Banner - CTA V2

Ірпінський міський суд Київської області
Адреса: 08200, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7

Третя особа на стороні відповідача: _________
Адреса для направлення кореспонденції:
08124, м. Буча, вул. _________
Засіб зв’язку: _______

Справа №_______
Суддя _______

 

КЛОПОТАННЯ


про залучення третьої особи

Mayorov V1 1 ua

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області, знаходиться цивільна справа №______ про стягнення простроченої грошової заборгованості за кредитним договором, про яку я дізнався з Єдиного реєстру судових рішень.
Відповідно до ухвали від 29 листопада 2019 року Ірпінській міський суд Київської області у справі №_______ відкрив провадження та призначив справу на 05 лютого 2020 року на 10:30 з викликом участників сторін.

Стаття 53. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
1. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов’язки щодо однієї зі сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Права, які можуть бути порушені при винесенні рішення суду про стягнення кредитних:
В забезпечені кредитного договору був укладений договір іпотеки та передана квартира №__, що знаходиться в м. Буча, вул. ________. На купівлю квартири було витрачено спільні кошти у розмірі 2278000,50 гривень, та був укладений кредитний договір з ПАТ Дочірній банк «Сбербанк Росії» на суму ________ гривень, що підтверджується кредитним договором № ___________. З метою забезпечення виконання зобов'язання в той самий день було укладено з третьою особою іпотечний договір № __________.

Рішенням Ірпінського суду Київської області від 20 грудня 2016 року (справа №_________) квартира (предмет іпотеки) № __, що знаходиться в м. Буча, вул. ______ була поділена між позичальником та мною. При цьому, кредитне зобов'язання не було поділено між зазначеними особами. Право власності на ½ квартири, яка є предметом іпотеки я зареєстрував в реєстрі нерухомості.

Верховний Суд дійшов висновку, що у разі неоскарження рішення суду у справі про стягнення з позичальника заборгованості за кредитним договором, іпотекодавець буде позбавлений можливості оспорити суму заборгованості, у рахунок якої буде звертатися стягнення на предмет іпотеки, оскільки така сума встановлена преюдиційним судовим рішенням (постанова від 23.01.2018 у справі №1519/2-4141/11, від 28.08.2019 у справі №466/104/14-ц, від 23.10.2019 у справі №756/409/17-ц)

Слід зазначити, що я є іпотекодавцем, а рішення суду в частині визначення суми стягнення вплине на стягнення на предмет іпотеки.
Тому для вирішення спору та правильно прийнятого рішення суду, вважаю за необхідність залучити мене до справи, як третю особу без самостійних вимог на стороні відповідача та надати можливість ознайомитись зі справою.
Враховуючи вищесказане та керуючись ст. 53 ЦПК України,-

 

ПРОШУ:

 

1. .Залучити до розгляду справи №_______, в якості третьої особи, що не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача.
2. Надати справу для ознайомлення та перенести справу на іншу дату.
Додатки:
3. Копія рішення суду про поділ майна;
4. Витяг з реєстру нерухомості.

________ _____________ 03.02.2020 року

 

Banner - CTA V1

Back to top