Banner - CTA V2

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
04053, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 20
Код ЄДРПОУ 02214165

Адвокат Майоров Василь Олександрович
поштова адреса: 01001, Київ,
Вул. Велика Житомирська, 15-б
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
серія КВ № ___________

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ

Клієнт, _______, звернувся до адвоката з питанням надання правової допомоги в отриманні документів та інформації з місця роботи – Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, а саме:
- період часу роботи Клієнта з початку його роботи в ____ та по даний час;
- копія первинного трудового договору, який був укладений між Клієнтом та _____, під час прийняття Клієнта на роботу, та копії всіх наступних трудових договорів, які укладались з Клієнтом за період його роботи в _____;
- виписку з трудової книжки із зазначенням періоду роботи в _____- та всіх відомостей, що стосується роботи в ______;
- копії наказів про укладання трудового договору, переукладання трудового договору тощо за весь період роботи Клієнта в ____;
- копія особової справи Клієнта, яка знаходиться в _____.

У ЗВЯЗКУ ІЗ ЦИМИ ОБСТАВИНАМИ ЗВЕРТАЮСЬ ДО ВАС ІЗ ЦИМ ЗАПИТОМ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ.

ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні.

За ст. 24 Закону, ЗОБОВ’ЯЗАНІ не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту НАДАТИ АДВОКАТУ ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ, КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ.

Згідно ч. 1 ст. 20 Закону під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: 7) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку ЗАПИТУВАТИ, ОТРИМУВАТИ і вилучати речі, ДОКУМЕНТИ, ЇХ КОПІЇ, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою.

Згідно Постанови КМ України № 611 від 09.08.1993 року «Про перелік відомостей, що не становить комерційної таємниці» запитувана інформація та копії документів не становить комерційної таємниці.

З метою отримання копій документів, які необхідні для надання правової (адвокатської) допомоги клієнту згідно Закону, на виконання умов Договору про надання правової (адвокатської) допомоги, на підставі ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -
ПРОШУ ПРОТЯГОМ П’ЯТИ РОБОЧИХ ДНІВ
з дня отримання цього запиту:

1. Надати інформацію про період роботи ______ з початку його роботи в Національній академія образотворчого мистецтва і архітектури та по даний час.

2. Надати копії таких документів, як:
- копія первинного трудового договору, який був укладений між ___та Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури, під час прийняття ___ на роботу;
- копії всіх наступних трудових договорів, які укладались з ___ за період його роботи в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури;
- виписку з трудової книжки із зазначенням періоду роботи ___в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури та із зазначенням всіх відомостей, що стосується роботи в ___;
- копії наказів про укладання трудового договору, переукладання трудового договору тощо за весь період роботи ___ в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури;
- копія особової справи ___, яка знаходиться в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Відповідь направити на поштову адресу – 01001, Київ,
Вул. Велика Житомирська, 15-б, отримувач Майоров Василь Олександрович

За відмову в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність (адміністративну, кримінальну).

 

Адвокат Майоров В.О. ____________ 23.06.2020 року

Banner - CTA V1

Back to top