Banner - CTA V2


Начальнику ВДВС Світловодського МРУЮ
27502, Кіровоградська область,
м. Світловодськ, вул. Куйбишева, 13 А
Іванову В.М.

Стягувача - Кут Ірина Павлівна
18000, Черкаська область,
м. Черкаси, бул. Шевченка 22, кв. № 11
тел.: (050) 112-34-56


Боржник -   Павлов Сергій Іванович
27503, Кіровоградська область,
м. Світловодськ, вул. Красіна, бyд. 12, кв. 10
тел.: (096) 123-45-67

«Щодо передачі мирової угоди на                            
затвердження до суду та закриття виконавчого
провадження по справі № 12345678»
ВП № 12345678

Шановний Вікторе Михайловичу !

Я, Кут Ірина Павлівна, є Стягувачем відповідно до виконавчого провадження № 12345678.
Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 01.01.2011 р. по справі № 2-1234/11 було вирішено стягнути з Боржника на користь мою користь:
• Суму боргу за договором позики в розмірі: 30000 (тридцять тисяч) доларів США, що за курсом НБУ на дату ухвалення рішення складає 239 208 грн. (двісті тридцять дев’ять тисяч двісті вісім) грн. 00 коп. та 3% річних в розмірі 290 (двісті дев’яносто) доларів США, що за курсом НБУ на дату ухвалення рішення складає 2 312,34 грн. (дві тисячі триста дванадцять) грн. 34 коп.;
• Судовий збір в розмірі 1 700 грн. (одна тисяча сімсот) грн. 00 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 120 грн. (сто двадцять) грн. 00 коп.

06.06.2011 р. на виконання вказаного рішення суду від 01.01.2011 р. по справі № 2-1234/11 Печерським районним судом м. Києва був виданий виконавчий лист.
07.06.2011 р. мною подана заява до Світловодського ВДВС Кіровоградської області про відкриття виконавчого провадження по даній справі.
Дана справа була передана Державному виконавцю Світловодського ВДВС – Кривошеєву С.М., яким було відкрито виконавче провадження № 12345678 про що мене повідомлено відповідною Постановою.

Своєю заявою від 07.06.2011р., я також просила про (тут необхідно написати, про що саме ви просили державного виконавця стосовно накладення арешту на майно, рахунки, заборони виїзду за кордон тощо).

Також своєю Постановою від 10.07.2011р. вказаний державний виконавець наклав арешт на: (тут необхідно написати, на що саме він наклав арешт - на майно, рахунки, заборони виїзду за кордон тощо).

10.10.2012 р. між мною та Боржником була укладена мирова угода, відповідно до умов якої Боржник – Павлов Сергій Іванович, фактично зобов’язується виконати рішення суду на умовах визначених у даній Мировій угоді.
За таких обставин вбачається що ми, як сторони по виконавчому провадженню № 12345678 дійшли до взаємної згоди укласти мирову угоду на стадії виконання рішення суду.
Тому, на підставі ст. 372 Цивільного процесуального кодексу України, а також з метою мирного врегулювання існуючого спору, просимо Вас:

1. Передати надіслану мною Мирову угоду на затвердження до суду, який знаходиться за місцем виконання Рішення суду (м. Світловодськ);
2. Одночасно з моменту отримання даного звернення вирішити питання зняття арешту з майна, заборони перетину кордону Боржника – накладеного Постановою від 10.07.2011р.
3. Про прийняте Вами рішення та результати розгляду даного звернення, прошу повідомити мене та Боржника письмово.
4. В заяві, переданій до суду щодо затвердження даної мирової угоди, просити суд про виклик в зал судового засідання мене – Кут І.П. та Боржника – Павлова С.І., в ході розгляду якої нами буде також подано спільну заяву до суду про визнання судом мирової угоди, якої ми досягли в процесі примусового виконання рішення суду.

Також слід зазначити, що відповідно до п. 1.9. мирової угоди від 10.10.2012 р. витрати, пов’язані з виконавчим провадженням, що виникатимуть чи можуть виникнути після затвердження судом умов цієї Мирової угоди, покладаються на Боржника.


Додаток: Один оригінальний примірник Мирової угоди від 10.10.2012 р. - на 2 арк.

З повагою та надією на скоріше вирішення та врегулювання даного спору по суті!

«____»________________ 2012 р.                         І.П.Кут

 

Пояснення до заяви до ДВС щодо затвердження мирової угоди.

1. Завжди будьте прихильниками мирного врегулювання будь-якого спору.
2. Підписання сторонами такої мирової угоди, на стадії виконання рішення суду, відповідно до ЦПК України, супроводжується затвердженням такої угоди ухвалою судді.
3. Подавайте до ДВС дану заяву, та оригінальний примірник мирової угоди.
4. Щоб "розшевелити" державного виконавця зним слід гарно пропрацювати, бо на подив, державний виконавець і не знав про таку процедуру, а тому приходилось розтлумачувати йому статтю 372 ЦПК України, що йому і не зовсім подобалось.

Banner - CTA V1

Back to top