповідачем мені послуг є недодержання в момент вчинення правочину Відповідачем вимог, які встановлені, зокрема, частинами першою – третьою статті 203 Цивільного Кодексу України. По-перше, Відповідач не мав необхідний обсяг цивільної дієздатності для здійснення вказаного правочину. По-друге, моє волевиявлення, як учасника правочину, не було вільним і не відповідало моїй внутрішній волі.

Окрім того, через бездіяльність Відповідача та невиконання ним своїх основних функцій та зобов’язань щодо утримання вищезазначеного будинку на балансі якого як зазначає Відповідач він знаходиться, мені довелося здійснити матеріальні витрати по ремонту покрівлі над моєю квартирою № 26 (власником якої я являюсь на підставі договору купівлі продажу 15.05.2005 р. посвідченого приватним нотаріусом Нечипоренко Т.М. за № 1578 та зареєстрованого 25.05.2005 р. у Черкаському обласному бюро технічної інвентаризації за № 7843, додаток–1) що знаходиться у житловому будинку № 89 по вул. Горького що у м. Черкаси та квартири № 27, на загальну суму 6583,90 грн. (шість тисяч п’ятсот вісімдесят три гривні 90 коп.) які складаються з:

25 вересня 2008 року власниками квартир № 24, 25, 26, 27, житлового будинку № 89, було проведено огляд покрівлі та стелі в квартири № 26 за адресою м. Сміла вул. Горького, підчас якої було встановлено, що над квартирами № 26 та № 27 були наявні тріщини м’якого покриття покрівлі, що призводить до затікання води під час опадів до квартири № 26, після чого було складено та підписано в двох примірниках Акт обстеження стану покрівлі над квартирами № 26 та № 27 будинку № 89 (додаток–5).

Після складання даного Акту, власники зазначених квартир засвідчили його дійсність, шляхом його підписання. Окрім того, для проведення огляду покрівлі та стелі в моїй квартирі, було також запрошено представника Районного експлуатаційного управління № 5 який вирішив напевно не з’являтися, про що й зазначено в даному Акті, про причини неявки представника Районного експлуатаційного управління № 5, власникам квартир, що підписали акт нічого не було відомо.

Акт містить відповідні фотокартки покрівлі над квартирами № 26 та № 27 на 5 арк. та фотокартки квартири № 26 на 4 арк.

Тобто Відповідачем не були забезпечені умови для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм та правил. Обов’язок Відповідача щодо забезпечення належної експлуатації та утримання майна, що перебуває на його балансі порушено.

Тому й через невиконання Відповідачем свого обов’язку, мені довелося понести витрати та власними зусиллями провести ремонт покрівлі.

Відповідно до ст. 22 Цивільного Кодексу України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на відшкодування. Збитками, зокрема, визначаються: витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки). Збитки відшкодовуються у повному обсязі. Таким чином Відповідач зобов’язаний відшкодувати в повному обсязі, зокрема, витрати, здійснені мною по ремонту покрівлі над моєю квартирою № 26, у житловому будинку № 89 п, оскільки як зазначає Відповідач в своєму позові: «Вищезазначений будинок, згідно Рішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради 24.09.2008 р. № 356, передано на баланс Районного експлуатаційного управління № 5».

У зв’язку із вчиненням Відповідачем недійсного правочину, а також невиконання ним обов’язку по утриманню будинку в якому я проживаю, мені завдано моральної шкоди, що підлягає відшкодуванню відповідно до  ст.ст. 23 та 216 Цивільного Кодексу України та полягає у наступному:

  • у спричиненому мені тяжкому психологічному шоці у момент, коли я дізнався про заявлений позов Районного експлуатаційного управління № 5 до мене про стягнення заборгованості за надані послуги з утримання будинку та при будинкової території. Даний психологічний шок можна порівняти зі втратою значної суми грошових коштів. За декілька секунд я згадав майже всі підписані мною договори, серед яких договору між сторонами по даній справі не було та зрозумів скільки повинно пройти часу для з’ясування всіх необхідних обставин справи.;
  • в переживаннях з приводу розуміння цілковитої незаконності дій та тверджень Відповідача;

  • у нехтуванні Відповідачем моїх законних вимог і, відповідно, неможливості реалізувати свої права власника, передбачені чинним законодавством України:

  • у використанні Відповідачем свого домінуючого положення на ринку надання комунальних послуг у м. Черкаси, що призводе до вчинення ним протиправних дій, з метою використання своїх повноважень для задоволення його потреб, без оформлення відповідних правовідносин зі мною по наданню послуг.

Всі ці обставини значно підсилюють моє психологічне розчарування в професійності працівників даного підприємства. З моменту такого безпідставного нарахування послуг, я перебуваю в сумнівах щодо якості надання Відповідачем самих послуг, через що постійно відчуваю психологічний дискомфорт. Завдану Відповідачем мені моральної шкоди я оцінюю у розмірі в 5000 грн. (п’ять тисяч гривень).

Враховуючи все вищевикладене та на підставі ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 15, ст. 119 Цивільного процесуального Кодексу України, ст.ст. 22, 23, 203, 215, 216, 901 Цивільного Кодексу України.

 

прошу:

 

    1. Прийняти заявлений мною зустрічний позов та об’єднати його в одне провадження разом зі справою, яка розглядається за позовом Районного експлуатаційного управління № 5 до Тараненка І.О.;

 

    1. Визнати дії Районного експлуатаційного управління № 5 (18000, м. Черкаси, вул. Чехова 50) по нарахуванню суми заборгованості – протиправними.

12 грудня 2009 року ______________ Тараненко І.О.

Banner - CTA V1

Back to top