Banner - CTA V2

До РУ ГУ МВС України в м. Києві 

Громадянин України: ___________
Адреса: ___________
РНОКПП: __________

Особа, яка вчиняє злочин (кримінальне правопорушення):
Керівник ТОВ «___________»
Адреса: ___________
РНОКПП: __________

Заява


Про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань

Цією заявою повідомляємо, про вчинення громадянином України _____ (паспорт СО _____) кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190, ч.1 2051, 2062, 255, 358, 364 ККУ.
_____, перебуваючи на посаді керівника ТОВ «_____», а також будучи підписантом згідно Статуту товариства від 01.06.2019р. являючись відповідальною, службовою, посадовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-розпорядчі функції вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості .
Відповідно до статуту ТОВ «_____» засновниками підприємства є:
1. Громадянин України _____: паспорт ______________;
2. Громадянин України Громадянин України _____: паспорт ______________;

В 2009 році рішенням загальних зборів засновників директором товариства було обрано ____ Товариство має статутні документ, в тому числі печатку ТОВ «____».
13 травня 2017 року громадянин України ________ незаконно був внесений до реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як керівник товариства ТОВ «____» . Міністерство юстиції України скасувало своїм наказом реєстраційну дію про призначення директором ____
Незважаючи на це ____ повторно незаконно був внесений до реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як керівник товариства ТОВ «____», як підписант згідно Статуту товариства від 01.06.2017р.
Продовжуючи свої злочинні дії ____, 12 червня 2017 року на підставі виготовлених ним підроблених документів, незаконно, умисно, з метою заволодіння майном інших учасників ТОВ «____», зокрема засновника ____, вніс зміни до статуту товариства, а саме:
- в п. 1.4. Статуту – виключив зі складу засновників (учасників) товариства ____. – громадянина України, паспорт ____.
- без достатніх правових підстав ввів нового одноособового засновника (учасника) ТОВ «____» громадянина України ____та збільшив його частку в статуті товариства до ____.
- в п. 1.5. Статуту – змінив місцезнаходження юридичної особи на адресу: ____.
Згідно п. 13.1. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників належить :внесення змін і доповнень до Статуту Товариства та обрання та відкликання директора.
Звертаю увагу , що про загальні збори учасників товариства «____», які начебто відбулися 12 червня 2017 року і якими приймалися зміни до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «____», (зміни місцезнаходження товариства, зміна складу засновників(учасників) товариства,) а також зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами до Статуту (зміна керівника ТОВ «____») я ____, як засновник (учасник) товариства повідомлений не був , участі у зборах не брав , жодному представнику (ам) повноважень для участі у Загальних зборах учасників не надавав., жодних підписів ні на протоколі від 12 червня 2017 року або ж будь яких інших документах прийнятих на зазначених Загальних зборах учасників товариства, я як учасник ТОВ «____» не ставив , жодному представнику (ам) повноважень для підпису протоколу від 12 червня 2017 року, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників, документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) товариства від мого імені не надавав. Також слід зауважити , що на вказаних документах відсутня і печатка ТОВ «____» оскільки на той момент вона знаходилася у мене, як я керівника підприємства а враховуючи що я не був присутній при проведенні Загальних зборів товариства оскільки не був належним чином повідомлений про їх проведення то й не міг засвідчити усі прийняті рішення та протокол ні своїм підписом ні печаткою товариства.
Після вищезазначених дій, мені стало відомо, що існує друга печатка товариства, а Ніколаєнко І. В. активно її використовує
Таким чином вказані реєстраційні дії були проведені на підставі підроблених документів які не містять жодних моїх підписів, жодному представнику (ам) повноважень для підпису протоколу від 12 червня 2017 року, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників, документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) товариства від мого імені не надавав.
Я, ____, як учасник товариства з обмеженою відповідальністю «____» був позбавлений права бути присутнім на Загальних зборах учасників товариства, надати будь які зауваження або ж заперечення щодо рішень які на них приймалися, як це передбачено Законом України «Про господарські товариства » та установчим документом (Статутом), жодному представнику (ам) повноважень для участі у Загальних зборах учасників не надавав чим і скористалися інші учасник товариства, зокрема Ніколаєнко Ігор Васильович.

Я, ____, попереджений про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Враховуючи вище викладено, керуючись ст.ст. 55, 56, 58, 36, 170, 214,215 КПК України,

ПРОШУ:
1. Внести до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення громадянином України ____кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190, ч.1 2051, 2062, 255, 358, 364 ККУ та розпочати досудове розслідування.
2. Визначити в межах кримінального провадження відкритого за фактом вчинення злочинів передбачених ст. ст. 190, ч.1 2051, 2062, 255, 358, 364 ККУ процесуальний статус громадянки України ____як потерпілий.
3. Пред’явити повідомлення про підозру громадянином України ____у вчиненні злочинів передбачених ст. ст. 190, ч.1 2051, 2062, 255, 358, 364 ККУ.

 

_______________ « »___2019р.

Mayorov V1

 

Banner - CTA V1

Back to top