Banner - CTA V2

Судді Придніпровського районного суду м. Черкаси
Бассак Т.Є.
18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316
Позивач:    Лисак Ганна Петрівна
місце проживання:
Черкаська обл., м. Сміла, вул. Кірова, буд. 1
тел.: (093) 660-42-38
Відповідач:    Лисак Сергій Петрович
місце проживання:
18000, м. Черкаси,
вул. Леніна, буд. 7, кв. 4
тел.: (098 904-99-17

Справа № 123/1234/13-ц
Провадження № 1/123/1234/13

Клопотання
про залишення позовної вимоги без розгляду

У Вашому провадженні знаходиться справа за позовом Лисак Ганни Петрівни до Лисак Сергія Петровича про розподіл майна.
10.07.2013 р. Позивачем було підписано заяву про зміну предмету позову та подано її для розгляду судом в даному судовому провадженні.
Окрім заявлених вимог щодо предмету позову, Позивачем також було заявлено вимогу щодо встановлення факту проживання Лисак Сергія Петровича однією сім’єю без шлюбу із Лисак Ганни Петрівни, з 11.10.2007 р. по 11.10.2012 р.
Вважаю, що дана вимога не може бути розглянута судом виходячи з наступного.

Статтею 234 ЦПК України встановлено, що «Окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку  якого  розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення  для  охорони  прав та інтересів особи або створення умов здійснення  нею  особистих  немайнових  чи   майнових   прав   або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав».
Позивач у своїй позовній заяві, просить визнати право власності на 1/2 частину квартири № 4 у житловому будинку № 7 по вул. Леніна, що у м. Черкаси. З зазначеної вимоги вбачається наявність спору про право. Таким чином Цивільним процесуальним законодавством України непередбачено встановлення факту що має юридичне значення (проживання однієї сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу) у разі якщо наявний спір про право.

Частиною 4 ст. 256 ЦПК України встановлено, що «Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про  право  буде  виявлений  під  час розгляду справи, - залишає заяву без розгляду».

Верховний суд України, листом від 01.01.2012 р. (Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення) зазначив, що «Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 256 ЦПК суд вправі розглядати справи про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу за таких умов: має місце спільне проживання чоловіка та жінки однією сім'єю, термін спільного проживання (не менше п'яти років); мета встановлення факту (розподіл спільно набутого майна, спадкування за законом), крім того, важливою складовою є відсутність спору про право».
Окрім того Верховний суд України також визначив, що «До заяви про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу додаються документи та докази того, що між заявником та іншою особою (померлим) мали місце фактичні шлюбні стосунки (свідоцтва про народження дітей, довідки з місця проживання, свідчення свідків, листи ділового та особистого характеру тощо). Також це можуть бути: свідоцтво про смерть одного із «подружжя», свідоцтва про народження дітей, в яких чоловік у добровільному порядку записаний як батько, виписки з погосподарських домових книг про реєстрацію чи вселення; докази про спільне придбання майна як рухомого, так і нерухомого (чеки, квитанції, свідоцтва про право власності); заяви, анкети, квитанції, заповіти, ділова та особиста переписка, з яких вбачається, що "подружжя" вважали себе чоловіком та дружиною, піклувалися один про одного; довідки житлових організацій, сільських рад про спільне проживання та ведення господарства».

Отже, виходячи з заявлених вимог наявним є те, що з заяви Позивача вбачається спір про право, оскільки заявник просить встановити факт проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу для визнання права спільної власності на майно набуте Відповідачем нібито за час їх спільного проживання.

На підставі вищенаведеного вважаю, що є достатньо підстав у залишенні її позовної вимоги № 2 позовної заяви Позивача від 10.07.2013 р. по справі № 123/1234/13-ц – без розгляду, з підстав існування між сторонами даної судової справи, спору про право (заява не відповідає вимогам статті 256 ЦПК України).
 


«__»___________ 2013 р.                                       О.О.Бодашко
                                                                                 (представник Відповідача)

Примітка до заяви про залишення позовної вимоги без розгляду:

1. Будьте обережні! Ознайомтесь додатково з Постановою Пленуму ВСУ "Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення" від 31.03.1995 р. № 5.

Banner - CTA V1

Back to top