Banner - CTA V2

До Соснівського районного суду м. Черкаси

18016, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316
Заявник:                  Лобода Олександр Петрович

18000, м. Черкаси, вул. Горького, 14, кв.17
Боржник:                        Товариство з обмеженою

відповідальністю «Клен»

18000, м. Черкаси,вул. Щорса, 2, кв. 9

Заява

про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати

 

15 червня 2006 року мене прийняли на роботу касиром у Товариство з обмеженою відповідальністю «Клен». Починаючи з квітня 2010 року, посилаючись на кризу, заробітну плату стали виплачувати мені нерегулярно. Внаслідок цього на 01 листопада 2010 року за Боржником утворилася заборгованість у сумі 4'565,00 грн, яка була нарахована, але невиплачена. Відповідно до ч. 1 ст. 115 КЗпП заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету міністрів України «Про державне мито» і п. 2 ч. 3 ст. 81 ЦПК робітники і службовці звільняються від сплати судового збору і витрат на інформаційно-технічне забезпечення у справах про стягнення заробітної плати.

На підставі викладеного та керуючись ст. 94, ч. 1 ст. 115 КПпП, п. 2 ч. 1 ст. 96, ст. 295-99 ЦПК,

Прошу:

Видати судовий наказ про наступне:

Стягнути з Боржника на користь Заявника нараховану, але не виплачену суму заробітної плати у розмірі 4'565, 00 грн ( чотири тисячі п'ятсот шістдесят п'ять гривень 00 копійок).

Додаток:

1. Копія трудової книжки 

2. Копія довідки про нараховану, але не виплачену заробітну плату.

3. Копія заяви з додатками.

"___"_________________2010р.   Лобода О.П.

Banner - CTA V1

Back to top