Banner - CTA V2

Відповідь на запит податкової міліції з приводу надання документів, які підтверджують товарність угоди між ФОП та юридичною особою. Для юридичних консультацій: 073-073-60-60

Податкове право:
- судове та адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень;
- супроводження перевірок;
- заперечення на акт перевірки;
- розробка комплексної протидії правоохоронним органам (якщо одна з ланок контрагентів виявилась "Яма", якщо ваш контрагент визнав, що вів фіктивну діяльність;
- супроводження директора та головного бухгалтера на допитах, супроводження свідків для дачі пояснень;
- скарги та запити на слідчого в прокуратуру;
- консультування по ст. 205 ККУ (фіктивне підприємство), ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків), ст. 190 ККУ (шахрайство), ст. 358, 366 ККУ (підробка документів);
- захист від визнання договорів недійсними;
- організація доказування товарності операції;
- Протидія збиранню доказової бази органами МВС.

Mayorov V1

 

Слідчій СУ ФР ДПІ у Дніпровському р-ні
ГУ ДФС у м.Києві
Ст..лейтенанту податкової міліції
_______

ВІДПОВІДЬ (ПОЯСНЕННЯ)

на вимогу (в порядку статті 93 КПК України)

15 березня 2017 року ФОП _______отримало від СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві за підписом слідчого _______лист (в порядку статті 93 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України) № б/н від 15.03.2017 року (Щодо надання відомостей і документів).

У зазначеному листі вказано, що СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № _______ від 29.08.2016р., відносно кого не зазначено, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200, ч.3. ст. 209, ч.2 ст.212 КК України.
На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення фінансово-господарських операцій ФОП _______, із ТОВ «_______» (код ЄДРПОУ 3_______) та отримання (інформації) копії документів завірених належним чином, що їх підтверджують.

ФОП _______проаналізувало вимоги СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, викладені у листі, та вважає за необхідне зазначити наступне.


Не зрозуміло на кого відкрито кримінальне провадження за №_______ від 29.08.2016р.


Відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина гарантується безпосередньо на підставі Конституції України.

Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.


Отже, витребовуючи у ФОП інформацію, посадові особи СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві зобов’язані керуватися конкретними нормами чинного законодавства і діяти у повній відповідності до вказаних законодавчих норм. Суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний виконувати лише ті вимоги державного органу права, підстави та спосіб реалізації яких чітко визначені в законі. Якщо ж вимоги державного органу не обґрунтовані конкретними нормами закону або суперечать їм, суб’єкт підприємницької діяльності має право не виконувати такі вимоги.

Відповідно до частини 1 статті 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на які надана Верховною Радою України, вимог інших законодавчих актів.

Крім того, статтею 84 КПК України встановлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Тобто доказами можуть бути документи, які, по-перше, отримані у встановленому КПК України порядку, по-друге, на підставі вказаних документів встановлюються факти та обставини, що мають значення для справи, а тому мають бути безпосередньо пов’язані з об’єктом або суб’єктом злочину.

Враховуючи викладене, необхідно вказати, що, витребовуючи від ФОП _______ документи, СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві не вказує на те, яке значення для досудового розслідування та встановлення істини в кримінальному провадженні мають фінансово-господарські та бухгалтерські документи ФОП _______, і взагалі яке відношення запитувані документи мають до цього кримінального провадження.

Згідно зі статтею 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві як на підставу надсилання вимоги про надання документів посилається на частину 2 статті 93 КПК України, у відповідності до якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Однак порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) у підприємства чи іншого суб’єкта можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Отже, кримінальним процесуальним законодавством України визначено виключно такий порядок отримання доказів при розслідуванні обставин діяння з метою забезпечення здійснення судового контролю за правомірністю та обґрунтованістю вимог органів досудового слідства.

Враховуючи викладене та керуючись частиною 1 статті 19 Конституції України, зазначимо, що у ФОП _______не виникає обов’язку виконувати вимогу (в порядку статті 93 КПК України) слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Водночас ФОП _______усвідомлюючи всю важливість функцій та завдань, які покладаються на правоохоронні органи, надає пояснення щодо фінансово-господарських операцій з ТОВ «_______», а саме:

В 2016р. ФОП _______дійсно вела господарську діяльність ,як фізична особа підприємець яка, обрала спрощену систему оподаткування, а саме 2 –га група. Для ведення господарської діяльності згідно вимог Законодавства ФОП 2-гої Групи необхідно:


- сплачувати єдиний податок 20% від мінімальної зарплати, щомісячно;
- сплачувати ЄСВ 22% від мінімальної зарплати, щомісячно;
- Зареєструвати в ДПІ та вести «Книгу обліку доходів ( для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп,які не є платниками податку на додану вартість»;
- Подати податкову звітність раз у рік .


ФОП _______було виконані всі вимоги чинного законодавства, податки сплачені в повному обсязі за завчасно, книга зареєстрована за № _______та ведеться згідно вимог для заповнення , звіти здані вчасно та з достовірними даними про отримані доходи за 2016р.
Так як у ФОП – 2 групи не має затратної частини і не є платником податку на додану вартість, то ведеться тільки книга доходів, в якій відображаються всі кошти отримані суб’єктом господарської діяльності та є її доходом. Кошти (доходи) , використовуються на розсуд ФОП , а саме на закупівлю товарів, послуг , особові потреби та інше, любим способом готівкою або з розрахункового рахунку ФОП .

22 квітня 2016р. між ФОП _______та ТОВ «_______» укладено Договір постачання №2/2016 від 22.04.2016р. про поставку товару
з додатками а саме СПЕЦИФІКАЦІЯ №1 та №2 до Договору поставки №2/2016 від 22.04.2016р.
Поставка товару відбулася в повному обсязі.


Згідно Видаткової накладної № 1 від 22.04.2016р. будівельні матеріали.
Згідно Видаткової накладної № 3 від 30.05.2016р. будівельні матеріали.

З боку ТОВ «_______» зобов’язання по договору було виконано в повному обсязі та без порушень. Кошти (дохід ФОП) перераховані на розрахунковий рахунок ФОП.


Після чого підприємство ТОВ «_______», як чемний платник податків, згідно вимог чинного законодавства, відобразив у звіті 1-ДФ дохід отриманий під час ведення господарської діяльності ФОП _______під кодом 157 в повному обсязі, який зареєстровано в реєстрі звітів ДПІ.


ФОП _______у свою чергу занесла до «Книги обліку доходів» як отриманий дохід.
Та в повному обсязі відображено в Декларації за 2016р. Яку було здано до ДПІ.

Banner - CTA V1

Back to top