Banner - CTA V2

До Соснівського районного суду м. Черкаси

18016, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316
Позивач:                             Омельчук Віктор Іванович

18000, м. Черкаси, вул. Леніна, 35, кв.27
Відповідач: Закрите акціонерне товариство «Дорт-ранс»

18001, м. Черкаси, вул. Щорса, 4

Заява в порядку окремого провадження 

про встановлення факту недостовірності інформації

Конституцією України кожному гарантується право несвободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34). Разом з тим, відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань відповідає обов'язок не поширювати про особу недостовірну інформацію та таку, що ганьбить її гідність, честь та ділову репутацію. У зв'язку з цим статтею 32 Конституції України передбачено судовий захист права спростувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї.

Я, Омельчук Віктор Іванович, пропрацював у закритому акціонерному товаристві «Дортранс» (ЗАТ «ДТ») на різних посадах 32 роки. 13 липня 1998 р. я був обраний Зборами  Засновників ЗАТ «ДТ» Головою Правління (генеральним директором) строком на п'ять років, з 2003 року(по закінченню п'яти років Правління) призначений заступником Голови Правління ЗАТ «ДТ» по загальним питанням та обраний Головою Спостережної Ради підприємства. 02 липня 2006 р. вийшла стаття журналістки, яка була надрукована в місцевій газеті. В цій статті йшла мова про ситуацію, яка склалася у 2003 році, а саме, коли тодішній міський голова намагався зняти з посади Голови Правління ЗАТ «ДТ» та призначити на дану посаду людину зі свого оточення. Під час написання даної статті журналістка звернулася до мене для уточнення деяких подій, отже, я цілком лояльно та коректно розповів, що і як відбувалося у данний період і чому я звільнився за власним бажанням з посади Голови Правління ЗАТ «ДТ». Підчас нашого інтерв'ю жодного слова про роботу підприємства ЗАТ «ДТ», а тим більш негативного, чи такого, що може нашкодити підприємству, мною сказано не було. Однак, на думку кількох співробітників, у даній статті, зачіпалася честь і ділова репутація підприємства. Отже, у зв'язку з виходом цієї статті 06 липня 2006 року було скликано засідання Спостережної ради ЗАТ «ДТ». З того часу поширилась недостовірна (негативна) інформація про мене, що ніби то я підірвав авторитет підприємства. Хто саме поширив цю негативну інформацію мені невідомо. На засіданні Спостережної Ради з доповідями по статті виступили декілька членів Правління, свої доповіді вони підготували на основі недостовірної інформації, яка була поширена невідомими особами. Так, в ПротоколіПо-перше, невідомо звідки з'явилась така інформація. По-друге, жодне з цих тверджень не було підтверджене фактами. Тобто, не було зазначено, які конкретно неправильні дії (і взагалі не зрозуміло, які критерії «правильних» чи «неправильних» дій); що означає та чим підтверджується «нездорова» обстановка; чим підтверджується підрив авторитету,(чи це лише домисли деяких членів ради та ін.?) В результаті обговорення газетної статті, членам Спостережної ради ЗАТ «ДТ» мені була виражена недовіра, а згідно Статуту ЗАТ «ДТ» мені була виражена недовіра, а згідно Статуту ЗАТ «ДТ» і «Положення про Спостережну раду» п. 2.6. були припинені мої повноваження до проведення наступних акціонерних зборів. Отже, 06 липня 2006 року Протоколом №17 засідання спостережної ради ЗАТ «ДТ» мої повноваження як Голови Спостережної (Наглядової) ради були призупинені, приводом до чого стала недостовірна інформація поширена невідомою особою, про те, що дане інтерв'ю завдає значної шкоди підприємству, чого підтверджено не було. Таким чином дана недостовірна інформація посягає  на мою честь та ділову репутацію. Відповідно до ст.277 ЦК фізична особа, особисті немайнові права якої порушені внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім'ї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також не спростування цієї інформації. Пунктом 4 статті 277 ЦК встановлено, якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома, фізична особа, право якої порушено, може звернутися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності цієї інформації та її спростування. Відповідно до ч. 3 ст.277 ЦК недостовірна інформація- це негативна інформація, поширена про особу. Згідно з Постанови Пленуму Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправильно, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені). Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 277 ЦК якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома, фізична особа, право якої порушено, може звернутися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності інформації та її спростування. Згідно з пунктом 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України « Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної чи юридичної особи» у випадку, коли особа, яка поширила недостовірну інформацію невідома, суд вправі за заявою заінтересованої особи встановити факт неправдивості цієї інформації та спростувати її в порядку окремого провадження. Така заява розглядається за правилами визначеними розділом VI ЦКП.

На підставі викладеного та керуючись ст. 277 ЦК, ч. 2 п. 5 ст. 234, ч. 2 ст. 256 ЦКП, –

Прошу:

1. Встановити факт недостовірності інформації, викладеної в Протоколі № 18 засідання Спостережної Ради ЗАТ «ДТ» від 06.07.2006 року.

Додатки:

1. Копія газетної статті.

2. Копія протоколу № 18 засідання Спостережної ради.

3. Квитанція про сплату державного мита (8,50 грн)

4. Квитанція про оплату витрат на ІТЗ (30 грн).

"___"_________________ 2010р. Омельчук В. І.

Banner - CTA V1

Back to top