Banner - CTA V2

Якщо договір оренди припинив свою дію, а орендар не передає приміщення за актом приймання-передачі, то власник приміщення має право на подвійну орендну плату. Вказаний зразок повідомлення про припинення договору оренди та нарахування неустойки вам знадобиться!

ФОП _______
Ідентифікаційний код ____
Адреса: вул. Круглоуніверситетська, ____

Від Фізична особа ____
В особі ____, який
діє на підставі довіреності від ____року

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення договору оренди

Banner V1

31 серпня 2019 року був укладений договір оренди приміщення (далі договір), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, ____на умовах, викладених в договорі, та строком до ____ року. ____року була укладена додаткова угода до договору оренди, в частині збільшення орендних платежів до 3 400 (три тисячі чотириста) доларів США.
Ви перестали сплачувати орендні платежі, які передбачені п. 4.1 договору оренди з листопада 2020 року.
Цим листом звертаємось до вас з повідомленням про припинення договору оренди (у відповідності до п. 10.1 договору) через неналежне виконання Вами умов договору оренди приміщення, а саме:
- систематичне порушення п. 4.1 договору, яким передбачено, що орендну плату Орендатор зобов’язаний перераховувати на розрахунковий рахунок Орендодавця не пізніше 05-го числа кожного місяця.
Через вказані обставини, вважаємо подальші договірні відносини між нами неможливими та повідомляємо про припинення договору оренди приміщення відповідно до п. 10.1 договору та передачу приміщення за договором, шляхом підписання акту приймання-передачі.

Крім того, повідомляємо, що вказаний договір припинився автоматично відповідно до п. 10.1 договору оренди з листопада 2020 року.

Відповідно до ч.2 ст. 785 Цивільного кодексу України, якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.

Верховний Суд (справа № 924/599/19) зазначив, що відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 785 ЦК України у разі припинення договору найму наймач зобов`язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу або у стані, який було обумовлено в договорі. Якщо наймач не виконує обов`язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.

Ви перестали сплачувати орендні платежі з листопада 2020 року. Приміщення не звільнили та не передали за актом приймання-передачі.

Розрахунок неустойки становить: 20 400 (двадцять тисяч чотириста) доларів США.

 

На підставі викладеного та керуючись чинним законодавством,

ВИМАГАЄМО:

1. Звільнити приміщення за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, ____ та передати приміщення за актом приймання-передачі;
2. Перерахувати неустойку у розмірі 20 400 (двадцять тисяч чотириста) доларів США на рахунок власника приміщення, який вказаний у договорі оренди.

Представник за дов.
__________________ 17.01. 2021 року

 

Як правильно вибрати адвоката Київ

 

 

Banner - CTA V1

Back to top