Banner - CTA V2

до Придніпровського районного суду м. Черкаси
18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316


Позивач: Чумач Ніна Василівна
м. Черкаси, вул. Островського, 9 кв. 3
тел: (0472) 12-13-14


Відповідачі: 1. Панасенко Валерій Ігорович
м. Черкаси, вул. Чіковані, 15 кв. 555


2. Панасенко Олег Валерійович
м. Черкаси, вул. Чіковані, 15 кв. 555


3. Подорога Інна Валеріївна
м. Черкаси, вул. Чіковані, 15 кв. 555


3-тя особа: Перша державна нотаріальна контора
18036, м. Черкаси, вул. Гоголя, 288


Суддя Придніпровського районного
суду м. Черкаси Колода Л.Д.ЗАПЕРЕЧЕННЯ
на позовну заяву Чумач Н.В. від 27.04.2010 р.
про припинення Договору довічного утриманняНа розгляді у Придніпровському районному суді м. Черкаси знаходиться цивільна справа за позовом Чумач Ніни Василівни (надалі – Позивач) до Панасенка Валерія Ігоровича, Панасенка Олега Валерійовича, Подороги Інни Валеріївни (надалі – Відповідачі), третя особа – Перша державна нотаріальна контора про припинення договору довічного утримання (далі – Договір), в якому заявлена вимога щодо припинення договору довічного утримання від 10 січня 2006 року, укладеного між Чумач Ніни Василівни та померлою Панасенко Інги Петрівни та який посвідчений нотаріусом Першої державної нотаріальної контори Чуй Н.В., про що зареєстровано в реєстрі за № 3-234.


Вважаємо, що заявлена вимога Позивача не підлягає до задоволення, виходячи з наступного:


По-перше: Заявлений позов підписано невідомою особою, оскільки справжній підпис Чумач Н.В. не співпадає з підписом що у позовній заяві.
Так, з доданих до позовної заяви документів, а саме договору довічного утримання, посвідчення серії Ц – ІІІ № 456137 та нотаріально посвідченої заяви Позивача від 13.10.2009 р. можна встановити що проставлені на зазначених документах підписи є ідентичними та не відповідають проставленому підпису у позовній заяві, про що можна дійти висновку, що позов подано не Чумач Н.В., а якщо навіть і її представником, то відповідно до ч. 7 ст. 119 ЦПК України, якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.
Отже, серед доданих документів до позовної заяви Чумач Н.В. немає документа який посвідчує повноваження представника, а відповідно до ч. 1 ст. 121 ЦПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 цього Кодексу, або не сплачено судовий збір чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків.
Таким чином заявлений позов подано невідомою особою, який на нашу думку повинен бути залишений судом без розгляду або надано особі, яка звернулося до суду з зазначеним позовом, строк для усунення недоліків, щодо належного оформлення процесуальних документів.


Щодо дотримання встановленим законодавством України норм та порядку укладання договору довічного утримання та його форми:


По-друге: Відповідно до статті 745 ЦК України форма договору довічного утримання (догляду) договір довічного утримання (догляду) укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
Стаття 209 ЦК України передбачено, що нотаріальне посвідчення правочину здійснюється нотаріусом або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення такої нотаріальної дії.
Згідно статті 203 ЦК України правочин має вчинятись у формі, встановленій законом. А порушення вимог щодо нотаріального посвідчення договору призводить до визнання його нікчемним відповідно до ч. 3 статті 215 та статті 220 ЦК України.
Статтею 34 та п. 5 статті 36 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року № 3425-XII посвідчення договорів довічного утримання віднесено до виключної компетенції державних нотаріальних контор.
Відповідно до статті 49 Закону України «Про нотаріат» нотаріус чи інша посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов’язана відмовити у вчиненні нотаріальної дії, якщо така дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом чи іншою посадовою особою (в тому числі дія щодо посвідчення договорів довічного утримання).
В абзаці в) п. 16 Постанови Пленуму Верховного суду України № 3 від 28 квітня 1978 р. «Про судову практику в справах про визнання угод недійсними» вказується, що у разі посвідчення угоди не тим органом або службовою особою, на яких покладено здійснення нотаріальних функцій, угода не може вважатися укладеною з додержанням встановленої нотаріальної форми.
Згідно п. 8 Постанови Пленуму Верховного суду України N 2 від 31.01.92 «Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні», суди мають виходити з того, що нотаріальні дії повинні вчинятись у суворій відповідності з встановленими для даного органу чи службової особи компетенцією і порядком їх вчинення, не допускаючи при цьому як потурання відхиленням від зазначеного порядку.
Отже, Договір довічного утримання від 10 січня 2006 року було укладено державною нотаріальною конторою та зареєстрований в реєстрі за № 3-234. В електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно 14.02.2006 р. підписано та укладено Договір з дотриманням та у відповідності до вимог законодавства щодо форми такого договору, а саме його нотаріального посвідчення в встановленому законом порядку та з урахуванням всіх умов та обставин які мають істотнє значення, щодо чинності Договору.По-третє: Так, за договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужував – Позивач) передає другій стороні (набувачеві – Панасенко І.П.) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.
Договір довічного утримання було укладено 10.01.2006 р. Відповідно до п. 4 Договору, Панасенко Інга Петрівна, зобов’язується довічно повністю утримувати гр. Чумач Ніну Василівну, забезпечуючи її харчуванням, одягом, ліками, доглядом та необхідною допомогою та зберігши в її довічному безкоштовному користуванні квартиру. Пункт 5 Договору зазначає, що вартість матеріального забезпечення (харчування, одягу, ліків, догляду та необхідної допомоги) визначена сторонами в сумі 500,00 (п’ятсот) гривень на місяць.
Отже з моменту укладення Договору у Позивача не було жодних претензій щодо невиконання або неналежного виконання Панасенко І.П. своїх обов’язків.
Законодавцем чітко визначено коло осіб, які мають право на звернення до суду з позовом щодо припинення договору довічного утримання (догляду). Так, ч. 1 статтею 755 ЦК України встановлено, що договір довічного утримання (догляду) може бути розірваний за рішенням суду: 1) на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої він був укладений, у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов’язків, незалежно від його вини; 2) на вимогу набувача.
Тобто дана норма закону, визначає підстави для розірвання договору довічного утримання в судовому порядку. Підставою для розірвання договору з ініціативи Позивача який є відчужувачем відповідно до Договору, є невиконання або неналежне виконання набувачем обов’язків за договором довічного утримання (догляду). При цьому, позивачем не було зазначено жодних підстав (що передують розірванню Договору в судовому порядку) щодо притягнення набувача – Панасенко І.П. та/або Відповідачів до відповідальності необхідними елементами складу цивільного правопорушення будуть: наявність заподіяної відчужувачеві шкоди; протиправність дій набувача, що виявляється у невиконанні чи неналежному виконанні договору; причинний зв’язок між двома вказаними елементами. Підставою для розірвання договору довічного утримання також є вимога набувача. При цьому законом фактичного не визначено примірного переліку підстав, за яких набувач має право такої вимоги.
Таким чином, інших підстав для розірвання Договору за рішенням суду вважаємо що відсутні. Позивачем не приведено в позові будь-яких фактів щодо невиконання або неналежного виконання умов Договору набувачем, тому зазначена в позовній заяві вимога є такою, що не підлягає до задоволення.Четверте: Ми являємось спадкоємцями всього рухомого та нерухомого майна Панасенко І.П., зокрема й квартири № 3 у житловому будинку № 9 по вул. Островського що у м. Черкаси та яка належала набувачу на підставі права власності, а як відомо право власності на нерухоме майно виникає з моменту його державної реєстрації. Нерухоме майно зареєстроване за набувачем у встановленому законом порядку 14.02.2006 р. про що власне й видане свідоцтво про право власності.
Відповідно до ч. 1 ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. В зв’язку з тим, що ми є спадкоємцями Панасенко І.П. тому до нас перейшло право власності на квартиру № 3 у будинку № 9 по вул. Островського, а згідно до ч. 1 ст. 757 ЦК України обов’язки набувача за договором довічного утримання (догляду) переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло право власності на майно, що було передане відчужувачем. За таких обставин, до Відповідачів перейшли й обов’язки Панасенко І.П. за Договором по утриманню Чумач Н.В.
Панасенко І.П. виконувала умови Договору добросовісно та в повному обсязі а також здійснювала інші обов’язки по утриманню Позивача, навіть й ті які не входили до її обов’язків відповідно до Договору. Тому, як спадкоємці померлого набувача за Договором, ми підтверджуємо та гарантуємо виконання обов’язків набувача за Договором довічного утримання, про що власне в усній формі неодноразово заявлялось Позивачу.


П’яте: Обставини які склалися в зв’язку зі смертю Панасенко І.П. сильно вдарили по нашому моральному та духовному стану та ті вчинки які були нами вчинені, фактично були необдуманими, необачливими та в зв’язку із сильним душевним стресом та моральним хвилюванням нами були вчинені необдумані дії які дійсно не відповідали нашій волі, та фактичної волі Панасенко І.П. Мова іде про складання заяв у приватного нотаріуса Чубенко Н.В., які на нашу думку є такими що не відповідають нашій внутрішній волі та вчиненні під впливом душевних страждань та хвилювань.
На нашу думку, дані заяви не є підставою для суду щодо розірвання та припинення Договору. Ми офіційно заявляємо, що від виконання обов’язків Панасенко І.П. не відмовляємось, підтверджуємо по них свої зобов’язання, ми маємо бажання та дійсний намір стосовно продовження дії Договору довічного утримання від 10.01.2006 р. та здійснення утримання Позивача відповідно до умов Договору та повністю заперечуємо проти його припинення (розірвання) оскільки утримання Чумач Ніни Василівни, з якою ми знайомі понад 20 років, та фактично з 1998 року всією своєю родиною здійснюємо догляд, допомагаємо по господарству Чумач Н.В. та за весь цей час понесли також значні матеріальні витрати.
Окрім того, дані заяви були складені за проханням Позивача, що фактично не відповідало нашій волі та внутрішньому нашому переконанню, оскільки Чумач Н.В. було в усній формі заявлено, що у разі складання зазначених заяв нею буде складений заповіт щодо передачі у нашу спадщину зазначеної квартири, але замість заповіту ми отримали дану позовну заяву.


Характерною ознакою Договору є те, що він тягне за собою перехід права власності і у зв’язку з цим, важливим є момент коли особа, на користь якої укладається договір, стає повноправним власником відповідного нерухомого майна.
Багато років, нашою родиною надавалась допомога Позивачу у вигляді: готування їжі, прибирання квартири, здійснення поточного ремонту квартири, надання автомобіля для особистих потреб Позивача, забезпечення ліками, медичним доглядом та обслуговуванням лікарями, оскільки як і зазначає сам Позивач є інвалідом ВВВ 1-ої групи по зору а також хворіє на цукровий діабет та як зазначено у висновку МСЕК потребує сторонньої допомоги по догляду.
На нашу думку, є значною й та обставина, що при наданні необхідної матеріальної допомоги, готування їжі, прибирання, набувачем в останні роки здійснювався догляд за відчужувачем що найменше два рази на тиждень, де іноді набувач вимушена була ночувати оскільки проживала у с. Нечаївка, добратися до якого вчасно не завжди була змога. Відповідачі теж постійно знаходилися поруч із Позивачем, та при одному дзвінку Позивача, завжди приїжджали та допомагали Чумач Н.В. у вирішені того чи іншого питання. У разі необхідності, за запитом суду можна отримати у надавача послуг стосовно здійснення дзвінків зі стаціонарних телефонів інформацію, щодо кількості здійснених набувачем та відчужавачем один одному дзвінків.
Окрім того, відповідно до ч. 3 статті 749 набувач зобов’язаний у разі смерті відчужувача поховати його, навіть якщо це не було передбачено договором довічного утримання (догляду). В даному випадку вважаємо за необхідне зазначити, що даний обов’язок набувача за Договором не був передбачений, але за проханням Позивача нами були здійсненні відповідні заходи щодо знаходження місця поховання у разі смерті Позивача, яке знаходиться у с. Нечаївка, Черкаського району.
Тобто Позивач, за своїм віком та станом здоров’я потребує стороннього догляду, оскільки не має ні рідних та близьких людей.
На підтвердження всього вище нами зазначеного є чисельні свідки, які у разі необхідності можуть бути допитані в судовому засіданні та підтвердити все нами зазначене з посиланням на відповідні обставини що мають значення для справи.Враховуючи все вищевикладене, керуючись статтями 27, 31 ЦПК України, статтями 15, 16, 744-746, 749-752, 757 ЦК України


ПРОСИМО:


1. Позивачу – Чумач Н.В. у задоволенні позову, щодо припинення договору довічного утримання від 10 січня 2006 року, укладеного між Чумач Ніною Василівню та померлою Панасенко Інгою Петрівною та який посвідчений нотаріусом Першої державної нотаріальної контори Чуй Н.В., про що зареєстровано в реєстрі за № 3-345 – ВІДМОВИТИ;
2. Договір Довічного утримання від 10 січня 2006 року, який посвідчено нотаріусом Першої державної нотаріальної контори, про що зареєстровано в реєстрі за № 3-345 – визнати ДІЙСНИМ та залишити БЕЗ ЗМІН.


 


«____» _______ 2010 р.                   __________ Панасенко Валерій Ігорович


                                                           __________ Панасенко Олег Валерійович


                                                           __________ Подорога Інна Валеріївна

Banner - CTA V1

Back to top