Banner - CTA V2

Ця заява про проведення експертизи буде корисна тим позичальникам, у яких банк частково пропустив строк позовної давності на кожний місячний кредитний платіж. В результаті заяви про застосування позовної давності сума кредитної заборгованості зменшилась, і, відповідно і нарахування неустойки на зменшенну суму кредиту також зменшилось.

IMG 0172

 

До Оболонського районного суду м. Києва
Адреса: 04212, м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2Є

Відповідач: ______
Адреса: 02217, м. Київ, вул. ______

Суддя : О.М. Луценко
Справа № ______

Заява
Про проведення експертизи

В провадженні Оболонського районного суду міста Києва знаходиться справа за позовом Публічного акціонерного товариства «УкрсоцБанк» до ______ про стягнення заборгованості за Кредитним договором №______від 25 липня 2008 року.


Слід зазначити, що Відповідач ______не погоджуючись з заборгованістю, яка визначена в позовних вимогах Позивача та в з’язку з тим, що існує необхідність у застосуванні позовної давності, до даного кредитного зобов’язання, бажає, щоб була проведена експертиза, яка визначить чи відповідають позовні вимоги законодавству та умовам кредитного зобов’язання, оскільки Відповідач не володіє спеціальними знаннями в галузі бухгалтерії та економіки, а також в графіку розрахунку, що було подано Позивачем – існують розбіжності у нарахуванні пені за несвоєчасне погашення кредиту та у розрахунку пені за погашення відсотків, відповідно до того, що заборгованість по кредитному зобов’язанні має бути зменшена, відносно позовної давності.


Відповідно до ст.. 143 ЦПК України для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знать у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначається судом. При цьому суд має мотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі.


Відповідач ______бажає поставити експерту наступні питання, які мають значення для правильного вирішення справи:

1.Який розмір заборгованості по тілу кредиту, процентам та пені за прострочення кредиту визначений в позовних вимогах відповідає дійсному розміру заборгованості з врахуванням позовної давності 3 роки за кожний місячний платіж по кредитному договору №______від 25 липня 2008 року з 13.03.2014 по 13.03.2017?


2. Який розмір заборгованості по тілу кредит, процентам за користування кредитом та неустойкою за останні три роки, а саме з 13.03.2014 по 13.03.2017


3. Який становить розмір неустойки на тіло кредиту та процети з врахуванням позовної давності 3 роки за кожний місячний платіж по кредитному договору №10-29/8046 від 25 липня 2008 року з 13.03.2014 по 13.03.2017?


На підставі вищезазначеного,


ПРОШУ:

1. Призначити проведення експертизи та долучити її проведення Київському дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).


2. Поставити перед експертом наступні питання:

1.Який розмір заборгованості по тілу кредиту, процентам та пені за прострочення кредиту визначений в позовних вимогах відповідає дійсному розміру заборгованості з врахуванням позовної давності 3 роки за кожний місячний платіж по кредитному договору №10-29/8046 від 25 липня 2008 року з 13.03.2014 по 13.03.2017?


2. Який розмір заборгованості по тілу кредит, процентам за користування кредитом та неустойкою за останні три роки, а саме з 13.03.2014 по 13.03.2017


3. Який становить розмір неустойки на тіло кредиту та проценти з врахуванням позовної давності 3 роки за кожний місячний платіж по кредитному договору №10-29/8046 від 25 липня 2008 року з 13.03.2014 по 13.03.2017?

Майоров В.О. ____________ « 18» липня 2017 р.

 

 

Banner - CTA V1

Back to top