Banner - CTA V2

Суть корпоративного конфлікту в том, що один акціонер захопив керування в акціонерному товаристві та отримував орендні платежу в повному обсязі, не проводивши їх черех рахунки товариства. Подробиці такого конфлікту читайте в цій статті.

___________________
ГУ Національної поліції у ________ 

ПІП__________________
Адреса: ________________
Тел.: _______________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про вчинені кримінальні правопорушення

Mayorov V1 1 ua

 

З нашими реально виграними судовими справами (з відсканованими рішеннями суду), ви можете ознайомитись за посиланням: Виграні справи

 

Користуючись положеннями ст. 60 КПК України, відповідно до якої: заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, подаємо повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення щодо таких обставин.

Виклад відомих обставин та правова кваліфікація кримінального правопорушення.

ПрАТ «¬¬__», код за ЄДРПОУ __ (надалі по тексту «підприємство», «цілісний майновий комплекс») знаходиться за адресою: ___________
Основні види діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; - лісопильне та стругальне виробництво.
Керівник: _________
За балансом підприємства станом на 31.12.2018р. активи складаються з основних засобів залишковою вартістю __ тис. грн. та запасів вартістю __тис. грн. Власний капітал з врахуванням статутного капіталу, резервного капіталу, непокритого збитку складає __тис. грн. Поточні зобов'язання становлять __тис. грн. Загальна сума балансу складає __тис. грн, вартість чистих активів за балансом __тис. грн.
На дату подання заяви, найбільшими акціонерами є __та __ (директор)
__, постійно обіймаючи посаду директора ПрАТ "__", пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в силу ст. 18 КК України та ст.ст. 81, 87 ЦК України, є службовою особою юридичної особи приватного права.
Під час перебування на зазначеній посаді __за попередньою змовою з __, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, переслідуючи мету одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, скоїли умисні кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за наступних обставин.
За останні 6 роки, фактично керував ПрАТ «__»__, який разом з __, які з 2014 року маніпулювали сумами орендних ставок, з метою одержання неправомірної вигоди в супереч інтересам юридичної особи приватного права, шляхом розподілу плати за оренду приміщень на офіційний платіж, який офіційно зараховувався на банківський рахунок ПрАТ «__» та неофіційний платіж, який не зараховувався на банківський рахунок ПрАТ «__», а розподілявся між ними.
Згідно Звіту про фінансові результати за 2018 рік підприємство отримало чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у __тис. грн, загальні витрати склали __. грн, тобто фінансовий результат до оподаткування склав __тис.грн.

Будівлі мають комерційний потенціал для здачі в оперативну оренду, з наступнми показниками:
1) Будівля адміністративного корпусу цегляна __.
2) Буділя складу цегляна, двоповерхова (літ. Б__в якості виробничих чи складських приміщень загальною площею близько 4000,0 кв.м.
3) Будівля (літ. В) цегляна, одноповерхова може бути в оренді в якості виробничого чи складського приміщення загальною площею близько 450,0 кв.м;
4) Буділя складу щитова, одноповерхова (літ. Д), може бути передана в оренду в якості виробничих чи складських приміщень загальною площею близько 1800,0 кв.м;
5) Буділя складу цегляна, одноповерхова (літ. Г, Г1) може бути в оренді в якості
виробничих чи складських приміщень загальною площею близько 150-,0 кв.м;

6) Буділя «Новобудова» цегляна, одноповерхова може бути передана в оренду в якості
виробничо - складських приміщень загальною площею близько 3000,0 кв.м.

7) Навіс (літ. Є) загальною площею 600,0 кв.м.

8) Навіс дерев'яний пилорами з прилеглим майданчиком.

З огляду будівель та споруд, наведеного вище, можна зробити наступні висновки шодо комерційного потенціалу даної нерухомості:
- будівлі (літ. Б, В, Д, Г, Г1, «Новобудова») загальною площею 7075,0 кв.м. мають приблизно однаковий рівень облаштування та можуть бути передані в оренду з метою отримання ринкової орендної плати в якості виробничо-складських приміщень;
- частина адміністративного корпусу (літ. А, А1) загальною площею 120,0 кв.м. може бути передана в оренду в якості офісного приміщення;
- навіс (літ. Є) загальною площею 60,0 кв.м. може бути переданий в оренду в якості відкритого складу;
- пилорама з прилеглим майданчиком може бути передана в оренду як виробнича лінія.

Таким чином, Відповідно до консультаційного висновку (висновок додається), потенційний валовий дохід за рік, що можливо отримати від здачі усієї корисної площі в оренду складає ______ грн.
Зловживання повноваженнями директора товариства з боку __, полягало в тому, що останній умисно отримував разом з __. частину орендної плати, офіційно не проводивши грошові кошти через банківський рахунок ПрАТ «__», з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам товариства, діючи з прямим умислом і корисливим мотивом свідомо допустили ненадходження грошових коштів на рахунок товариства, спричинивши тим самим збитків ПрАТ «__» (тяжкі наслідки), чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян.

Я, __, попереджена про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Правове обґрунтування заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 214 КПК України, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 36, 55, 60, 214, 216 КПК України, -

ПРОШУ:
1. Прийняти та зареєструвати заяву про вчинення злочину.
2. Внести відомості про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування.

___________ 29.10.2020

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ПОДКИНУЛИ НАРКОТИКИ

Banner - CTA V1

Back to top