Banner - CTA V2

До Соснівського районного суду м. Черкаси

18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316

 

Позивач: Іваненко Іван Іванович

18000, м. Черкаси вул. Гагаріна, буд. 12, кв. 443

тел. 111-11-11

 

Відповідач: Фізична особа підприємець

Василенко Василь Васильович

18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького,

47, оф. 300

 

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

на позовну заяву про визнання договору №20 від 16.03.2010 р. недійсним

Вважаю, що позовні вимоги Іваненко Івана Івановича (далі Позивач), є безпідставними, не мають законодавчого обґрунтування, через що не можуть бути задоволеними. А позовна заява про визнання договору недійсним була подана для того, щоб запобігти цивільно-правовій відповідальності за виконання зобов'язань.

На сьогоднішній день до Придніпровського районного суду була подана заява про стягнення коштів із Позивача на користь ФОП Василенко В.В. за договором про надання послуг №20 (дійсність якого оспорюється). Провадження по даній справі зупинено до розгляду питання про дійсність договору.

Щодо аргументів позивача. Із аналізу позовної заяви їх три:

1. Продажна ціна об'єкта нерухомості визначена довільно, без будь-якої оцінки;

2. Було визначено грошове зобов'язання в у.е., що, ніби, суперечить статтям 524, 533 Цивільного кодексу України;

3. Логічності і природності визначення оплати послуг із вартості придбаного об'єкта.

Щодо першого аргументу. Жоден із законів не зобов'язує визначати ціну об'єктів нерухомості, що знаходяться у приватній власності, за оцінкою незалежних організацій. Спеціальний режим визначення вартості та продажу земельних ділянок існує тільки для земель комунальної та державної власності (Глава 20 Земельного кодексу України).

Щодо другого аргументу. Позивач вказав, що "грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях". Це передбачено частиною 1 статті 533 Цивільного кодексу України. Частиною 2 цієї ж статті передбачено "Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом". Саме іноземна валюта (у.е. – долар США, про що домовлялися сторони перед укладенням договору) і була визначена договором. А частиною першою згаданої статті передбачено, що зобов'язання має бути виконане. Ми й звернулися в суд для виконання зобов'язання в гривневому еквіваленті. Цією статтею не передбачено заборону обумовлювати ціну договору в іноземній валюті.

Щодо третього аргументу – логічності й природності визначення розміру оплати послуг. Тут Відповідач і сам не визначає норму закону чи пункт договору, яку було порушено. Тому поясню, що Позивач таким чином хоче оплатити послуги Відповідача в розмірі, який в 15 разів нижчий від обумовленого договором. Це лише підтверджує бажання Відповідача уникнути цивільно-правової відповідальності.

У зв'язку із вищенаведеним та у відповідності до статей 533 Цивільного кодексу України та статті 27 Цивільного процесуального кодексу України, -

ПРОШУ:

відмовити Позивачу в задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Додатки:

1. Копія позовної заяви;

2. Копія заперечення для позивача;

3. Довіреність.

 

"__"__________ 2010 року

 

Представник відповідача

за довіреністю                            С.М. Гартингер

Примітка до заперечення на позовну заяву про визнання договору недійсним:

1. Вказане заперечення було підготовлено по позову, який подавали опоненти для того щоб затягнути процес по позовній заяві про стягнення коштів. Точніше, ми подали позовну заяву про стягнення коштів, а опоненти визнають недійсним договір про надання послу. Вони й самі знають, що нічого з того не вийде.

Banner - CTA V1

Back to top