Banner - CTA V2

IMG 0172Деснянський районний суд  міста Києва

Адреса: ____________

Заявник (Відповідач): __________________

Адреса: ___________________

Паспорт серії ___________________

РНОКПП___________________

Тел___________________

Особи, які беруть участь у справі:

 

Позивач: ПАТ КБ «Приватбанк»

Адреса: 01001, м. Київ, вул.. Грушевського, буд.1Д

Код ЄДРПОУ 14360570

Адреса для листування:

49094,м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50

Справа №___________

Провадження ___________

Суддя, що ухвалив рішення ___________

 

 

 

Клопотання

Про звільнення від сплати судового збору

 

      07 грудня 2017 року Деснянським районним судом міста Києва було ухвалено заочне рішення по справі Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ______________  про стягнення заборгованості.

     До суду подається заява про перегляд заочного рішення заявника, виходячи з того, що заявник являється споживачем банківських послуг, змушений просити суд звільнити його від сплати судового збору, пояснення відносно підстав для чого, полягають в наступному:

     Правовими підставами для звільнення позивача від сплати судового збору є ч. 3 ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» відповідно до якої Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.  Відповідач використовує вказану норму законодавства як підставу для звільнення його від сплати судового збору виходячи з того, що він має статус споживача і подає заяву про захист його прав як споживача.

     Обґрунтування у Відповідача статусу споживача полягає в наступному:

    Відповідно до ч.22 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;

      Відповідно до ч. 19 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів» продукція - будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб.

       Відповідно до ч. 17 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів» послуга - діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб.

     Отже, Відповідач є споживач банківських послуг оскільки йому, згідно кредитного договору, мали надаватися грошові кошти, які і є матеріальним благом та послугою в розумінні ч. 17 ст. 1  ЗУ «Про захист прав споживачів», які в свою чергу є продукцією в розумінні ч. 19 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів».

     На підставі вищезазначеного,

 

ПРОШУ:

 

  1. Звільнити ______________ від сплати судового збору за подання заяви про перегляд заочного рішення.

_____________                                            ________________                                   01.2018 р.

Banner - CTA V1

Back to top