Banner - CTA V2

Вишгородський районний суд

Позивач: ______________
Код ______________
07300, м. Вишгород, вул. _____________

Відповідачі: ТОВ “_______”
07301, м. Вишород, пр. _______
ЄДРПОУ: ______

Справа:________
Суддя: Баличева М.Б.

ВІДЗИВ

Ознайомившись з позовною заявою та відповідно до ЦПКУ, надаємо заперечення, які полягають у наступному:

1. Позовна заява не відповідає вимогам ЦПКУ, оскільки в позовній заяві відсутня інформація про ідентифікаційний код Відповідача, відсутній індекс третьої особи.

Стаття 175. Позовна заява
3. Позовна заява повинна містити:
1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника

Враховуючі вказані недоліки, та відповідно до ст. 185 ЦПКУ суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, протягом п’яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Таким чином, відсутність вказаної інформації веде до порушення прав сторін в частині подання зустрічної позовної заяви без необхідних елементів позовної заяви.

2. ТОВ «___» будь-якого відношення до цієї справи не має, код ЄДРПОУ не співпадає. Машини на ТОВ «____» офіційно не оформлені. Власник машини взагалі фізична особа!
3. В додатках до позовної заяви відсутня експертиза вартості ремонту автомобіля, яка є обов’язковою для такої категорії справи, оскільки неможливо визначити дійсну вартість пошкоджень та провести на вимогу позивачів додаткову експертизу. Вказані документи щодо оплати вартості ремонту автомобіля є неналежними доказами, оскільки носять суб’єктивний характер та не базуються на експертній оцінці.
4. Позивач, відповідно до п. 9 ВСУ від 27 березня 1992 року №6 частково зазначив цей пункт, а саме: «Якщо для відновлення попереднього стану речі, що мала певну зношеність (наприклад, автомобіля), були використані нові вузли, деталі, комплектуючі частини іншої модифікації, що випускаються взамін знятих з виробництва однорідних виробів, особа, відповідальна за шкоду, не вправі вимагати врахування зношеності майна або меншої вартості пошкоджених частин попередньої модифікації», при цьому не зазначив продовження по тексту, а саме: «Зношеність пошкодженого майна враховується у випадках стягнення на користь потерпілого його вартості (при відшкодуванні збитків)».

Таким чином, відсутні докази, що позивачем були використані нові вузли, деталі, комплектуючі частини іншої модифікації, оскільки відсутня експертна оцінка.

Крім того, зношеність пошкодження майна все-таки враховується у випадках стягнення на користь потерпілого його вартості (при відшкодуванні збитків), а позивач у позовній заяві в прохальній частині просить стягнути саме збитки.

Прошу врахувати, що відповідачу був потрібний час для того, щоб знайти адвоката. Саме з цієї причини був пропущений строк на подання відзиву. У випадку, якщо суд не визнає цей відзив, просимо вважати це поясненнями, які сторона може подати в будь-який час та без будь-яких обмежень, оскільки це передбачено ЦПКУ.

На підставі викладеного та керуючись ЦПКУ

ПРОШУ:

1. Прийняти відзив (пояснення) до справи.
2. Відмовити у позові у повному обсязі.
3. Відкласти розгляд справи для підготовки адвокату.

Додаток:
1. Докази направлення сторонам.

______________________ 13.05.2019 р.

Banner - CTA V1

Back to top