Banner - CTA V2

Начальнику відділу державної виконавчої 
служби Золотоніського МРУЮ
19700, м.Золотоноша, вул.Гагаріна, 3а

Стягувач: Надточий Валентин Петрович
19700, Черкаська область,м.Золотоноша,
вул. Перемоги, 7

Боржник: Квітка Світлана Сергіївна
19700, м.Золотоноша, вул. Вернигори,10, кв. 13

Заява

На виконання рішення Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 01.10.2009 р. по справі № 2-499/2009р., постановою державного виконавця Нерук В.Г. відділу державної виконавчої служби Золотоніського МРУЮ, відкрито виконавче провадження за виконавчим листом Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області № 2-499 від 01.10.2009 р. «про стягнення з Квітки Світлани Сергіївни на користь Надточого Валентина Петровича суму боргу за договором позики № Z181/bsk від 20 липня 2008р. та № 502138912 від 10 травня 2008р. у розмірі 56137 (п’ятдесят шість тисяч сто тридцять сім) гривень».

З присудженої до стягнення на мою користь суми у розмірі 56137 (п’ятдесят шість тисяч сто тридцять сім) гривень, на сьогоднішній день з боржника на мою користь не було стягнуто жодної суми грошових коштів. 
Стягнення з боржника присуджених на мою користь грошових коштів має для мене дуже велике значення, зважаючи на те, що грошові кошти мені необхідні на лікування та для виконання мною договірних зобов’язань.

Відповідно до ст. ЗЗ Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом.
 Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року (далі - Закон) регулює порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в’їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв'язання спорів у цій сфері.

Відповідно до п. п. 2, 5, 8 ч. 1 ст. 6 Закону, п. п. 24-26 Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. № 231 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 380) (далі - Правила) громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта, зокрема у випадках, якщо діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання - до виконання зобов'язань, або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України; він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов'язань; щодо нього подано цивільний позов до суду - до закінчення провадження у справі.

Згідно з п. п. 25, 26 Правил органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, охорони державного кордону, військових комісаріатів, дипломатичних представництв чи консульських установ України, у зазначених вище випадках вправі приймати рішення про тимчасове затримання та вилучення паспорта/проїзного документа.

Частиною 1 статті 11 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що державний виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.
Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець:
- здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення (далі - виконавчий документ), у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і цим Законом;
- надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження;
- розглядає заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження і їхні клопотання;
- заявляє в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Законом;
- роз'яснює сторонам їхні права і обов'язки.
Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право:
- у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України - до виконання зобов'язань за рішенням;
- здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами.

На сьогоднішній день, сторона Стягувача володіє інформацією щодо можливого перетину державного кордону України боржником.
Тому для того, аби запобігти невиконанню вищевказаного рішення, у відповідності до ст. ст. 11, 12 Закону України «Про виконавче провадження», Закону України «Про звернення громадян», ПРОШУ державного виконавця відділу державної виконавчої служби Золотоніського МРУЮ Нерук В.Г.:
• Звернутися до Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України Квытки Світлани Сергіївни.


З повагою,


«_____» ______________2011р.  В.П. Надточий (Стягувач)

 

Примітка до Заяви до ДВС щодо заборони виїзду за кордон:

1. Після отримання даної заяви, Державний виконавець звернувся до суду та суд прийняв рішення про заборону виїзду за кордон.

2. Якщо володієте достатньою інформацією, що боржник має намір виїхати за кордон, дана заява щодо заборони виїзду за кордон, якщо Ви встигнете, буде корисною для Вас.

Banner - CTA V1

Back to top