Banner - CTA V2

Судді Соснівського районного суду м. Черкаси
Дерунець О.А.
18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316
Позивач:    Величко Григорій Сергійович
місцепроживання:
18000, м. Черкаси, вул. Леніна, буд. 53
м.тел.: (098) 904-99-17
Відповідач:    Сергієнко Олександр Сергійович
місцезнаходження:
18000, м. Черкаси, вул. Калініна, буд. 90
м.тел.: (0472) 56-83-73
Представник Відповідача:    Бодашко Олександр Олександрович
адреса для листування:
18002, м. Черкаси, а/с 563
м.тел.: (093) 660-42-38

Справа № 123/1234/13 ц
Провадження № 1/123/1234/13
У справі про стягнення збитків,
завданих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

Заперечення проти позову

Я, Бодашко Олександр Олександрович є представником Відповідача – Сергієнко Олександра Сергійовича, ознайомившись із матеріалами справи за позовною заявою Величко Григорія Сергійовича до Сергієнко Олександра Сергійовича від 08.10.2013 р. про стягнення збитків, завданих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, вважаю заявлений позов безпідставним, необґрунтованим та таким що не може бути задоволений судом виходячи з наступного.

Згідно ст. 13 ЦК України, «цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. При здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах».
Вимога Позивача про стягнення з Відповідача збитків, завданих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, за обставин що виникли в даних правовідносинах, є зловживанням Позивачем своїми правами з метою отримання безпідставної вигоди та збагачення за рахунок Відповідача.
Обставини, за яких сталася ДТП за участю Позивача та Відповідача, встановлені постановою суду у справі про адміністративне правопорушення (від 12.01.2013 р. справа № 123/123/13-п, провадження № 1/123/123/13), що набрала законної сили, а відтак, в силу ч. 4 ст. 61 ЦПК України, доказуванню не підлягають.

Підстави для звільнення Сергієнка О.С. від відповідальності.
Пункт 4 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних i кримінальних справ від 01.03.2013 р. №4 «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки» (надалі - Постанова № 4) роз'яснено, що «розглядаючи позови про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, суди повинні мати на увазі, що відповідно до статей 1166, 1187 ЦК шкода, завдана особі чи майну фізичної або юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її завдала. Обов'язок відшкодувати завдану шкоду виникає у її завдавача за умови, що дії останнього були неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній причинний зв'язок та є вина зазначеної особи, а коли це було наслідком дії джерела підвищеної небезпеки, - незалежно від наявності вини».
Крім того, відповідно до ст. 3 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01.07.2004 р. (надалі - Закон) «обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної   життю, здоров'ю та/або майну потерпілих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників».

Тобто виходячи із суті такого страхування, Закон має на меті захист не лише прав потерпілих на відшкодування шкоди, але й захист інтересів страхувальника - заподіювача шкоди.
У ч. 22.1 ст. 22 Закону зазначено, що «при настанні страхового випадку страховик відповідно до лімітів відповідальності страховика відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, яка була заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю, майну третіх осіб».
Слід зазначити, що між Сергієнком Олександром Сергійовичем та Страховою компанією «Глобус» укладено поліс № АВ/123456 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
За даним полісом страховим випадком є подія, внаслідок якої заподіяно шкоду третім особам під час ДТП, яка сталася за участю забезпеченого транспортного засобу і в наслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована за договором (те саме вказано й в ст. 6 Закону). Даним полісом забезпечений транспортний засіб автомобіль «Ауді А8» д.н.з. СА 1234 ВН та встановлено ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну майну (на одного потерпілого) - 50000 грн.

Слід зазначити, що відповідно до роз'яснень п. 16 Постанови № 4, «Відповідно до статті 21 Закону № 1961-IV на території України забороняється експлуатація транспортного засобу без поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, тобто володільці транспортних засобів, за винятком осіб, звільнених від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності згідно з пунктом 13.1 статті 13 цього Закону, зобов'язані застрахувати ризик своєї цивільної відповідальності, яка може настати внаслідок завдання шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб при використанні транспортних засобів. У зв'язку із цим при пред'явленні позовних вимог про відшкодування такої шкоди в результаті дорожньо-транспортної пригоди безпосередньо до особи, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, суд має право виключно в порядку, передбаченому статтею 33 ЦПК, залучити до участі у справі страхову організацію (страховика), яка застрахувала цивільну відповідальність володільця транспортного засобу. Непред'явлення вимог до страховика за наявності підстав для стягнення завданої шкоди саме зі страховика є підставою для відмови в позові до завдавача шкоди у відповідному розмірі».
Таким чином, в ході розгляду справи Позивачем не пред’являються вимоги до страхової компанії «Глобус», а тому сторона Відповідача вважає, що позовні вимоги про стягнення з Сергієнка Олександра Сергійовича у відшкодування шкоди завданої в результаті ДТП у сумі 6 285,22 грн. задоволенню не підлягають.

Вказаний висновок, також ґрунтується на підставі ст. 1194 ЦК України, в якій зазначено, що «Особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов'язана сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням)».
Оскільки, відповідно до висновку № 12/13 експертного авто товарознавчого дослідження вартість відновлювального ремонту належного Позивачу транспортного засобу складає 20 444,00 грн., а СК «Глобус» сплатила Позивачу 13 848,78 грн., то й різницю у межах заявлених Позивачем Вимог повинна бути сплачена також СК «Глобус», у зв’язку із тим, що цивільно-правові відповідальність на момент настання ДТП була застрахована Відповідачем та страхової суми (50 000,00 грн.) цілком достатньо для відшкодування СК «Глобус» збитків Позивачу.

Відповідно до п. 9.1. Закону «Страхова сума - це грошова сума, у межах якої страховик зобов'язаний здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування».
В ст. 29 даного Закону зазначено, що «У зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому законодавством, включаючи витрати на усунення пошкоджень, зроблених навмисно з метою порятунку потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, з евакуацією транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди до місця проживання того власника чи законного користувача транспортного засобу, який керував транспортним засобом у момент дорожньо-транспортної пригоди, чи до місця здійснення ремонту на території України. Якщо транспортний засіб необхідно, з поважних причин, помістити на стоянку, до розміру  шкоди  додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до стоянки та плата за послуги стоянки».

Згідно акту приймання-сдачі виконаних робіт (послуг) від 12.03.2013 р. ФОП Сидорченко Олександр Павлович, сплаченого Позивачем, вбачається, що вартість відновлювального ремонту Позивача складає з ПДВ 20 444, 00 грн.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, «Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу…».
Статтею 979 ЦК України зазначено, що «За договором страхування, одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору».
Згідно п.3 ч.1 ст. 988 ЦК України, «Страховик зобов'язаний у разі настання страхового випадку, здійснити страхову виплату у строк, встановлений договором».

Отже, Відповідачем застраховано свою відповідальність в межах 50 000,00 грн., тому сума 6 285,22 грн., недоплачена Позивачу в результаті ДТП, покривається лімітом страхового відшкодування, а відповідно вона повинна бути покладена саме на страхову компанію, яка взяла на себе зобов’язання по відшкодуванню шкоди, завданої Позивачу діями Відповідача. Позивач також отримав від Відповідача грошові кошти (франшизу) у розмірі 510,00 грн.
Вказана позиція Відповідача підтверджується існуючою судовою практикою, зокрема й рішеннями Апеляційного суду м. Києва від 16.10.2013 р. справа № 22-ц/796/12948/2013; від 24.10.2013 р. реєстраційний номер в ЄДР судових рішень – 34356858; рішенням ВССУ від 08.02.2012 р. реєстраційний номер в ЄДР судових рішень – 22457850.

Враховуючи все вищевикладене та у відповідності до ст.ст. 13, 526, 979, 988, 1194 ЦК України, ст.ст. 27, 31, 61 ЦПК України, ЗУ «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»,

Прошу:

1.    У задоволенні позовної заяви Величко Г.С. до Сергієнко О.С. про стягнення збитків завданих внаслідок ДТП – відмовити у повному обсязі.

Додатки:
1.    Примірник рішення, з ЄДР судових рішень, Апеляційного суду м. Києва від 16.10.2013 р. справа № 22-ц/796/12948/2013;
2.    Примірник рішення, з ЄДР судових рішень, Апеляційного суду м. Києва від 24.10.2013 р. реєстраційний номер в ЄДР судових рішень – 34356858;
3.    Примірник рішення, з ЄДР судових рішень, ВССУ від 08.02.2012 р. реєстраційний номер в ЄДР судових рішень – 22457850;
4.    Копія Полісу № АВ/123456;
5.    Копія розписки наданої Позивачем Відповідачу від 21.08.2013 р.


«___»_________________2013 р.                       О.О.Бодашко (представник)

Примітка до Заперечення на позовну заяву у справі по ДТП:

1. Завжди шукайте в інтернеті судову практику (останню) з аналогічних правовідносин. Зрозумійте її, надайте судді таку практику та повідомте судді про це.

2. Судді полюбляють коли Ви їм допомогаєте вирішити справу.

Banner - CTA V1

Back to top