Banner - CTA V2

возврат имущества через судДо Господарського суду Київської області

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю

«________»

Адреса: ___, м.Київ, вул. ____

Код ЄДРПОУ: _______ 

Відповідач:

 Товариство з обмеженою відповідальністю «______»

Адреса:_____________

Код ЄДРПОУ: ______

 

Суддя: Горбасенко П.В.

Номер справи: ________ 

ВІДЗИВ НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ

про витребування майна з чужого незаконного володіння

19 травня 2017 року Суддею Господарського суду Київської області Горбасенко П. В. було постановлено ухвалу про порушення провадження по справі № ______ за позовом ТОВ ««______» до ТОВ «______» про витребування майна з чужого незаконного володіння.

Однак, Відповідач вважає, що позовні вимоги ТОВ ««______» являються незаконними, безпідставними та необґрунтованими, а тому не може погодитися з ними з наступних причин:

  1. 10 квітня 2015 року між ТОВ ««______» та ТОВ «______» було укладено договір оренди № ______. За вказаним договором ТОВ ««______» орендувало нежилі приміщення, а саме: частину нежилого приміщення, площею ______, квадратних метрів, що знаходиться на шостому поверсі; частина нежитлового приміщення площею______квадратних метрів, що знаходиться на сьомому поверсі та які знаходяться за адресою: ______

Першого травня 2017 року між ТОВ «______» та ТОВ «______» було укладено договір оренди № ______відповідно до умов якого ТОВ «______» було передано в оренду нежилі приміщення, а саме: ______

Як зазначає Позивач у своїй позовній заяві, директор відповідача ______маючи  протиправні наміри, розірвав договір оренди № ______та ввівши в оману орендодавця («______») уклав новий договір оренди вже з ТОВ «______», таким чином створивши передумови для привласнення продукції ніби то власного виробництва Позивача а також обладнання, яке ніби то належить Позивачу.

Проте, слід зауважити, що вказані твердження Позивача є безпідставними та необгрунтованими оскільки вони недоведені. Посилання Позивача, що договір оренди № ______укладено з протиправних намірів та розірвання договору оренди відбулося під впливом обману є лише припущенням, жодних доказів на підтвердження цих слів під час пред’явлення позову надано не було, зокрема не надано жодного підтвердження що факт недійсності договору оренди № ______був або ж являється на сьогоднішній день предметом судового розгляду, не оспорювалося також у судовому порядку і той факт що договір оренди № ______року було розірвано під впливом обману.

Відповідно до ст 35 ГПКУ обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Окрім цього, слід наголосити що встановлення недійсності договорів оренди або ж їх розірвання не є предметом розгляду спору що виник.

1      Також Позивач стверджує, що ТОВ «______» незаконно привласнив майно ТОВ «______», яке складається з продукції власного виробництва та обладнання, що перераховане в позовній заяві та протиправно здійснює відчуження продукції ТОВ «______», проте жодних доказів того, що наразі майно зазначене в переліку і яке нібито належить Позивачу перебуває у власності ТОВ «______» Позивачем надано не було, як і підтвердження того що відбувається збут продукції ______».

Статтею 34 ГПКУ передбачено, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

2      Позивач наголошує, що перелічене в позовній заяві майно належить тільки ТОВ «______», при цьому Відповідач обмежує доступ до вказаного майна та забороняє Позивачу ніби то отримати його власне майно, чим порушує право власності ТОВ «______».

На підтвердження вказаних обставин Позивач додає докази, які нібито підтверджують право власності ТОВ «______» на обладнання зазначене в переліку доданому до позовної заяви, а також докази не допуску уповноважених представників ТОВ «______» на територію яка знаходяться за адресою: ______

Проте слід зауважити, що ні копії договорів надані Позивачем ні рахунки та рахунки-фактури не є належними доказами по справі.

Також як видно з копій наданих документів вони неодноразово повторюються, не містять ні підписів ні мокрих печаток ні Виконавця ні Замовника, теж не зрозуміло що за майно та на яких правових підставах воно належить ТОВ «______» та чи дійсно воно перебуває на балансі Товариства.

Так зокрема, Договір поставки та монтажу промислового обладнання від 10.02.2015 року (аркуш справи № 143) не містить підписів та мокрих печаток сторін договору( зокрема і підпису та мокрої печаті директора ТОВ «______» це ж стосується і специфікації яка є невід’ємною частиною цього договору. Також слід зауважити, що Договір поставки та монтажу промислового обладнання від 10.02.2015 року два рази подано Позивачем (аркуш справи зі 145 по 147 аркуш справи). Що стосується Договору купівлі-продажу що знаходиться на аркушах справи (ст. 147-148) взагалі відсутні дати, підписи та мокрі печаті сторін цього Договору це ж стосується і специфікації доданої до цього договору, рахунок-фактура від 22.02.2016 року № ______повторюється як на аркуші справи (ст.156) так і на аркуші справи(ст. 157), прохання здійснити доплату за Договором від 18.03.2016 року не є підтвердженням придбання обладнання (аркуш справи 160) також цей договір Позивачем надано не було.

Згідно ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Стаття 1 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України » господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства. Відповідно пункту 2.1 глави 2 Наказу Міністерства Фінансів України № 88 від 24.05.1995 року (поточна редакція від 26.05.2017 року) Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку Первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Відповідно Абзац другий пункту 2.4 глави 2 Наказу Міністерства Фінансів України № 88 від 24.05.1995 року (поточна редакція від 26.05.2017 року) Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.

Пункт 2.5. глави 2 Наказу Міністерства Фінансів України № 88 від 24.05.1995 року (поточна редакція від 26.05.2017 року) Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку передбачає, що документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою.

Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства. Повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або фізичної особи - підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються відповідно до законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо.

Що стосується копії рахунків та рахунків-фактру наданих Позивачем, то слід зауважити, що рахунок (рахунок-фактура) за своїм призначенням не відповідає ознакам первинного документа, оскільки ним не фіксується будь-яка господарська операція, розпорядження або дозвіл на проведення господарської операції, а носить лише інформаційний характер. Форма рахунку (рахунку-фактури) не належить до типових форм, що затверджується Держкомстатом, застосування її нормативно-правовими актами не передбачено. Фактично рахунок-фактура є розрахунково-платіжним документом, що передбачають тільки виставлення певних сум до оплати покупцям за поставлені (фактично поставлені) товари чи надані (фактично надані) послуги, а сам факт отримання товарів (послуг) повинен бути підтверджений видатковою накладною постачальника або актом прийому-передачі виконаних робіт (послуг).

Такої ж думки дотримується і Мінфін у листах, виданих після прийняття ПКУ (лист від 30.05.2011 р. № 31-08410-07-27/13794).

Тобто жодних доказів, зокрема ні договорів, ні видаткових накладних, ні актів-прийому передачі виконаних робіт(послуг) про отримання обладнання від будь яких контрагентів, а також підтвердження того що у Позиває є всі правові підстави вважати що майно зазначене в переліку позовних вимог є його власністю суду надано не було.

3      В балансі наданому суду разом з позовною заявою, не повністю відображено майно, яке просить витребувати з чужого незаконного володіння Позивач. Окрім цього об’єктом індикаційного позиву може бути індивідуально визначене майно, яке існує на момент подання позову.

Зазначене нижче майно із переліку майна, яке Позивач просить витребувати з нібито незаконного володіння ТОВ «Рамінтек ЛТД», не містить індивідуально визначених ознак та не являється таким що незаконно без відповідних правових вилученим у ТОВ «______», зокрема це: Модуль деонізації води 8л., тестер з автоматичною температур компенсацією, Хромотограф Standard BioLogsc LP System, Склад ОС   Гомогенізатор, Електронний диспенсер, Мийка лабораторна висока, Насадка диспергаційна, Полиця для паперів кутова,   Полиця для реактивів,   Стіл лабораторний кутовий приставний,   Стіл лабораторний низький,   Стіл пакувальний,   Стіл письмовий,   Стіл письмовий кутовий,   Стіл письмовий однотумбовий,   Стіл-мийка лабораторна висока,   Стіл-тумба,   Стіл-тумба лабораторна, Тумба для обладнання, Угловой ротор 4х250 мл Nalgen с гермет крышкой,   Філлер  для сорбації планшетів,   Фільтродержатель 142мм,   Шафа витяжна,   Штатив з стрічковим затискачем і тримачем,   Gene Pulser/MicroPulser Cuvettes 0.2cm,   MicroPulser Electroporator,   pH метр модель з електродом,   Автомат етикетировачний,   Автомат Роторний, Автомобіль Berlingo VP HDI 90 M МКПП XTR (не містить ні державного номера, ні номера кузова ні року випуску ні кольору ні інших ознак його ідентифікуючих), Боковина, Ваги аналітичні VIBRA з внутр. Калібруванням 80 мм,   Вакуумний насос,   Вакуумний насос 2-х ст. Robinair,    Датчик скорости потока,   Двокамерна вакуумна пакувальна машина,   Діагностика автоклава,   Дозатор Despensette Organic 2-25 мл,   Дозатор піпеточний ДПБЗ-8-5-50, 5-50 мкл,   Дренажний насос,   Дрібносимвольний каплеструйний принтер "MARK HR",   Душова кабіна с сер піддоном 900*900*2000,   Електронний датчик потоку Flowmast,   Ємність V-100,   Замок для посудомиючої машини,   Кабінет ламінарний,    Конференц стіл,   Копировальний апарат Canon,   Круглий вкладиш для 15 мл пробірок,   Круглий вкладиш для 50 мл пробірок,   Мережевий фiльтр Defender,   Метало-пластикові двері вхідні,   Механичний 8-канальний дозатор Discovery 20-200мкл,   Мини-ротатор с таймером,    Миша для ноутбуков/ Trust Evano Compact,   Мішалка верхньопривідна 500об/хв.,   Мішалка магнітная,   Модуль деіонізації води підвищенного ресурсу,   Модуль зворотнього осмосу для систем Crystal, Монтажні роботи (взагалі не зрозуміло як можна накладать арешт на монтажні роботи),   набор панелей пояс 1200*1960*2200 80 мм,   Накопичувальний водонагрівач Гореніе,   Насос вакуумний KNF, Неттоп та моноблок Lenovo,   Неттоп та моноблок Lenovo,   Ноутбук Asus vls-3,   Ноутбук Asus vх-3,  Патч-корд Digitus Cat 5e, 2м,   Пенал,   Підмотчик,      ПК Lenovo ThinkCentre E50-00 Intel,   Платформа для ротатора,  Помповий комплекс для RO,   Поплавковий вимикач,  Принтер,  Пристрій для промивання мікропланшетів PW40, Промивач автоматичний для мікропланшетів,  Резервуар Comfort 60л,   Ремонт автомобіля (не зрозуміло як можна накладати арешт на роботу),   р-Н метр 220,   Роботи по встановленню холд камери,  Світло-прозора конструкція,  Стабілізатор напруги,   Стабілізатор напруги,   Стабілізатор напруги,   Стерилізатор паровий ГК-20,   Стіл,   Стіл нестандартний "Яблоня",   Стіл подавальний, Страховка КАСКО (не зрозуміло як можливо накладать арешт на страховку),   Страховка ОСЦВ,   Температурний датчик,   Топ,   Тумба,    Філер автоматичний для мікропланшетів,   Фільтр механічної очистки ВВ20 у зборі,   Фотометр Sunrise,   Фотометр мікропланшетний абсорбційийн,  вітрина DAEWOO FRS-600,   Шафа вакуумна,  Шафа для документів, Витяжна шафа, Термошейкер Heidolph Heizmodul (термостат), Камера для фореза PowerPac Basic PowerPac Basic, Дезінтегратор механічний VELP, Термоблок NEOGEN Трансілюмінатор №63 меблі лабораторні Система контроля температури Комп'ютер PhilipsДжерело безперебійного живленняМФУ CanonКомп'ютер LG Комп'ютер Asus Меблі офісні  Комп'ютер Меблі офісні СО2 інкубатор BINDER CB 150 Автоклав ГК-20Автоклав BMT STERILAB Вакуумний насос Millipore  СПУРідер Tecan SunriseКомп'ютер LGКомп'ютер Dell Меблі лабораторні Сушильна шафа СНОЛ 67/350 Водоочистка Ecosoft Лоток для миття пляшок Візок для великогабаритних виробів Філлер Конвеєр до філлера Вошер Biotek 405 Вошер Biotek 405 Маркіратор з конвеєром Breze Меблі лабораторні Перистальтичний насос Mikura 9100 Перистальтичний насос Mikura 9100 Вакуумний насос Robinair Вакуумний насос Robinair Сушильна шафа Сушильна шафа Вакуумна запайка двохкамерна TEKOVAC Вакуумна запайка однокамерна TEKOVAC 400/500 Ваги "Техно ваги" 0,21-0,001 Меблі лабораторні  Етикетувальна лінія Breze Меблі лабораторні Комп'ютер     Морозильна камера Vestfros tВошер BioTek ELx508Вошер BioTek ELx508Вошер BioTek ELx508Вошер BioTek ELx508Термостат Термостат Рідер Multiskan Ascent ColdCold Морозильна камера Tecan Водоочистка Adrona E30 Компютер Компютер Компютер Компютер Компютер Меблі лабораторні Ламінар Esco Мікроскоп Компютер Acer Компютер LG Компютер LG Компютер Lenovo Компютер Samsung Компютер LG Компютер LG МФУ Canon MF211 Хроматограф BioRad BioLogic LP Хроматограф BioRadВортекс Biosan Центрифуга Eppendorf 5804 Меблі лабораторні  Водоочистка Adrona Crystal Водоочистка Adrona Crystal Верхньоприводна мішалка DAIHAN Магнітна мішалка StuartМагнітна мішалка Ріва-01.2 Морозильна камера Вакуумний насос KNF Фільтротримач Sterifil Фільтротримач Stainless Steel 142 mm Фільтротримач Тефлон 90 мм Меблі лабораторні Система відео спостереження Сервер Роутери Низькотемпературний холодильник КНХ 80-70-1 Низькотемпературний холодильник ХНТ-80 Морозильна камера Electrolux Компютер менеджерів Компютер (база складу)Ноутбук LenovoНоутбук (клієнт-банк)МФУ Hewlett-Packard Принтер Xerox.

Потрібно зазначити, що вказане майно не є індивідуально ідентифікованим. Що ж стосується іншого майна, то потрібно зазначити, що зазначені лише його моделі без серійних номерів та інших ідентифікуючих характеристик.

Додатково потрібно зазначити, що жодних допустимих доказів на підтвердження факту власності на зазначене майно позивача, матеріали справи не містять: товарних чеків, видаткових накладних та ін.

  • 4 Що стосується Акту не допуску на територію ТОВ «______» то він є повністю сфальсифікованим, оскільки з подібними вимогами ______не звертався. Зауваження Позивача стосовно того, що колишній директор ______разом з охороною не допускали ______як директора на територію ТОВ «______», яка знаходиться за адресою ________________ не відповідає дійсності, оскільки відповідно до даних внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формування місцезнаходженням ТОВ «______» є адреса: ______

Також слід врахувати, що відповідно до Договору оренди від 1 травня 2017 року між ТОВ «______» та ТОВ «______» було укладено договір оренди № ______відповідно до умов якого ТОВ «______» було передано в оренду нежилі приміщення, а саме: _______________

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. 22, ст. 28, ст. 59 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

  1. Відмовити ТОВ «______» (місцезнаходження: 01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ______, будинок ______, квартира ______, код ЄДРПОУ: ______) в задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Додатки:

  1. Копії відзиву на позовну заяву з додатками (2екз.)
  2. Довіреність на представника.

Представник за довіреністю

Шворак А.Р.                              _____________                                             «       »____2017р.

Banner - CTA V1

Back to top