Banner - CTA V2

До Придніпровського районного суду м. Черкаси

18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316,

 

Відповідач: Іваненко Іванна Іванівна,
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя,
1, кв. 1

 

Позивач: Публічне акціонерне товариство "Ерсте Банк"

01034, м. Київ, вул. Прорізна, 6

тел. (044) 593-00-00

 

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання кредитного договору

28 лютого 2008 року між мною, Іваненко Іванною Іванівною, та Публічним акціонерним товариством "Ерсте Банк" було укладено кредитний договір.

Станом на 19 липня 2010 року в мене з'явилася заборгованість. У зв'язку із цим Відповідачем було подано позов про стягнення коштів. Позовної вимоги про розірвання кредитного договору заявлено не було.

Статтею 652 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті.

У разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору.

Даною статтею передбачено моє право на односторонню вимогу про розірвання договору в разі істотної зміни обставин.

Щодо істотної зміни обставин пояснюю наступне. На даний час я на приватному підприємстві "Постач-Збут" з оплатою праці в розміні половини від мінімальної заробітної плати. Будь-яких інших джерел доходу в мене не має, що обумовлено економічною кризою та іншими незалежними від сторін зовнішньо-економічними факторами, на які ні я ні відповідач не розраховували при укладенні договору і не могли передбачити їх настання. Якби була можливість передбачити такі обставини, я, як сторона договору, взагалі не укладала би вказаний договір.

На даний час в мене не має можливості сплачувати суми передбачені договором, що (у разі не розірвання договору) призведе до подальших порушень договору. У відповідача в такому випадку буде можливість продовжувати нараховувати штрафні санкції.

У зв'язку із вищенаведеним та на підставі статті 652 Цивільного кодексу України 123 Цивільного процесуального кодексу України, -

ПРОШУ:

1. Прийняти зустрічну позовну заяву про розірвання кредитного договору до розгляду;

2. Розірвати кредитний договір № _____ від 28 лютого 2008 року з дати винесення рішення по справі.

Додатки:

1. Копія паспорту та ідентифікаційного коду;

2. Копія зустрічної позовної заяви;

3. Копія довідки про розмір зар. плати.

 

"___"_____________ 2010 року

І.І. Іваненко

Примітка до зустрічної позовної заяви – зразок:

1. Дана зустрічна позовна заява подавалася із подвійною метою. Перша – при можливості затягнути строк розгляду справи для пошуку коштів. Друга – при можливості розірвати договір. Справа в тому, що банки, як правило, кошти стягують, а договірні відносини не розривають. Часто це приводить до так званого подвійного стягнення. Із першою метою справився. Із другою – ні.

Banner - CTA V1

Back to top