Banner - CTA V2

Вказана судова процедура застосовується у випадку скасування рішення суду або зменшення суми стягнення, у випадку, якщо відбулося стягнення частини грошових коштів.

Згідно ч. 6 ст. 444 ЦПК України,до заяви про поворот виконання рішення шляхом повернення стягнутих грошових сум, майна або його вартості додається документ, який підтверджує те, що суму, стягнуту за раніше прийнятим рішенням, списано установою банку або майно вилучено державним або приватним виконавцем.

Досить часто, суд виносить заочне рішення суду без присутності боржника. В подальшому, боржник скасовує заочне рішення суду та зменьшую суму стягнення. Для того, що б повернути вже стягнені грошові кошти, боржнику необхідно запустити інститут поворот виконання грошових коштів.

Таким чином, якщо з стягнули грошові кошти по рішенню суду, яке було скасоване, вказана заява про поворот виконанню вам знадобиться для повернення безпідставно отриманих коштів.

Mayorov V1 

 

До Дніпровського районного суду м. Києва

Заявник (Боржник): ___
ІНН: ___
Тел.096-243-28-73
Адреса лля оистування: 01001, м. Київ, вул. В. Житомирська, 15

Стягувач: Публічне акціонерне товариство “Альфа-банк
Адреса: Київ, вул. Десятинна, 4/6
044-494-01-01
ЄДРПОУ: 23494714

Справа: ___
Суддя: ___

Заява
про поворот виконання


3 березня 2016 р. Дніпровським районним судом м. Києва було винесено рішення по справі ___-ц, яким позов ПАТ «Альфа-банк» до ___про стягнення кредитної заборгованості було задоволено та стягнено з останнього 3 782 502 (три мільйони сімсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот дві) гривні 61 (шістдесят одну) копійку
грн.

4 вересня 2013 р. Дніпровським районним судом м. Києва було винесено рішення по справі ___-ц, яким позов ПАТ «Альфа-банк» до ___про стягнення на предмет іпотеки на 955 609,58 (дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч шістсот дев’ять) гривень 58 копійок. На підставі цього рішення було відкрито виконавче провадження (Постанова №53450074 від 24.04.2018 року) про стягнення виконавчого збору.

Вказані рішення суду базувались на одній підставі, кредитного договору №___ від 22.05.2008 року. На підставі вказаних судових рішень було відкрито два виконавчих проваджень.

31 травня 2019 року Стягувач застосував порядок досудового стягнення на предмет іпотеки.

Дніпровський районний суд виніс ухвалу на визнав такими, що не підлягають виконанню:

1. Виконавчий лист виданий Дніпровським районним судом м. Києва на підставі рішення від 06.03.2016р. за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-банк» до ___про стягнення кредитної заборгованості було задоволено та стягнено з останнього 3 782 502 (три мільйони сімсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот дві) гривні 61 (шістдесят одну) копійку, по справі №___-ц.

2. Виконавчий лист виданий Дніпровським районним судом м. Києва на підставі рішення від 04.09.2013р. за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-банк» до ___про стягнення на предмет іпотеки та стягнено з останнього 955 609,58 (дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч шістсот дев’ять) гривень 58 копійок, по справі №755/944/13-ц.
Припинення кредитного зобов’язання було встановлено в судовому засіданні (копія рішення додається).
Відповідно до ст 432 ЦПКУ, суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов’язок боржника відсутній повністю чи частково у зв’язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.
Виходячи з того, що обов’язок виконання зобов’язання Вечеря О.В перед кредитором та стягувачем відсутній повністю у зв’язку з його припиненням, існує необхідність та підстави для визнання таким, що не підлягає виконанню виконавчого листів з примусового виконання судового рішення.
Відповідно до ст 599 ЦКУ Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Таким чином, на 31 травня 2019 року, кредитне зобов'язання припинило свою дію. Починаючі з вказаної дати, у заявника вираховувалсь наступні грошові кошти:

1. По виконавчому листу №___від 04.09.2013 року - 380 300, 22 грн
2. По Постанові №___ від 24.04.2018 року - 380 300, 22 грн

Відповідно до ч. 1 ст. 444 ЦПК України суд апеляційної чи касаційної інстанції, приймаючи постанову, вирішує питання про поворот виконання, якщо, скасувавши рішення, він відмовляє в позові повністю.
Конституційний суд України у своєму рішенні від 02.11.2011 року № 13-рп/2011 зазначив, що поворот виконання рішення - це цивільна процесуальна гарантія захисту майнових прав особи, яка полягає у поверненні сторін виконавчого провадження в попереднє становище через скасування правової підстави для виконання рішення та повернення стягувачем відповідачу (боржнику) всього одержаного за скасованим (зміненим) рішенням. Інститут повороту виконання рішення спрямований на поновлення прав особи, порушених виконанням скасованого (зміненого) рішення, та є способом захисту цих прав у разі отримання стягувачем за виконаним та у подальшому скасованим (зміненим) судовим рішенням неналежного, безпідставно стягненого майна, оскільки правова підстава для набуття майна відпала.
Поворот виконання - це спосіб захисту прав боржника, який полягає у поверненні йому стягувачем всього одержаного за скасованим рішенням.
Поворот виконання можливий, у разі якщо: а) позивач одержав від відповідача в порядку виконання рішення майно або грошові кошти; б) виконане рішення скасовано судом чи змінено із задоволенням позовних вимог в меншому розмірі.
За змістом наведених норм закону поворот виконання скасованого рішення суду допускається у разі його фактичного виконання і ухвалення судом нового рішення у справі.
Застосовуючи поворот виконання рішення суду, суд повинен зобов`язати позивача повернути відповідачеві безпідставно стягнене з нього за скасованим рішенням.

Щодо витрат виконавчого провадження та повернення стягнутого виконавчого збору, суд вважає, що вони також підлягають задоволенню, оскільки це передбачене ч. 7 ст. 27 ЗУ «Про виконавче провадження», заявник має право захистити та відновити свої права не тільки за допомогою звернення до інших органів, установ таких, як ДВС, а й за допомогою звернення до суду, оскільки всі витрати, які виникли у період виконання рішення суду, яке потім було скасоване, пов`язані безпосередньо з виконанням цього рішення, та є наслідком виконання рішення, а тому підлягають поверненню як безпідставно отримані, оскільки підстава у вигляді рішення суду відпала у зв`язку з його скасуванням та залишенням позову без розгляду.

На підставі викладеного та керуючись законодавством,

ПРОШУ:

1. У порядку повороту виконання рішення Дніпровського районного суду м. Києва від _____ року по справі №___стягнути з Публічного акціонерного товариства «Альфа-банк» на користь ___грошові кошти у розмірі _________ коп.
2. У порядку повороту виконання Дніпровського районного суду м. Києва від _____ року по справі №___ц стягнути з _______________ на користь ___виконавчий збір у розмірі ________ коп.

Майоров В.О. _________________ 04.11.2021р.

 

Как списать долг через банкротство физических лиц (Киев, Одесса)

 

 

Banner - CTA V1

Back to top