Banner - CTA V2

Что делать, если нашли ошибку в свидетельстве о праве собственности (пример иска).

Наличие ошибок в документе достаточно распространенное явление, из-за чего нотариусы категорически отказываются оформлять договора купли-продажи или договора дарения.

В соответствии с Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины 22.02.2012 года № 296/5, главы 8 Требования документов, представляемых для совершения нотариальных действий:
1.Нотариусы не принимают для совершения нотариальных действий документы, не соответствующие требованиям законодательства ….

Исправление ошибки в документах происходит только через суд в порядке отдельного производства. Такой иск подается по месту регистрации заявителя и оплачивается судебный сбор в размере 450 грн. в 2021 году. Обратите внимание, что б исправить ошибку в документе, необходимо что б не было спора о праве, иначе суд закроет производство по делу об исправлении ошибки в праве собственности.

Mayorov V1

 

Оболонський районний суд м. Києва

Заявник: _______
Адреса: _____
ІНН: _____

Заінтересована особа: __________

 

Заява
про встановлення факту належності документів

 

27 листопада 2020 року померла _____08 квітня 1942 року народження (св-во про смерть І-ОК №_____).

Померла _____відповідно до свідоцтва про право власності № від 06 листопада 1993 року виданий органом приватизації радгоспу «_____» мала у власності ¼ частини квартири за адресою: _____.

У свідоцтві про право власності від 06 листопада 1993 року (орган приватизації радгоспу «_____») є розбіжності, в частині неправильного зазначення по батькові, а саме, замість «_____».

Заявник _____є дочкою померлої матері _____та власником ¼ частини квартири за адресою: смт. _____. Встановлення факту заявнику необхідно задля реалізації своїх спадкових прав на спадкове майно померлої матері.

Місце проживання (реєстрації) Заявниці: _____. Тому вказана заява подається до Оболонського районного суду м. Києва відповідно до ч. 1 ст. 316 ЦПКУ.

Який факт заявник просить установити та з якою метою

Встановити факт належності правовстановлюючого документу, а саме, що свідоцтво про право власності № від 06 листопада 1993 року виданий органом приватизації радгоспу «_____» на ¼ частини квартири за адресою: _____належав _____, 08 квітня 1942 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, яка померла 27 листопада 2020 року.

Встановлення факту заявнику необхідно задля реалізації своїх спадкових прав на спадкове майно померлої матері. Крім того, заявник також є власницею ¼ частини квартири за адресою: _____, і для продажу всієї квартири необхідні виправлені та належно оформлені документи.

Причини неможливості одержання або відновлення документу, що посвідчують цей факт.

Надаються довідки про відмову виправлення помилки у свідоцтві про право власності № від 06 листопада 1993 року виданий органом приватизації радгоспу «_____» на ¼ частини квартири за адресою: _____.

Докази, що підтверджують правильність по батькові «_____»:

1. Свідоцтва про право на спадщину за законом, де померла _____. успадкувала ¼ частки квартири по тому ж самому свідоцтву;
2. Довідка Ірпінської міської державної нотаріальної контори Київської області, якою встановлено особу _____;
3. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
4. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру померлої _____;
5. Свідоцтво про смерть;
6. Свідоцтво про народження дочки померлої з зазначенням прізвища, ім'я та по батькові _____;
7. Інформація про об'єкт нерухомого майна

 

Згідно положень п. 6 ч. 1 ст. 315 ЦПК України, суд розглядає справи про встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім`я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім`ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті.

На підставі викладеного та керуючись вищевикладеними нормами законодавства,

ПРОШУ:

1. Встановити факт належності _____, яка померла 27 листопада 2020 року свідоцтва про право власності № від 06 листопада 1993 року виданий органом приватизації радгоспу «_____» на ¼ частини квартири за адресою: _____.
Додатки:

_________

Представник заявника
Майоров В.О. ___________ 08.02.2021 року

 

Banner - CTA V1

Back to top