Banner - CTA V2

 

Судді Соснівського районного суду м. Черкаси

18016 м. Черкаси, вул. Гоголя, 316

С.Є. Токова 

Представника відповідачів:              Адвоката 

Бодашко Олександр Олександрович,

18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, 207, к. 405

Клопотання 

про закриття провадження у справі щодо позовної вимоги про скасування ордеру

Позов був доповнений позовною вимогою до Соснівської районної ради про скасування виданого відповідачам ордеру. В даному випадку відповідачі заперечують проти даної позовної вимоги посилаючись на наявність перешкод для відкриття провадження у справі щодо позовних вимог до Соснівської районного суду про скасування виданого відповідачам 12.11.2007 року  Соснівською районною в м. Черкаси радою на підставі Розпорядження Соснівської районної в м. Черкаси ради № 1511 від 12.11.2007 року «Про видачу ордерів на постійне проживання мешканцям будинку № 1 по вул. Шевченка, 1» ордер на право зайняття жилого приміщення, що складається з 1– єї кімнати жилою площею 24,0 кв. м. в комунальній квартирі № 1 по вул. Шевченка, 1 в м. Черкаси.

Даний спір є публічно - правовим і він не може розглядатися в цивільному провадженні, оскільки це є адміністративною юрисдикцією. Так, згідно п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС публічно – правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень є справою адміністративної юрисдикції. Також, ст. 17 КАС зазначає, що даний спір відноситься до компетенції адміністративних судів. Відповідно до ст. 122 ЦПК суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства. Оскільки судом було прийняте таке доповнення до позовної заяви та розглядається, то згідно ст. 205 ЦПК суд своєю ухвалою повинен закрити провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

На підставі викладеного та керуючись ст. 122, 205 ЦПК,

Прошу:

1. Закрити провадження щодо позовної вимоги до Соснівської районної ради про скасування виданого відповідачам Трегубецькому В. М., Трегубецькій С. С. 12.11.2007 року Соснівською районною в м. Черкаси радою на підставі Розпорядження Соснівської в м. Черкаси районної ради № 1511 ві 12.11.2007 року «Про видачу ордерів на постійне проживання мешканціям будинку № 1 по вул. Шевченка, 1» ордер на право зайняття жилого приміщення, що складається з 1 – єї кімнати жилою площею 24, 0 кв. м. в комунальній квартирі № 1 по вул. Шевченка, 1 в м. Черкаси.

"___"_________________2010р.     Бодашко О.О.

Banner - CTA V1

Back to top