Banner - CTA V2

До Солом’янського районного суду м. Києва
03680, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25

 

Позивач: ______________

Відповідач:_______________

 

Позовна заява
Про скасування постанови в справі про адміністративне правопорушення

25 січня 2020 року постановою Відповідача серія АА1 № 062915 в справі про адміністративне правопорушення від ___ р. було притягнуто Позивача до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 КУпАП, та було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі ________ гривень.
Дана постанова винесена з порушенням норм матеріального та процесуального права та є необґрунтованою.
Під час винесення постанови Відповідач взагалі не розібрався із ситуацією, яка сталася, та належним чином не дослідив всіх обставин справи. Йому здалося, що Позивач порушив правила дорожнього руху, але насправді ніяких порушень не було. Таким чином Відповідач порушив вимоги статей 245, 280 КУпАП, відповідно до яких завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне й об’єктивне з’ясування обставин кожної справи та дотримання процесуального порядку розгляду справи. Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. В даному випадку потрібно зазначити, що Відповідач не дослідив склад адміністративного правопорушення, а саме його суб’єктивну сторону, обов’язковою ознакою якої є вина, яка має бути доведена.
Лише після доведення вини відповідними доказами Відповідач мав право притягати Позивача до відповідальності.
Таким чином Відповідач, не маючи взагалі ніяких доказів вчинення Позивачем адміністративного правопорушення, притягнув його до відповідальності, не виконавши при цьому вимог ст.. 251, 252 КУпАП, ст..69 КАСУ, де зазначається що доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.
В даному випадку ніяких доказів вини Позивача немає, а отже немає й суб’єктивної сторони і відповідно складу правопорушення. Керуючись ст.. 247 КУпАП, де зазначається, що провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за відсутності складу адміністративного правопорушення, можна зробити висновок, що Відповідач незаконно склав протокол про адміністративне правопорушення, незаконно виніс постанову в справі про адміністративне правопорушення і взагалі не мав права притягати Позивача до адміністративної відповідальності.
Що стосується судового збору, то відповідно до ст.. 288 КУпАП особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.
Що стосується строків на оскарження постанови в справі про адміністративне правопорушення, то потрібно зазначити наступне: вищезазначена постанова в справі про адміністративне правопорушення була винесена 25 січня 2011 року. Відповідно до ст..289 КУпАП скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови.
Позивач направляє в поштовому відправленні позовну заяву до суду 04.02.11 р., тобто строк оскарження постанови не пропущений
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.. 245, 247, 251, 252, 280, 287, 288, КУпАП, ст..69, 71, 104, 105, 106 КАСУ,

ПРОШУ:
1. Прийняти позовну заяву до провадження;
2. Скасувати повністю постанову серія ___р., в справі про адміністративне правопорушення, винесену Савичьним Петром Анатолійовичем, інспектором ВДАЇ Солом’янського району м. Києва;
3. Закрити провадження по справі про адміністративне правопорушення та скасувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі ___ гривень.

Перелік матеріалів, які додаються до позовної заяви:

 

 

04.02.__ р. __________________ Майоров В.О.

 

 

Banner - CTA V1

Back to top