Banner - CTA V2

В договора оренди майно досить часто прописують, що якщо орендодавець не повідомить про розірвання договору, такий договір продовжує діяти на тих умовах та на той самий строк. Таке повідомлення необхідно направляти заказним листом з описом. До речі, якщо договір оренди припиниться, а орендар буде користуватись майно й далі, то орендодавець має право нарахувати неустойку у розмірі подвійної орендної ставки за місяць.

 

______________________________
03055, м.Київ, вул. В. Василевської (перейменована на
Богдана Гаврилишина, 5, кв. ___
працююча приватним нотаріусом

Повідомлення про розірвання договору оренди
(ч.2 ст. 782 ЦК України)

Шановна ____________!


Дякуємо за співпрацю, та, на жаль продовжити термін договору з Вами ми не плануємо. Змушені повідомити, що підставою його припинення є закінчення строку, на який його було укладено. (ч.2ст.291 ГК України та ч.2 ст.26 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"). Крім того, зазначене майно буде використовуватись власником для власних потреб. (ст. 319 ЦК України).


Нагадуємо, що 18.10.2007 року між фізична особа - підприємець: __________________ (далі - «Орендодавець»), що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію від 01.11.2007р., ідентифікаційний номер 2633912029 з одного боку, та юридична особа: ________________ (далі -«Орендар»), в особі приватного нотаріуса, що діє на підставі свідоцтва № ___, з другого боку, уклали договір оренди від «18» жовтня 2007 р., який розташований за адресою: м. Київ, вул.Ванди Василевської (перейменована на Богдана Гаврилишина)5, кв.№ _ в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
Відповідно до ч. 3 ст.17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та п.__ Договору найму (оренди) може бути розірваний однією із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони до трьох місяців (90) календарних днів до розірвання. 

Відповідно до п.__ Договору Орендар зобов'язаний не пізніше (дев’яносто) календарних днів після закінчення строку орендного користування звільнити приміщення, що орендується, та передати (повернути) (ч.1ст.785ЦК) його Орендодавцеві за Актом передання-приймання (ст.795ЦК) у стані, який описаний у Додатку №__ до цього Договору «Стан приміщення, що орендується».


Таким чином, на підставі вищевикладеного ще раз нагадуємо Вам про розірвання Договору оренди від 18.10.2007 року та вважати вищевказаний договір розірваним з 18.10.2019 р.


Сподіваємося, що умови Угоди будуть виконані Вами в повному обсязі про що Ви нас завчасно повідомите.
Прошу звільнити вищевказане приміщення до 19.10.2019 року.


«____» __________ _____ р. ______________ /__________________/

 Зразок угоди про дострокове розірвання договору оренди

УГОДА ПРО ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ
договору найму житлового приміщення №1 від "01" липня 2020 р.

Буча "___" _____________ 2021 р.

Орендар _____________, з однієї сторони, та Орендодавець _________, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона" уклали цю угоду про наступне:
1. Сторони домовились достроково розірвати Договір найму житлового приміщення №1 від 01/07/2020 року.
2. Орендар повернув, а Орендодавець прийняв об'єкт оренди за адресою: м. Буча, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 16А, кв. __.
3. Сторони претензій одна до одної не мають.
4. Угода складена у двух примірниках, по одному для кожної сторони.

Орендодавець Орендар
______________________________
(підпис) ______________________________
(підпис)

 


.

Banner - CTA V1

Back to top