до Господарського суду Черкаської області
18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307
Позивач за первісним позовом та Відповідач за зустрічним позовом:    Державне підприємство «Юг»
місцезнаходження:
03680, м. Київ, пров. Щорса, 3
р/р 2600123456789 в ПАТ «ПриватБанк»,
м. Київ, МФО 321842, код ЄДРПОУ 123456789
Відповідач за первісним позовом та Позивач за зустрічним позовом:     Публічне акціонерне товариство «Електро»
місцезнаходження:
м. Черкаси, вул. Небесної сотні, 123
р\р 2600123456789 в Філії Черкаського обл.
управління ВАТ «Ощадбанк», МФО 354507,
код ЄДРПОУ 987654321

Судовий збір (майнова та немайнова вимога): 3045 грн.


Перша інстанція:
Суддя – Пащенко А.Д.
Справа № 123/123/14

Зустрічна позовна заява
про визнання недійсним договору оренди

ДП «Юг» подано позовну заяву до ПАТ «Електро» про стягнення 3 245,19 грн. за договором оренди від 01.01.2010 р. за № 10 (надалі - Договір).
Ознайомившись із змістом позовної заяви та враховуючи існуючи правовідносини, ПАТ «Електро», на підставі ст. 60 ГПК України вважає за необхідне звернутися із даною зустрічною позовною заявою про визнання недійсним договору оренди від 01.01.2010 р. за № 10.
Підставою для звернення до суду первісному Позивачу із позовною заявою про стягнення коштів є те, що ПАТ «Електро» не сплачує орендну платню за вказаним договором оренди, проте ПАТ «Електро» не погоджується із доводами викладеними в первісній позовній заяві виходячи з наступного.

І

Відповідно до п. 1.1. Договору, «Орендодавець зобов’язується передати, а Орендар прийняти у тимчасове володіння та користування ПС-35/6 кВ «Північ» (без силових трансформаторів), інвентарний № 123, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., Манькіський район, смт. Маньківка (далі - Об’єкт) оренди».
Пунктом 1.3. Договору визначено, що «Цільове призначення Об’єкта оренди – передача та розподіл електроенергії».
Також 01.01.2011 р. між сторонами по даній справі, було підписано Додаткову угоду № 1 до Договору, яким було визначено строк оренди вказаної підстанції - 35 місяців починаючи з дня передачі майна, тобто до 01.01.2013 р.
Розмір орендної плати становить 360 грн. з урахуванням ПДВ за один місяць оренди.

Забезпечення електропостачання фізичних осіб-споживачів та юридичних осіб споживачів смт. Маньківка, Маньківського району, Черкаської області здійснюється з використанням технологічних електричних мереж підстанції ПС 35/6 кВ «Північ», яка розташована за адресою: 20190, Черкаська область, смт. Маньківка, вул. Шевченка, 100, що знаходиться в господарському віданні ДП «ЮГ».

В той же час, відповідно до п.1.1. Правил користування електричною енергією (далі-Правила) затверджених Постановою НКРЕ України від 31 липня 1996 року N 28 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.08.1996 р. за N417/1442 дія Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення).
Пунктом 1.10 Правил встановлено, що Електропередавальна організація, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами в межах закріпленої території здійснення ліцензованої діяльності забезпечує передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та технологічними електричними мережами інших власників, які не мають ліцензій на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.
Для забезпечення передачі електричної енергії електричними мережами, що не належать електропередавальній організації, між електропередавальною організацією та відповідним власником мереж, який не має ліцензії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, укладається договір щодо спільного використання електричних мереж.
При цьому відповідно до п.6.29 Правил:
«6.29. Електропередавальні організації, які використовують технологічні електричні мережі інших власників електричних мереж, сплачують останнім плату за спільне використання технологічних електричних мереж, яка визначається відповідно до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.06.2008 N 691, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.08.2008 за N 732/15423.
6.32. Фактичні обґрунтовані витрати на утримання технологічних електричних мереж відшкодовуються власнику електричних мереж відповідно до його кошторису витрат на здійснення цієї діяльності.
Кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж складається на підставі бухгалтерських документів про фактичні витрати на здійснення цієї діяльності впродовж базового періоду».
Таким чином відповідно до приписів чинного законодавства ПАТ «Електро» та Відповідач за зустрічним позовом повинні були укласти Договір про спільне використання технологічних мереж та визначити фактичні витрати власника цих мереж на утримання технологічних електричних мереж.

Частиною 5 ст. 92 Конституції України встановлено, що «Виключно законами України визначаються:
5) засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку;
Крім цього ст. 5 Закону України «Про природні монополії» встановлено державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.
Згідно ст. 17 Закону України «Про електроенергетику» тарифи на передачу і постачання електричної енергії місцевими (локальними) електромережами регулюються Національною комісією регулювання електроенергетики України.
Тарифи на передачу підлягають регулюванню і затверджуються НКРЕ згідно п.3.7.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами №15 від 13.06.1996 року.

ІІ

Слід зазначити, що ПАТ «Електро» вже зверталося до господарського суду м. Києва із позовною заявою про зобов’язання укласти договір із ДП «Юг» який передбачено ПКЕЕ, тобто договір на спільне використання електричних мереж.
Вищий господарський суд України 01.02.2013 р. своєю постановою по справі № 123/1234/13, касаційну скаргу Державного підприємства «Юг» залишив без задоволення, а постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.12.2012 р. у справі № 910/6110/13 – без змін.
Даною постановою Київського апеляційного господарського суду України було зазначено, «1. Апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства «Електро» на рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2012 року у справі № 123/1234/13 задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2012 року у справі № 123/1234/13 скасувати.
Прийняти нове рішення суду, яким позов публічного акціонерного товариства «Електро» до державного підприємства «Юг» про спонукання укласти договір - задовольнити частково.
3. Зобов'язати державне підприємство «Юг» після набрання рішення суду по даній справі законної сили укласти договір про спільне використання технологічних електричних мереж з публічним акціонерним товариством «електро» на основі типового договору згідно додатку № 2 Правил користування електричною енергією, затверджених Постановою НКРЕ від 31.07.1996 року № 28, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.1996 року за №417/1442…»

Таким чином Договір оренди від 01.01.2010 р. за № 10 укладений в порушення приписів законодавства України.

ІІІ

Стаття 203 ЦК України встановлює загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину:
1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.
3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.
5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.
Статтею 215 ЦК України встановлено, що:  
1. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.
3. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Згідно ст. 207 ГК України:
1. Господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб'єктності), може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.
Відповідно до ст.13 Конституції України власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Таким чином договір оренди від 01.01.2010 р. за № 10 укладений між ПАТ «Електро» та ДП «Юг» є недійсним.

ІV

На сьогоднішній день судом було зобов’язано ДП «Юг» укласти із ПАТ «Електро» саме договір про спільне використання технологічних мереж, з підстав приведення правовідносин у відповідність чинному законодавству.
Проте відповідач за зустрічним позовом відмовляється виконувати рішення Київського апеляційного господарського суду від 01.01.2013 р. по справі № 123/1234/13 у зв’язку із чим такими протиправними діями завдає ПАТ «Електро» збитків.
Розмір збитків станом на 29.04.2014 р. складає 6120 грн.: 360 грн. * 17 місяців (період з 01.11.2012 р. по 29.04.2014 р.). За період береться дата з 01.11.2012 р., оскільки в цей день ПАТ «Електро» направило відповідного листа ДП «Юг».

Відповідно до п. 25 Постанови пленуму ВСУ № 9 від 06.11.2009 р. «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними», «Якщо правочин, який насправді вчинено, суперечить закону, суд ухвалює рішення про встановлення його нікчемності або про визнання його недійсним».
Отже договір оренди від 01.01.2010 р. за № 10 укладений між ДП «Юг» та ПАТ «Електро» - слід визнати недійсним, оскільки даний Договір суперечить закону у зв’язку із тим, що існують вимоги чинного законодавства яким передбачено користування електричною підстанцією не на підставі договору оренди а виключно на підставі договору про спільне використання електричних мереж.
За таких обставин, вказаний Договір оренди має бути визнаний судом недійсним.

Відповідно до ст. 124 Конституції України, «Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України». Своєю бездіяльністю ДП «Юг», щодо невиконанням судового рішення, завдало ПАТ «Електро» збитків, які відповідно до законодавства повинні бути відшкодовані в повному обсязі.
На підставі всього вищевикладеного та у відповідності до вимог чинного законодавства України, зокрема ст.ст. 203, 235, 525, 526 ЦК України, ст. 193 ГК України, ЗУ «Про електроенергетику», ПКЕЕ, Постанови пленуму ВСУ № 9 від 06.11.2009 р.,

Просимо:

1.    Прийняти дану зустрічну позовну заяву до розгляду та об’єднати її із позовною заявою ДП «ЮГ» у справу № 123/123/14, що перебуває на розгляді у судді Господарського суду Черкаської області Пащенко А.Д.

2.    Визнати недійсним договір оренди від 01.01.2010 р. за № 10 укладеного між Державним підприємством «Юг» (03680, м. Київ, пров. Щорса, 3, код 123456789) та Публічним акціонерним товариством «Електро» (18002, м. Черкаси, вул. Небесної сотні, 10, код 9876354321) на ї ПС-35/6 кВ «Північ» (без силових трансформаторів), інвентарний № 1234, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., Маньківський район, смт. Маньківка.

3.    Стягнути з Державного підприємства «Юг» (03680, м. Київ, пров. Щорса, 3, код 123456789) на користь Публічного акціонерного товариства «Електро» (18002, м. Черкаси, вул. Небесної сотні, 10, код 987654321) – збитки у розмірі 6 120 грн. (шість тисяч сто двадцять гривень 00 коп.).

4.    Судові витрати (оплата судового збору) при поданні даної зустрічної позовної заяви стягнути із ДП «Юг» на користь ПАТ «Електро».

Додатки:


1.    Копія виписки з ЄДРПОУ серії ААВ за № 12345;
2.    Довідка з ЄДРПОУ серії АА № 123456;
3.    Копія договору оренди від 01.01.2010 р. за № 10 з додатками до нього;
4.    Копія постанови ВГСУ від 01.01.2013 р. по справі № 123/1234/13;
5.    Копія рішення КАГС України від 01.01.2012 р. по справі № 123/1234/13;
6.    Копія листа від 01.11.2012 р. за № 1324/12-03;
7.    Копія довіреності № 123/12-03 від 01.01.2013 р.;
8.    Докази направлення копії позовної заяви та додатків до неї Відповідачу;
9.    Доказ сплати судового збору (Оригінал платіжного доручення № _________ від _______________2014 р.).

"___"_____________2014 р.       _________ Бодашко О.О. (представник)

Примітка до Зустрічної позовної заяви про визнання договору оренди недійсним:

1. Завжди шукайте шлях, щоб не "відпустити" Вашого опонента.

Banner - CTA V1

Back to top