Banner - CTA V2

до Черкаського окружного адміністративного суду
18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316

ПОЗИВАЧ: Управління пенсійного фонду України
в Золотоніському районі Черкаської області
місце знаходження:
19700, Черкаська область, м. Золотоноша,
вул. Черкаська, 6

ВІДПОВІДАЧ: СПД ФО – Булат Наталія Борисівна
місце проживання:
19700, Черкаська обл., Золотоніській р-н,
м. Золотоноша, вул. Тетраїдна, 1,
м.тел.: (093) 660-42-38.

Справа № 2а/20/20/11 (суддя – Кульчицький С.О.)

Заперечення проти позову

На розгляді у Черкаського окружного адміністративного суду знаходиться адміністративний позов Управління пенсійного Фонду України в Золотоніському районі Черкаської області до Булатової Наталії Борисівни про стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків.
Ознайомившись із змістом та вимогами адміністративного позову вважаємо, що пред’явлений позов є таким що не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощений спосіб оподаткування (єдиний, фіксований податок ) – не є платниками страхових внесків до Пенсійного фонду.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» прийнятий з метою врегулювання відносин, що виникають між суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Зазначений закон містить положення, які встановлюють виключне визначення ним (законом), принципів та структури системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, платників страхових внесків, їх права та обов'язки, порядку нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, стягнення заборгованості за цими внесками.
Так, згідно з пунктом 3 статті 11 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності (Абзац перший пункту 3 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2010р.).
Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» визначено ставки, механізм справляння та пільги зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
Фіксований розмір внесків до Пенсійного фонду України, які повинні сплачуватись фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, встановлено Указом Президента України № 727/98 від 03.07.1998 року «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва», який був виданий відповідно до пункту 4 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.
Відповідно до абзацу 2 частини 7 пункту 2 зазначеного указу з суми єдиного та фіксованого податку, який сплачується фізичною особою - суб'єктом малого підприємництва, відділення Державного казначейства України перераховують до Пенсійного фонду України відповідні проценти від суми єдиного/фіксованого податку.
Згідно з абзацом 8 частини 1 статті 19 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» страхові внески до солідарної системи нараховуються для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), та членів сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності здійснюється на суми доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Відповідно до абзацу 3 пункту 6 вищезазначеного Указу Президента України № 727/98 від 03.07.1998 року «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» фізична особа - суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний, фіксований податок, не є платником податку на доходи фізичних осіб.
При цьому обов'язок для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачують єдиний, фіксований податок, зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України відповідно до частини 1 пункту 5 Указу виникає лише у випадку перевищення ним встановленого абзацом 1 пункту 1 цього Указу річного обсягу виручки у розмірі 500 тисяч гривень.
Державна підтримка малого підприємництва, відповідно до пункту 3 статті 5 Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва», здійснюється, зокрема, шляхом запровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності.
При цьому статтею 11 вказаного Закону закріплено, що для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватися спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає: заміну сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) сплатою єдиного податку.

Відповідно до пункту 9.12.3 статті 9 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», порядок нарахування та сплати збору до Пенсійного фонду України або внесків до державних соціальних фондів такими фізичними особами визначається спеціальним законодавством з питань такого спрощеного оподаткування.

Згідно з положеннями статті 1 Закону України «Про систему оподаткування» встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам - здійснюються відповідно до цього Закону, інших законів України про оподаткування. При цьому ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.
Виключною компетенцією встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів), а також пільг їх платникам, відповідно до Закону України «Про систему-оподаткування», - наділені Верховна Рала України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, а також сільські, селищні та міські ради.
При цьому, відповідно до частики 1 статті 17 Закону України «Про систему оподаткування», сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) провадиться у порядку, встановленому цим Законом та іншими законами України.

Відповідно до частини 1 статті 10 Господарського кодексу України основними напрямами економічної політики, що визначаються державою, є: податкова політика, спрямована на забезпечення економічно обґрунтованого податкового навантаження на суб'єктів господарювання, стимулювання суспільно необхідної економічної діяльності суб'єктів, а також дотримання принципу соціальної справедливості та конституційних гарантій прав громадян при оподаткуванні їх доходів.
Відповідно до частини 1 статті 17 Господарського кодексу України, система оподаткування в Україні, податки і збори встановлюються виключно законами України.

Отже пп. 6 п.7 Розділу VIII. Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» встановлено, що:
«6. На період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності цим Законом».
А до набрання чинності Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» діяли норми ч. 1-9 ст. 106 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», які відповідно до абз. 2 п.12 Розділу VIII. Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» у Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» – ВИКЛЮЧЕНІ.
(виключено на підставі Закону № 2464-VІ від 08.07.2010 р.).

Таким чином з першого січня 2011 р. втратили чинність 1-9 пункти ст. 106 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», у тому числі і п. 9 про штрафні санкції за несплату пенсійних внесків і не подачу звітності, тому всі, хто не заплатив пенсійні внески до 01.01.2011р., вільні від їх сплати.
(виключено на підставі Закону № 2464-VІ від 08.07.10 р.).
Відповідно до Конституції України: Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визначались Законом як правопорушення.

Таким чином, в своїй діяльності, Управління ПФУ в Золотоніському районі Черкаської області керуються ч. 1 - 9 ст. 106 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», при складанні Вимоги про сплату боргу № Ф-123 від 01.01.2011р. та повідомлення-розрахунок є протиправною і не відповідають чинному законодавству України.

При формуванні спірної Вимоги про сплату боргу на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування», Управління ПФУ в Золотоніському районі Черкаської області вийшло за межі наданої йому компетенції, в порушення вимог Конституції України, Господарського кодексу України та актів Президента України, а також вимог вищезазначених Законів України, «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про податок з доходів фізичних осіб» та «Про систему оподаткування», фактично ввів додатковий збір та збільшив податкове навантаження на суб'єктів господарювання, що, відповідно, призвело до порушення моїх особистих прав та охоронюваних законом інтересів як фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності та й взагалі - широкого кола суб'єктів підприємницької діяльності при застосуванні спрощеної системи оподаткування.
Враховуючи все вищевикладене з урахуванням викладеного в позовній заяві Управління ПФУ в Золотоніському районі Черкаської області, та на підставі ст. 58 Конституції України, ст.ст. 49, 51 КАС України,

ПРОШУ:
1. Відмовити у позовній заяві управління ПФУ в Золотоніському районі Черкаської області до Булатової Наталії Борисівни про стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків в повному обсязі.

"___" ___________________ 2011 року О.О.Бодашко
                                                                  (представник за довіреністю)

 

Примітка до заперечення проти адміністративного позову (стягнення страхових внесків): 

1. Відтягуйте розгляд справи та прийняття рішення (згідно КАС України суд скоріше за все прийме рішення протягом 2-х місяців від дня відкриття провадження по справі).

2. Оскаржуйте в апеляційному порядку постанову суда першої інстанції а також до ВАСУ.

Banner - CTA V1

Back to top