Banner - CTA V2

до Придніпровського районного суду м. Черкаси

18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316


Заявник: Миколайчук Іван Петрович

18000, м. Черкаси, вул. Енгельса, 1 кв. 21

 

Заінтересована особа: Касьянов Петро Петрович

18000, м. Черкаси, вул. Горького, 45, кв. 116


Суддя Клочко О.В.


КЛОПОТАННЯ

про залучення доказів


Відповідно до ч. 1 ст. 56 ЦПК України, правову допомогу може надавати особа, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги.

Так, ч. 3 ст. 79 ЦПК України вказано про те, що до витрат, пов’язаних з розглядом судової справи, належать зокрема витрати на правову допомогу.

Згідно із ч. 1 ст. 84 ЦПК України витрати, пов’язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги.

Види судових витрат (до яких віднесено витрати на правову допомогу – ст. 84 ЦПК України) визначені у ст. 79 зазначеного Кодексу, а їх розподіл здійснюється судом відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом (статті 88, 89 ЦПК України). Крім цього, суд під час ухвалення рішення вирішує, зокрема, питання про розподіл судових витрат, про що зазначається в його резолютивній частині (п. 6 ч. 1 ст. 214, п. 4 ч. 1 ст. 215 ЦПК України).

 

На підтвердження тієї обставини, що я Бодашко Олександр Олександрович (представник Позивача), є фахівцем у галузі права, мною додаються відповідні документи що свідчать про фактичні витрати понесені Позивачем (Миколайчук Іваном Петровичем) на надання йому правової допомоги а також які підтверджують моє право на надання такої допомоги Позивачу відповідно до норм діючого законодавства.

З урахуванням вищевикладеного, позовну вимогу, зокрема щодо стягнення витрат понесених позивачем на надання йому правової допомоги, підтримую та прошу задовольнити.

 

За таких обставин, також прошу Вас прийняти та долучити до матеріалів справи наступні Документи, які є додатками до даного клопотання, а саме:

1. Копія диплома серії ВП № 123456 від 12.05.2005 р;
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця серії ВАМ № 234561;
3. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ВВА № 1234567;
4. Копія свідоцтва про сплату єдиного податку серії ФІ № 987654;
5. Копія договору про надання юридичної допомоги та представництво в суді;
6. Копія квитанції № 663209 від 08.06.2011р.


Всього додаток на 7 арк.


«___»_____________2011р. О.О.Бодашко (представник Позивача)

 

Примітка до клопотання про залучення доказів:

1. Якщо Вашим представником дотримано норми відповідних статей закону щодо відшкодування витрат на оплату правової допомогу, то у Вас є можливість повернути свої кошти які Ви сплатили за наданні Вам юридичні послуги.

 

 

 

 

 

Banner - CTA V1

Back to top