Banner - CTA V2

Судді Корсунь - Шевченківського районного суду
19400, м. Корсунь – Шевченківській, вул. Гагаріна, 59
Савранському О.А.


Позивач: Стус Григорій Йосипович
18000, м. Черкаси, вул. Перемоги 23, кв. 32


Відповідач: Петренко Василь Тодосович
19400, м. Корсунь – Шевченківській, вул. Піонерська 19


У справі про усунення перешкод у користуванні
власністю, зобов’язання вчинити дії, визначення
порядку користування земельною ділянкою,
стягнення коштів та відшкодування моральної шкоди.
№ 2-123/11


 


Клопотання
про призначення додаткової експертизи


У Вашому провадженні знаходиться цивільна справа за моїм позовом до Петренка Василя Тодосовича про усунення перешкод у користуванні власністю, зобов’язання вчинити дії, визначення порядку користування земельною ділянкою, стягнення коштів та відшкодування моральної шкоди.
Згідно до ст. 150 ЦПК України, якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).
Вважаємо, що висновок судової будівельно-технічної експертизи № 12/Буд, який був виконаний судовим експертом Склюсаренко А.П. та інженером землевпорядником Вердіктовим Н.Г. що обидва працюють в ТОВ «Лідер-плюс», є неповним та не відповідає обставинам судової справи № 2-123/11.
На підставі ст. 27, 31, 150 ЦПК України, просимо призначити проведення додаткової експертизи судовому експерту Склюсаренко А.П. та інженеру землевпоряднику Вердіктовому Н.Г. що обидва працюють в ТОВ «Лідер-плюс», та поставити для роз’яснення експертам наступні уточнюючи та додаткові питання:
1) Який фактичний розмір земельної ділянки, виділеної для обслуговування житлового будинку, розташованого в м. Корсунь-Шевченківському по вул. Піонерська 19?
2) Визначити можливість виділення мені, Стусу Григорію Йосиповичу, земельну ділянку площею 0,11067 га у натурі з існуючої земельної ділянки, виділеної для обслуговування житлового будинку, розташованого в м. Корсунь-Шевченківському по вул. Піонерська 19.
3) Які можливі варіанти встановлення порядку користування присадибною ділянкою, на якій розташоване спірне будинковолодіння у відповідності до розподілу будинку, проведеного на підставі рішення Звенігородського районного суду Черкаської області № 2-12,22 від 19.02.1999 року, з урахуванням наявних газових комунікацій, які починаються з вводу по вул. Піонерська та закінчуючи встановленням газової труби?
4) Які роботи виконані та які роботи не виконані на виконання рішення Звенігородського районного суду Черкаської області № 2-12,22 від 19.02.1999 року в частині поділу спірного будинку на дві окремі квартири?


З повагою,«_____»____________ 2011р.          _____________Стус Г.Й.


 


Banner - CTA V1

Back to top