Banner - CTA V2

____________________
04111, м. Київ, вул. ___________

Шановна Наталія Сергіївна! 

27 лютого 2007 року між мною, ___________, та Вами, ___________, укладено Договір, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Левицьким Р.В. та зареєстровано в реєстрі за №___ (надалі-Договір).

Відповідно до п. 3 Договору Я зобов’язався до 25 числа сплачувати аліменти на утримання дочки, __________, в розмірі, еквівалентному 300 (триста) доларів США, до досягнення нею повноліття.

Сплата аліментів буде проводитися в національній валюті згідно курсу Національного Банку України на день сплати на окремий рахунок, відкритий на ім’я дочки, ___________, в установі банку, зазначеному за погодженням сторін.

Пунктом 9 Договору зазначено, що зміни до цього Договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього Договору, яка підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

Відповідно до п. 10 Договору, цей Договір також може бути змінений у випадку та у порядку визначеному чинним в Україні сімейним законодавством.
Оскільки Я маю на своєму утримані, крім доньки, __________, ще одну малолітню дитину, двох непрацездатних батьків пенсіонерів, сума у Договорі від 27.02.2007 року щодо сплати аліментів визначена в іноземній валюті, долар США, а за останні роки курс валюти значно збільшився та постійно коливається,-

Прошу:

1. Змінити умови Договору від 27.02.2007 року, в частині суми сплати аліментів, а саме визначити тверду грошову суму в національній валюті, яка зазначена в Додатку №1, що додається.

В разі, якщо не буде досягнуто згоди мирним шляхом Я буду змушений звернутися до суду, щоб врегулювати дане питання в судовому порядку. Оскільки, Я не в змозі сплачувати раніше встановлену суму за домовленістю, у зв’язку із вище зазначеними обставинами.

____________ _______________ __________

У листопаді 2017 року Я отримав Ваше Повідомлення №1 щодо виконання умов Договору від 27.02.2007 року про сплату аліментів на утримання дитини (надалі – Повідомлення №1). У Повідомлені №1 Ви зазначаєте, що станом на листопад 2017 року Я маю заборгованість щодо сплати аліментів за Договором від 27.02.2017 року за період з квітня 2016 року (включно) по жовтень 2017 року (включно) на загальну суму 5 700 (п’ять тисяч сімсот) доларів США.


Я не згодний з сумою заборгованості у розмірі 5 700 (п’ять тисяч сімсот) доларів США з наступних підстав:

1. 18 квітня 2016 року Я здійснив оплату за Договором від 27.02.2007 року у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок, що станом на 18.04.2016 року по курсу НБУ еквівалентно 196 (сто дев’яносто шість) доларів США 30 центів (підтверджується копією квитанції про сплату грошових коштів).

2. 31 серпня 2017 року Я здійснив оплату за Договором від 27.02.2007 року у розмірі 18 000 (вісімнадцять тисяч) гривень 00 копійок, що станом на 31.08.2017 року по курсу НБУ еквівалентно 703 (сімсот три) долари США 94 центи (підтверджується копією квитанції про сплату грошових коштів).

Так в період з квітня 2016 року по жовтень 2017 року Я сплатив відповідно до умов Договору від 27.02.2007 року грошові кошти у розмірі 900 (дев’ятсот) доларів США 24 центи.

Оскільки сума заборгованості грошових коштів по Договору від 27.02.2007 року, яка Вами зазначена у Повідомлені №1, а саме у розмірі 5 700 (п’яти тисяч сімсот) доларів США не відповідає дійсності, для встановлення чіткої суми заборгованості, -

Прошу:

1. Надати Виписки по рахунку ________ відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім’я __________за період з 25 лютого 2016 року по 25 жовтня 2017 року.

__________________. _______________ _____________
(підпис) (дата)Banner - CTA V1

Back to top