Banner - CTA V2

До Придніпровського районного суду м. Черкаси

18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316

 

Заявник: Войко Олександр Львович

18000, м. Черкаси,вул. Горького, 24, кв.9

 

Боржник: Махарчук Петро Степанович

18000 м. Черкаси,вул. Смілянська, 26, кв. 9

Заява

про стягнення суми боргу за договором позики

Позивач Войко Олександр Львович 28 серпня 2009 року за договором позики, укладеного в письмовій формі передав позичальнику Махарчуку Петру Степановичу (Боржнику) у власність 2000,00 грн (дві тисячі гривень). За даним договором Боржник зобов'язався повернути позивачу протягом місяця, тобто до 28.09.2009 р. позику. При фактичному одержані вказаної суми позичальником була надана розписка від 28.09.2009 року.

Відповідно до ст. 1046 ЦК за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду і якості.

Відповідно до ст. 1049 ЦК позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлений договором. До теперішнього часу Боржник борг не повернув, чим взяті на себе зобов'язання не виконав.

На підставні викладеного та у відповідності ст. 1049 ЦК, ст. 95-99 ЦПК,

Прошу:

Видати судовий наказ про наступне:

1. Стягнути з Боржника на користь Заявника суму боргу за договором позики від 28.09.2009 р. у розмірі 2'000,00 грн (дві тисячі гривень 00 копійок)

2. Стягнути з Боржника на користь Заявника сплачене державне мито в розмірі 25,50 грн.

3. Стягнути з Боржника на користь Заявника сплачені витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду  справи у розмірі 30 грн.

Додатки:

1. Копія договору позики.

2. Копія розписки.

3. Квитанція про сплату державного мита (25,50 грн).

4. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи (30 грн)

"___"_________________ 2009 р.

Войко О.Л.

Примітка до Заяви про сгягення суми боргу за договором позики:

1. Прошу також звернути увагу Позовну заяву про стягнення боргу за договором позики;

2. Відмінність даної заяви від Позовної заяви очевидна - перша розглядається в наказному провадженні. Друга - в позовному.

Banner - CTA V1

Back to top